Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

Ogólnopolska lekcja online: Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?, 7 maja 2024 r. godz. 8:55-9:40.

 Lekcję poprowadzi: Profesor Witold Orłowski

1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tego dnia unijne członkostwo uzyskały także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Tego dnia w Dublinie (Irlandia pełniła wówczas półroczne przewodnictwo w Radzie UE) przy dźwiękach „Ody do radości” na maszty wciągnięto 25 flag państw unijnych.

 Członkowsko w Unii to nie tylko przywileje ale też obowiązki. W związku z tym na lekcji dowiemy się:

  • Dlaczego powstała Unia Europejska?
  • Kiedy Polska przystąpiła do Unii? Dlaczego nie byliśmy w niej od początku? 
  • Dlaczego Polska otrzymuje pieniądze z budżetu Unii? Gdzie widać efekty tych transferów?
  • Dlaczego dochody Polaków są wyższe z powodu członkostwa w Unii?
  • Dlaczego dzięki członkostwu szybciej rośnie produkcja (PKB) Polski?
  • Jakie inne korzyści daje nam członkostwo w Unii?

 REJESTRACJA:

Aby zarejestrować klasę, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko nauczyciela, adres e-mail, nazwę szkoły, klasę, przewidywaną liczbę uczniów, województwo, miejscowość):  www.wib.org.pl/20_lat_Polski_w_UE

 Po zarejestrowaniu zostanie przesłana (na adres wskazany podczas rejestracji) wiadomość e-mail zawierająca link do lekcji. Gdyby nie było wiadomości w skrzynce głównej, prosimy o sprawdzenie spamu lub innych folderów poczty. Rekomendujemy wyświetlanie lekcji w klasie na ekranie.

Lekcja odbędzie się w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024, który został ustanowiony uchwałą Senatu z dnia 7 września 2023r.

Spotkanie z Praktykiem w ramach projektu EduAkcja:  „Najważniejszy wykres w życiu” prowadzona przez Przemysława Barankiewicza – Wiceprezesa CFA Society Poland już za nami!

Podczas lekcji

zostało poruszonych wiele istotnych zagadnień m.in.:
– Finanse osobiste, czyli zarabianie, wydawanie, oszczędzanie, inwestowanie
– Czym różni się oszczędzanie od inwestowania?
– Kiedy zacząć dbać o swoje pieniądze?
– Magia procentu składanego
– Czy warto być finansistą?

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za obecność.

Zespół uczniów z Polski odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania w finale European Money Quiz 2024

Aby dostać się do ogólnoeuropejskiego finału zespół, którego opiekunem jest Pan Mariusz Sokołowski, Dyrektor szkoły i szkolny koordynator EQF, musiał zwyciężyć w krajowych preselekcjach, które składały się z kilku etapów. Udział w nich wzięło blisko 300 dwuosobowych zespołów ze szkół z całej Polski. Łącznie we wszystkich etapach szkolnych krajowej edycji Europejskiego Quizu Finansowego uczestniczyło ponad 4500 uczniów.

Tegoroczna edycja European Money Quiz 2024 zgromadziła rekordową liczbę uczestników w wielu krajach. Łącznie w krajowych eliminacjach udział wzięło około 36 000 nastolatków z 2200 szkół z całej Europy. Inicjatywa, zainaugurowana przez Europejską Federację Bankową w 2017 roku, ma na celu wyposażenie młodych ludzi w niezbędną wiedzę finansową i promowanie odpowiedzialnego podejścia do finansów wśród młodego pokolenia.

Quiz testował wiedzę uczestników na temat kluczowych zagadnień finansowych, w tym m.in.  oszczędzania oraz inwestowania długoterminowego, funkcjonowania rynku finansowego, zarządzania ryzykiem, odpowiedniego dobierania ofert finansowych i cyberbezpieczeństwa. Wszystkie pytania były zgodne z wytycznymi OECD/INFE dotyczącymi edukacji finansowej. W konkursie wzięło udział ogółem 26 krajów: Albania, Austria, Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Ukraina. Wim Mijs, CEO EBF, powiedział: – Co roku w Brukseli widzimy nowe pokolenie młodych ludzi gotowych opanować swoje umiejętności finansowe i zdobyć tytuł mistrzowski w Europie. Rozwijając swoje umiejętności we współpracy z nauczycielami już we wczesnym wieku, zdobywają kompetencje, które dadzą im przewagę w dorosłości.

Organizatorem polskiej edycji EQF jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, a Partnerem – Związek Banków Polskich. Podczas finału konkursu w Brukseli, uczniów i nauczyciela wspierał Pan Paweł Pniewski, Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej Biura Związku Banków Polskich.

#REE2024: Ogólnopolski Kongres Edukacji Ekonomicznej (OKEE), 23 i 24 kwietnia 2024r.

Kongres w formule online skierowany jest do nauczycieli wszystkich segmentów edukacyjnych.
Jego celem jest m.in. podniesienie kompetencji w zakresie edukacji ekonomicznej. Aby wziąć udział w Kongresie, wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa na https://okee.wsip.pl/

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Ogólnopolski Kongres Edukacji Ekonomicznej odbędzie się pod hasłem „Przedsiębiorczość – tego trzeba się nauczyć”. W ramach wydarzenia zaplanowano 6 prelekcji, m.in. o znaczeniu ekonomii, finansach osobistych czy zarządzaniu projektami.

Ogólnopolski Kongres Edukacji Ekonomicznej – dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

Celem OKEE jest zwiększenie kompetencji w obszarze edukacji ekonomicznej oraz pokazanie praktycznego aspektu nauczania ekonomii. Uczestnicy dowiedzą się m.in., dlaczego ekonomia jest tak ważna, jak wprowadzać pozytywne nawyki finansowe oraz jak zarządzać finansami osobistymi. Są to tematy niezwykle istotne szczególnie dla nauczycieli, którzy przekazują uczniom wiedzę w ramach nowego przedmiotu – biznesu i zarządzania. W praktyce są to zagadnienia, które mogą mieć duże znaczenie także dla nauczycieli innych przedmiotów.

To jednak nie wszystko. Ogólnopolski Kongres Edukacji Ekonomicznej to ogromna dawka praktycznej wiedzy podana w przystępny i ciekawy sposób. Chcesz wziąć udział w Kongresie? Zgłoś się przez formularz  https://okee.wsip.pl/#formularz

#REE2024: Ogólnopolska lekcja online: „Opowieść o Banku Centralnym. 100-lecie bankowości centralnej w Polsce”

Lekcję poprowadzi: Waldemar Zbytek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

Lekcja organizowana jest z okazji 100-lecia bankowości centralnej w Polsce –  28 kwietnia 1924 r. swoje działanie rozpoczął Bank Polski, prekursor Narodowego Banku Polskiego. Rocznica ta nabiera szczególnego znaczenia w 2024 roku, który jest uchwalony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. 

Główne zagadnienia poruszane na lekcji:

– Bankowość Centralna w Polsce – wczoraj i dzisiaj,
– Bank centralny – funkcje, rola, zadania,
– Narodowy Bank Polski – Bank Centralny w Polsce,
– Europejski Bank Centralny.

REJESTRACJA:

Aby zarejestrować klasę na lekcję, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko nauczyciela, adres e-mail, nazwę szkoły, klasę, przewidywaną liczbę uczniów, województwo, miejscowość): www.ree2024.pl/opowiesc_o_banku_centralnym

Po zarejestrowaniu zostanie przesłana (na adres wskazany podczas rejestracji) wiadomość e-mail zawierająca link do lekcji. Gdyby nie było wiadomości w skrzynce głównej, prosimy o sprawdzenie spamu lub innych folderów poczty. Rekomendujemy wyświetlanie lekcji w klasie na ekranie.

Nauczyciele, których klasy będą uczestniczyły w lekcji, otrzymają elektroniczną wersję rozdziału „Polityka monetarna banków centralnych” z podręcznika  „Biznes i Zarządzanie” wydanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

 

Lekcja realizowana jest w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 (www.ree2024.pl). 

 

 

„Krzyżówka z EduAkcją”

Uczestnik ma za zadanie:
1. Rozwiązać krzyżówkę i odgadnąć hasło,
2. Przedstawić znaczenie hasła dowolną metodą graficzną/fotograficzną/plastyczną na maksymalnie jednej stronie A4,
3. Przesłać skan/zdjęcie pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: konkurs.eduakcja@wib.org.pl do dnia 24.04.2024 r. Prace konkursowe należy wykonać jednoosobowo i samodzielnie.

Krzyżówka oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://bakcyl.wib.org.pl/projekty-partnerskie/eduakcja/

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe:
1. miejsce – 800 zł (słownie: osiemset złotych),
2. miejsce – 600 zł (słownie: sześćset złotych),
3. miejsce – 400 zł (słownie: czterysta złotych),
4. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych),
5. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych).

Konkurs odbywa się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego EduAkcja – wspólnego projektu edukacyjnego

Święta Wielkanocne tuż, tuż!

Pogodnych Świąt Wielkanocnych!

 Zespół Projektu BAKCYL

W dniach 18-22  marca odbyło się 5 ogólnopolskich lekcji online z zakresu wiedzy finansowej w których udział wzięło prawie 35 000 uczniów i nauczycieli z ok. 700 szkół na terenie całej Polski.

Uczniów i nauczycieli z całej Polski witali prezesi organizatorów i partnerów wydarzenia: dr Tadeusz Białek – prezes Związku Banków Polskich, dr Mariusz Cholewa – prezes Biura Informacji Kredytowej, Leszek Skiba – prezes Banku Pekao, Joanna Dymna-Oszek – prezeska Fundacji ING Dzieciom, Piotr Szulec – prezes Skarbiec TFI, Alina Bącza – wiceprezeska Fundacji GPW, Waldemar Zbytek – prezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Michał Polak – wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości,

Tematyka poruszała różnorodne kwestie, uczniowie m.in. zajrzeli za „kulisy” procesu kredytowego, posłuchali o tajnikach inwestowania i poznali mity i fakty o sztucznej inteligencji. Dowiedzieli się też jak budować wiarygodność kredytową i co do zaoferowania ma polski rynek kapitałowy. Lekcje prowadzili przedstawiciele instytucji finansowych i środowiska akademickiego.

Jako pierwsza odbyła się lekcja pt. „Fundusze inwestycyjne – samodzielnie, ale jednak razem” prowadzona przez Mirosława Tarczonia – Dyrektora ds. komunikacji inwestycyjnej,  Skarbiec TFI. Prowadzący przybliżył uczniom działanie funduszy inwestycyjnych. W kolejnych dniach organizatorzy zaprosili uczniów i nauczycieli na lekcje:

  • „Prawo do bankowania, prawem młodych”, którą poprowadzili Banku Pekao S.A. – Paweł Nowak, Dyrektor Makroregionu Południe w pionie Bankowości Detalicznej i Marek Grabiwoda, Starszy Doradca Klienta
  • „Zdolny czy wiarygodny? Co decyduje o tym czy otrzymam kredyt”. Prowadzącym tę lekcję był dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH, główny analityk BIK i BIG
  • „Sztuczna inteligencja – fakty i mity”. Lekcję poprowadzili eksperci ING Bank Śląski – Roman Tyszkowski, Doradca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Tamara Bińczak, Service Designerka i Ekspertka ESG
  • „Nie stój – inwestuj”, którą poprowadził dr Roman Asyngier z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Spotkanie z praktykiem online: „Najważniejszy wykres w życiu”, 16 kwietnia godz. 8.55

Przemysław Barankiewicz – Wiceprezes CFA Society Poland.
Szef słowackiego robodoradcy Finax na Polskę. Komentator ekonomiczny, a w przeszłości m.in.
redaktor naczelny Bankier.pl i internetowej odsłony „Pulsu Biznesu”. Autor bloga zByka.pl. Doradca
Inwestycyjny.

KIEDY: 16.04.2024, godzina 8:55 – 9:40
GDZIE: online na Platformie CilckMeeting

Główne zagadnienia poruszane na lekcji:
– Finanse osobiste, czyli zarabianie, wydawanie, oszczędzanie, inwestowanie
– Czym różni się oszczędzanie od inwestowania?
– Kiedy zacząć dbać o swoje pieniądze?
– Magia procentu składanego
– Czy warto być finansistą?

Aby zarejestrować się, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko
nauczyciela, adres e-mail, nazwę szkoły, klasę, liczbę uczniów, województwo): https://bakcyl.wib.org.pl/najwazniejszy_wykres


ZAPRASZAMY!

Poznaliśmy już zwycięzców krajowych preselekcji Europejskiego Quizu Finansowego 2023/2024 !

Drugie miejsce w finale krajowym zajęli Patrycja Czop i Martyna Kuras ze Szkoły Podstawowej w Chałupkach Dębniańskich (opiekun zespołu Pani Monika Płocica), natomiast trzecie Marcel Głębocki i Aleksander Kisło ze Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku (opiekun zespołu Pani Marzena Korolczuk).

Krajowy finał EQF odbył się 18 marca i składał się rozgrywki finałowej oraz części oficjalnej.

W rozgrywce wzięło udział 10 dwuosobowych zespołów, które zmierzyły się z 20 pytaniami. W drugiej części finału dodatkowo uczestniczyli opiekunowie zespołów finałowych oraz szkoły uczestniczące w tegorocznej edycji Konkursu. Gościem specjalnym wydarzenia był dr Tadeusz Białek – Prezes Związku Banków Polskich, który w swoim wystąpieniu wskazał na znaczącą rolę edukacji ekonomicznej w kształtowaniu kompetencji finansowych młodego pokolenia. W imieniu Organizatorów uczestników spotkania przywitał Waldemar Zbytek – Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać wykładu eksperckiego „Cyberbezpieczne finanse”, który poprowadził Marcin Wąsik-Wiszniewski z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.

Organizatorem polskiej edycji EQF jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, a Partnerem – Związek Banków Polskich.

Poniżej przedstawiamy pozostałą finałową siódemkę:

🔹Natasza Bryksy i Ewelina Micuła, Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. W. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej,
🔹Mikołaj Gruźlewski i Adam Ryl, Szkoła Podstawowa w Piaskach,
🔹Joanna Berent i Dominik Wiadro, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Sztuce,
🔹Patryk Pasiewicz i Ignacy Wojciechowski, Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze,
🔹Julia Ładecka i Patryk Lipiński, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Z. Urbanowskiej w Koninie,
🔹Jakub Pietraszek-Małysa i Natalia Kotarba, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach,
🔹Cezary Czapliński i Kamil Jurecki, Szkoła Podstawowa nr 2 w Osieku.

Laureatom tegorocznej edycji EQF gratulujemy wygranej, a pozostałym uczniom serdecznie dziękujemy za udział w zmaganiach konkursowych. 

W 7 edycji EQF udział wzięło ponad 4500 uczniów z całej Polski, zgłoszono blisko 300 dwuosobowych zespołów.

Już teraz zapraszamy do kolejnej edycji❗️