Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

100 lat Banku Gospodarstwa

Lwów, zabory i… duchy?

Poszukując podstaw banku krajowego należy cofnąć się do 1883 roku do będącego pod zaborem austriackim Lwowa. Tereny te nazywano Galicją, która w tym okresie była w dużym kryzysie gospodarczym. Aby temu zaradzić powołano Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, nazywany w skrócie Bankiem Krajowym.

Pracownicy Oddziału we Lwowie w 1936 r., mieszczącym się w dawnej siedzibie Banku Krajowego
Źródło: Archiwum BGK

Działania Banku Krajowego nie były nastawione na zysk, ale na działanie zgodne z potrzebami kraju.

Uwaga! Straszy!

Do ciekawych historii związanych z Bankiem Krajowym we Lwowie należy zaliczyć te o złych mocach, które miały prześladować pracowników. Rzeczywiście w siedzibie Banku dochodziło do serii nieszczęśliwych wypadków. Opowieści było bardzo wiele, między innymi o postrzelonym służącym Dziubanie lub o Janie, który zwiedziony siłami grawitacji po spadnięciu z balustrady ciężkich obrażeń doznał. Sytuacja została rozwiązana gdy w 1905 roku budynek został poświęcony.

Wojenna zawierucha

Kolejne lata przyniosły I Wojnę Światową. Aby wspierać instytucje kredytowe oraz gospodarstwa rolne i nieruchomości miejskie poszkodowane przez działania wojenne, w 1915 roku powstał Galicyjski Wojenny Zakład Kredytowy. Bank kilkukrotnie zmieniał swoją lokalizację, aby ostatecznie umiejscowić się w Warszawie i objąć swoim działaniem całą Rzeczpospolitą.

Siedziba Galicyjskiego Wojennego Zakładu Kredytowego, w kamienicy na krakowskim Rynku (Źródło: www.100lat.bgk.pl/z-bgk-przez-dekady/#1915)

Wraz ze zmianą obszaru działania, zmieniała się także nazwa. Najpierw na Zakład Kredytowy dla Odbudowy, a następnie – Państwowy Bank Odbudowy.

Dalsze lata wojny przyniosły konieczność wsparcia kupców, miast i przedsiębiorstw ze względu na straty wojenne. Wobec tego w 1917 roku w Krakowie powstał Galicyjski Miejski Wojenny Zakład Kredytowy. Następnie zaraz po wojnie, w 1919 roku zmienił on swoją nazwę na Zakład Kredytowy Miast Małopolskich, a kilka lat później przeniósł swoją działalność do Lwowa.

Powstanie Banku Gospodarstwa Krajowego

Za początek działania BGK należy uznać połączenie trzech opisanych wcześniej banków państwowych: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. Do zadań postawionych przed BGK należało organizowanie i emitowanie listów zastawnych, obligacji komunalnych i kolejowych oraz wspieranie kraju przy powojennej odbudowie. Polska po 123 latach pod zaborami oraz 4 latach wojny borykała się z bardzo licznymi problemami, również tymi natury gospodarczej. Walka, również ta polityczna o ukształtowanie ostatecznego kształtu granicy była bardzo kosztowna. Finansowanie tych działań poprzez dodruk pieniądza spowodowało pojawienie się bardzo wysokiej inflacji, która w 1923 roku przekroczył 35 000 procent. Kolejną sytuacją powodującą kryzys była wojna celna na granicy polsko-niemieckiej. Doprowadziła ona do załamania kursu, dopiero powstałego złotego.

Pomoc kredytowa BGK – wykres
Źródło: archiwum BGK

Skłoniło to część klientów do wypłacania swoich oszczędności z banków, dzisiaj powiedzielibyśmy, że był to przejaw paniki bankowej, które z tego powodu zaczęły mieć problem z płynnością. Aby  pomóc bankom prywatnym, opracowano Fundusz Pomocy Instytucjom Kredytowym, który był obsługiwany przez BGK.

Obligacje spod ręki mistrzyni

Autorką szaty graficznej emitowanych w 1925 roku obligacji była Zofia Stryjeńska, wybitna artystka okresu międzywojennego. Również logo reprezentujące bank w latach 90 xx w. zostało zainspirowane jednym z jej projektów.

Warto zaznaczyć, że Bank Gospodarstwa Krajowego już przed laty był instytucją rozpoznawalną a osoby z nim związane poważne i cenione na całym świecie. Poniżej widoczna jest kartka z kalendarza Prezydenta Roosevelta.

Strona z terminarza Prezydenta Roosevelta.
Źródło: Franklin D. Roosevelt Library and Museum

Zapisane jest w niej spotkanie prezydenta USA z prezesem BGK Romanem Góreckim, które zostało zaplanowane na godzinę 12:00 dnia 10 maja 1933 roku. Warto mieć na uwadze tło historyczne tego wydarzenia i tak zwany Czarny Czwartek na Wall Street. Wydarzenie to miało miejsce w 1929 roku i było zarzewiem jednego z największych kryzysów finansowych w historii. Prezes Górecki zapewne musiał mierzyć się z jego skutkami również w Polsce.

Rekordowy szczyt

W 1923 roku rozpoczęła się budowa kolejki liniowej na Kasprowy Wierch, na którą BGK udzielił kredytu wysokości 300 000 złotych. Po upływie nieco ponad pół roku pierwszy wagonik dotarł na Kasprowy. Najprawdopodobniej jest to rekord w świata w czasie budowy takiego obiektu zimą.

Czas pokoju dla Polski był niestety krótki. W 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa. Jeszcze przed jej rozpoczęciem BGK podejmował działania mające na celu pozyskanie środków na dozbrojenie polskie armii. Również skarby wielu bibliotek z Polski zostały przewiezione do skarbca BGK, który wtedy był jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

17 września 1939 roku na rozkaz Eugeniusza Kwiatkowskiego, wicepremiera i ministra skarbu, pracownicy BGK ewakuowali się do Rumunii. W trakcie wojny biura BGK działały także w Zurychu, Londynie, Paryżu, Teheranie i Nowym Jorku. Bank w dalszym ciągu prowadził swoją działalność regulując zobowiązania i wspierając finansowo inne instytucje na uchodźctwie.

W trakcie okupacji BGK zarządzali Niemcy, pozostawiając na stanowiskach jedynie niewielką część polskiej kadry, jednocześnie obcinając jej wypłaty o połowę. Pracownicy banku prowadzili działalność konspiracyjną przeciwko okupantowi.

W 1944 roku Niemcy zdecydowali o likwidacji BGK. Rozpoczął się wielki rabunek nie tylko Banku, ale i całej stolicy. Następnie jeszcze w trakcie Powstania Warszawskiego wkraczające komunistyczne władze ludowe zdecydowały o ponownym otwarciu Banku z centralą w Lublinie.

Fasada gmachu BGK od strony Nowego Światu, 1946 r. Widoczne ślady po kulach
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

W 1946 roku BGK ponownie został zamknięty, tym razem przez komunistów. Zamiast niego powołano Bank Inwestycyjny. Pomimo tego BGK działał przez cały okres  PRL, choć w ograniczonym zakresie.

Po odzyskaniu gospodarczej niepodległości, Bank Gospodarstwa Krajowego wznowił swoje działanie i wspierał kraj we wchodzeniu w gospodarkę wolnorynkową. Misję przedstawioną przez prezesa Góreckiego BGK realizuje aż do dzisiaj.

Rok Edukacji Ekonomicznej – 100 lat rozwoju

Podejmując temat 100 lat BGK należy zwrócić uwagę, że rok 2024 został uchwalony przez Senat RP Rokiem Edukacji Ekonomicznej. W roku tym obchodzimy także 100 rocznice reform przeprowadzonych przez premiera Władysława Grabskiego, powstania Banku Polskiego oraz wprowadzenia złotego jako waluty obowiązującej w Polsce. Również 100 lat temu Janusz Korczak napisał książkę „Bankructwo Małego Dżeka”, która już wtedy edukowała dzieci i młodzież w zakresie przedsiębiorczości.

Źródła: https://100lat.bgk.pl/z-bgk-przez-dekady/#2021

Ogólnopolska lekcja online „Od Grabskiego do Balcerowicza – reformatorzy i architekci ładu gospodarczego”, 11 czerwca 2024 r, godz. 8:55-9:40

Lekcję poprowadzi: Profesor Leszek Balcerowicz – ekonomista, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Finansów, Prezes Narodowego Banku Polskiego. Założyciel i przewodniczący Rady think-tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju.

W lekcji udział wezmą również:

 • Prof. dr hab. Dariusz Adamski – Przewodniczący Rady Edukacji Finansowej
 • Dr Tadeusz Białek – Przewodniczący Komitetu Programowego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 i Prezes Związku Banków Polskich

Podczas tej wyjątkowej lekcji prof. Leszek Balcerowicz podzieli się swoim ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu największymi wyzwaniami gospodarczymi oraz refleksjami na temat historycznych, jak i współczesnych wydarzeń ekonomicznych w Polsce i na świecie. Opowie również o znaczeniu kluczowych reform gospodarczych i ich wpływie na każdego z nas, w tym także uczniów – przyszłych pracodawców, menedżerów, pracowników i polityków.

REJESTRACJA:

Aby zarejestrować klasę, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko nauczyciela, adres e-mail, nazwę szkoły, klasę, przewidywaną liczbę uczniów, województwo, miejscowość):  www.wib.org.pl/od_grabskiego_do_balcerowicza

 Po zarejestrowaniu zostanie przesłana (na adres wskazany podczas rejestracji) wiadomość e-mail zawierająca link do lekcji. Gdyby nie było wiadomości w skrzynce głównej, prosimy o sprawdzenie spamu lub innych folderów poczty. Rekomendujemy wyświetlanie lekcji w klasie na ekranie.

Lekcja odbędzie się w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 (www.ree2024.pl) oraz Europejskiego Kongresu Finansowego 2024 (www.efcongress.com

Ogólnopolska lekcja online „Unia Europejska – rozmowy o przyszłości”, 5 czerwca 2024 r, godz. 8:55-9:40

Lekcję poprowadzi: dr Bartłomiej E. Nowak – Team Europe Direct, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 Na początku lekcji odbędzie się kilkuminutowa rozmowa, w której udział wezmą Witold Naturski – Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, Bartłomiej Balcerzyk – p.o. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Waldemar Zbytek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

 Główne zagadnienia poruszane w trakcie lekcji:

 • wybory do Parlamentu Europejskiego – możliwe scenariusze,
 • priorytety UE na najbliższe lata,
 • dyskusja o reformie UE,
 • Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej (2025).

 REJESTRACJA:

Aby zarejestrować klasę, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko nauczyciela, adres e-mail, nazwę szkoły, klasę, przewidywaną liczbę uczniów, województwo, miejscowość):  

https://bde.clickmeeting.com/unia-europejska-rozmowy-o-przyszlosci/register

 Po zarejestrowaniu zostanie przesłana (na adres wskazany podczas rejestracji) wiadomość e-mail zawierająca link do lekcji. Gdyby nie było wiadomości w skrzynce głównej, prosimy o sprawdzenie spamu lub innych folderów poczty. Rekomendujemy wyświetlanie lekcji w klasie na ekranie.

Lekcja odbędzie się w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024, który został ustanowiony uchwałą Senatu z dnia 7 września 2023 r.

Wyniki ogólnopolskiego konkursu Konkursu „Krzyżówka z EduAkcja”

Laureatami konkursu zostali:

 1. miejsce – Karolina Małecka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim, klasa 7 – Nagroda: 800 zł
 1. miejsce – Anna Zaremba – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim, klasa 5 – Nagroda: 600 zł
 1. miejsce – Emilia Prądzyńska – Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka, Polanów, klasa 7 – Nagroda: 400 zł
 1. miejsce – Maria Buśko – Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu, klasa 6 – Nagroda: 200 zł
 1. miejsce – Igor Nowacki – Szkoła Podstawowa nr 3, Milanówek, klasa 7 -Nagroda: 100 zł

Serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłane prace.

Ogólnopolska lekcja online: Oko w oko z biometrią, 21 maja 2024r. godz. 8:55-9:40.

Lekcję poprowadzi: Maciej Orliński – Dyrektor Biura Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa, Bank BNP Paribas Polska S.A.

 Główne zagadnienia poruszane na lekcji:

 • Jak nowoczesne technologie zmieniają świat
 • Czym jest biometria i czy jest bezpieczna, jej wady i zalety
 • Jakie są przykładowe zastosowania biometrii
 • Jak stosowana jest biometria w banku BNP Paribas

REJESTRACJA:

Aby zarejestrować się, prosimy o kliknięcie w  link (należy wpisać imię, nazwisko nauczyciela, adres e-mail, nazwę szkoły, klasę, liczbę uczniów, województwo): https://bakcyl.wib.org.pl/biometria

Na adres wskazany podczas rejestracji zostanie przesłana wiadomość e-mail zawierająca link do webinaru. Gdyby nie było wiadomości w skrzynce głównej, prosimy o sprawdzenie spamu lub innych folderów poczty.

20-lat obecności Polski w Unii Europejskiej

Proces akcesyjny, który trwał kilka lat, wymagał gruntownych reform politycznych, gospodarczych i społecznych. Polska musiała dostosować swoje prawo do zbioru przepisów

i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Proces ten obejmował reformy instytucji państwowych, modernizację gospodarki, poprawę jakości ochrony środowiska oraz rozwój infrastruktury.

Przez ostatnie dwie dekady Polska przeszła znaczącą transformację, stając się jednym
z dynamicznie rozwijających się krajów w Europie. Istotnym aspektem członkostwa w UE jest zauważalny wzrost gospodarczy – Polska systematycznie zmniejsza dystans w PKB per capita w porównaniu do średniej unijnej.

Do Polski zostały przekazane środki o wartości ponad 161 miliardów euro w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Te fundusze wspierały różnorodne projekty inwestycyjne, obejmujące transport, energetykę, ochronę środowiska, innowacje, rozwój przedsiębiorstw oraz inicjatywy społeczne. Finansowanie to nie tylko obejmowało duże projekty, ale również tysiące lokalnych inicjatyw, które były bliskie mieszkańcom, dotyczyły ich codziennych spraw i potrzeb. Te środki miały szczególne znaczenie dla mniej rozwiniętych regionów, które skutecznie wykorzystały te fundusze, przekształcając swój profil gospodarczy i wykorzystując ukryte potencjały.

Polska przede wszystkim jednak zyskała dostęp do wspólnego rynku unijnego, co przyczyniło się do wzrostu eksportu i umocnienia pozycji kraju w gospodarce globalnej. Udział eksportu towarów w PKB wzrósł z 25 proc. w 2003 roku do 56 proc. w 2020 roku. W eksporcie do UE Polska jest często wiodącym dostawcą w kategoriach takich jak części samochodowe, akumulatory, telewizory, meble i kosmetyki. Artykuły rolno-spożywcze zyskały na znaczeniu w sprzedaży do UE, stanowiąc około 15% całkowitej wartości eksportu w 2022 roku.

Nie można również pominąć wpływu członkostwa w UE na rynek pracy i na migrację – po wejściu Polski do Unii Europejskiej wiele państw otworzyło swoje rynki pracy dla polskich obywateli.

W kontekście obchodów 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej warto podkreślić korzyści gospodarcze wynikające z integracji europejskiej. Należy jednak docenić obecność Polski w UE z punktu widzenia bezpieczeństwa, wynikającego z obecności wśród krajów o podobnych wartościach.

Przed Polską i Unią Europejską wciąż stoi wiele wyzwań, m.in. demograficznych, ekonomicznych, ekologicznych i związanych z rozwojem technologii. Ostatnie 20 lat pokazuje jednak, że nasza ojczyzna jest gotowa na różnego rodzaju wyzwania, również dzięki strategicznemu wsparciu Unii Europejskiej.

100 lat Banku Centralnego w Polsce.

Bank centralny – bogaty w historię

Istnienie banku centralnego bardzo silnie związane jest z polską państwowością i niepodległością – władze polskie już od 1918 roku, kiedy to po 123 latach nieobecności Polska ponownie zawitała na mapę Europy, dążyły do utworzenia Banku Polskiego. Ostatecznie ta instytucja, będąca prekursorem dzisiejszego Narodowego Banku Polskiego, powstała w 1924 roku.

Jednakże cofnięcie się jedynie o sto lat może pozostawiać pewien niedosyt. Początków tego, co dzisiaj rozumiemy jako bank centralny i polityka monetarna możemy doszukiwać się znacznie wcześniej.

Jak drzewiej bywało…

Twórcą jednej z pierwszych reform monetarnych, której efektem było ujednolicenie pieniądza w całym kraju był Król Kazimierz Wielki. Datuje się ją na lata 1365-1370.

Kazimierz Wielki zostawił więc Polskę nie tylko murowaną, ale i Groszami wysrebrzaną.

Już 200 lat później pojawiła się kolejna postać, która miała bardzo duży wkład w rozwój ekonomii. Był to Mikołaj Kopernik, który w 1528 roku wygłosił ostateczną wersję „Rozprawy o biciu monet”, w której pisał o inflacji jako „psuciu pieniądza”. Tezy wypracowane przez Kopernika są uniwersalne i dotyczą polityki monetarnej oraz związanych z nią zjawisk również dzisiaj. Co ciekawe 9 lutego 2023 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł „Mikołaj Kopernik”.

Król Stanisław August Poniatowski to kolejny władca, który przeprowadził reformę monetarną – na przełomie 1765 i  1766 roku oparto się w państwie polsko-litewskim na nowym systemie monetarnym, zachowując przy tym tradycyjne jednostki pieniężne. Zmianie uległo tylko to, że zamieniono dotychczas używaną grzywnę krakowską na grzywnę kolońską. Postawiło to Rzeczpospolitą wśród państw posługujących się w mennictwie tzw. stopą konwencyjną.

Następnie w historii polskiej bankowości centralnej warto wskazać okres insurekcji kościuszkowskiej. W 1794 roku w Polsce zaczęto używać pierwszych banknotów. Niedobór złota i srebra skłonił władze do drukowania pieniędzy. Wśród ludnością nie cieszyły się one jednak zbytnią popularnością.

Również w czasach rozbiorów w bankowości centralnej następowały zmiany. W 1828 roku powstał Bank Polski, który działał niemal 60 lat – był to polski bank emisyjny. Został zlikwidowany w 1886 roku wraz z likwidacją odrębności monetarnej Królestwa Polskiego.

Następnie po odrodzeniu państwa polskiego w 1918 roku od niemieckiego zaborcy przejęło instytucję emisyjną – Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Emitowane przez nią marki polskie stały się tymczasowym, obowiązującym środkiem płatniczym. Jednak już w grudniu 1918 r. zapowiedziano, że w przyszłości zostanie utworzony Bank Polski. Walcząc o ustalenie granic, przy jednocześnie niskich dochodach budżetu państwa, istniała konieczność zadłużania Skarbu Państwa. Dług ten finansowano dodrukiem pieniądza co doprowadziło do bardzo wysokiej inflacji, która w 1923 roku przekraczała 35 000 proc. W 1923 roku premierem został Władysław Grabski, który zamierzał doprowadzić stan gospodarki w Polsce do normy. 11 stycznia 1924 roku Sejm uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Następnie 28 kwietnia 1924 powstał Bank Polski, który dokonał wymiany marek polskich w relacji 1 800 000 marek za 1 złoty, który stał się obowiązująca w Polsce walutą. Pomimo powracających kryzysów, Polska gospodarka zaczęła się umacniać.

Jednakże okres tego rozwoju przerwała kolejna wojna…

Współczesny Bank Centralny

Po II wojnie światowej, w 1945 roku swoją działalność rozpoczął Narodowy Bank Polski, który stopniowo stawał się monobankiem – monopolistą w dziedzinie nie tylko emisji pieniądza, ale także udzielania kredytu i gromadzenia oszczędności. 1989 rok przyniósł zmiany gospodarcze, a inflacja osiągnęła czterocyfrowy poziom. W 1995 roku przeprowadzono denominację. Do istotnych zmian doszło po 1997 r. Nowa Konstytucja zapewniła mocną pozycję Narodowego Banku Polskiego w systemie instytucji publicznych i związała politykę pieniężną z nowym organem NBP –  Radą Polityki Pieniężnej.

Dlaczego Narodowy Bank Polski jest ważny dla nas wszystkich?

Narodowy Bank Polski pełni w gospodarce trzy podstawowe funkcje. Jest on Bankiem Emisyjnym, oznacza to że ma on wyłączne prawo do wypuszczania do obiegu gospodarczego polskiej waluty, Złotego. Jest on także Bankiem Państwa, to oznacza, że zapewnia obsługę bankową instytucjom państwowym. Bank Centralny jest także Bankiem Banków, oznacza to że może udzielać bankom kredytów oraz sprawuje nad nimi czynności nadzorcze i ostrożnościowe. Za pomocą instrumentów polityki monetarnej, takich jak stopa procentowa czy rezerwa obowiązkowa dba on o odpowiednią podaż pieniądza w obiegu. Głównym celem Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.

Działalność Narodowego Banku Polskiego ma duży wpływ na nasze codzienne życie oraz stan finansów w naszych portfelach oraz na kontach i lokatach. Sprawne działanie systemu bankowego przekłada się na stabilną gospodarkę oraz zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny.

Setna rocznica bankowości centralnej łączy się także z innymi ważnymi jubileuszami. Również 100 lat temu powstał Bank Gospodarstwa Krajowego, instytucja niezwykle ważna oraz tworząca gospodarczą historię Polski. W 2024 roku pamiętamy także o 100 rocznicy wprowadzenia polskiego złotego jako obowiązującej waluty. Rok 1924 był owocny nie tylko w wydarzenia gospodarcze, ale i edukacyjne. To właśnie wtedy Janusz Korczak napisał książkę „Bankructwo Małego Dżeka”, która stanowi pamiątkę tego jak dużą wagę w 20-leciu międzywojennym przywiązywano do edukacji ekonomicznej i w zakresie przedsiębiorczości. Dzisiaj pragniemy docenić i uhonorować osiągnięcia naszych przodków, czego wyrazem jest Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 – inicjatywa 6 największych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją finansową, która na mocy uchwały Senatu RP stała się faktem. Rok Edukacji Ekonomicznej ma za zadnie zwrócić naszą uwagę na istotność edukacji ekonomicznej i wskazać na istniejących w jej zakresie wyzwań.

Źródła:

„Materiał o bankowości centralnej w Polsce pojawił się także na stronie https://ree2024.pl/materialy-i-multimedia/

Ogólnopolska lekcja online: Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?, 7 maja 2024 r. godz. 8:55-9:40.

 Lekcję poprowadzi: Profesor Witold Orłowski

1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tego dnia unijne członkostwo uzyskały także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Tego dnia w Dublinie (Irlandia pełniła wówczas półroczne przewodnictwo w Radzie UE) przy dźwiękach „Ody do radości” na maszty wciągnięto 25 flag państw unijnych.

 Członkowsko w Unii to nie tylko przywileje ale też obowiązki. W związku z tym na lekcji dowiemy się:

 • Dlaczego powstała Unia Europejska?
 • Kiedy Polska przystąpiła do Unii? Dlaczego nie byliśmy w niej od początku? 
 • Dlaczego Polska otrzymuje pieniądze z budżetu Unii? Gdzie widać efekty tych transferów?
 • Dlaczego dochody Polaków są wyższe z powodu członkostwa w Unii?
 • Dlaczego dzięki członkostwu szybciej rośnie produkcja (PKB) Polski?
 • Jakie inne korzyści daje nam członkostwo w Unii?

 REJESTRACJA:

Aby zarejestrować klasę, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko nauczyciela, adres e-mail, nazwę szkoły, klasę, przewidywaną liczbę uczniów, województwo, miejscowość):  www.wib.org.pl/20_lat_Polski_w_UE

 Po zarejestrowaniu zostanie przesłana (na adres wskazany podczas rejestracji) wiadomość e-mail zawierająca link do lekcji. Gdyby nie było wiadomości w skrzynce głównej, prosimy o sprawdzenie spamu lub innych folderów poczty. Rekomendujemy wyświetlanie lekcji w klasie na ekranie.

Lekcja odbędzie się w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024, który został ustanowiony uchwałą Senatu z dnia 7 września 2023r.

Spotkanie z Praktykiem w ramach projektu EduAkcja:  „Najważniejszy wykres w życiu” prowadzona przez Przemysława Barankiewicza – Wiceprezesa CFA Society Poland już za nami!

Podczas lekcji

zostało poruszonych wiele istotnych zagadnień m.in.:
– Finanse osobiste, czyli zarabianie, wydawanie, oszczędzanie, inwestowanie
– Czym różni się oszczędzanie od inwestowania?
– Kiedy zacząć dbać o swoje pieniądze?
– Magia procentu składanego
– Czy warto być finansistą?

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za obecność.

Zespół uczniów z Polski odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania w finale European Money Quiz 2024

Aby dostać się do ogólnoeuropejskiego finału zespół, którego opiekunem jest Pan Mariusz Sokołowski, Dyrektor szkoły i szkolny koordynator EQF, musiał zwyciężyć w krajowych preselekcjach, które składały się z kilku etapów. Udział w nich wzięło blisko 300 dwuosobowych zespołów ze szkół z całej Polski. Łącznie we wszystkich etapach szkolnych krajowej edycji Europejskiego Quizu Finansowego uczestniczyło ponad 4500 uczniów.

Tegoroczna edycja European Money Quiz 2024 zgromadziła rekordową liczbę uczestników w wielu krajach. Łącznie w krajowych eliminacjach udział wzięło około 36 000 nastolatków z 2200 szkół z całej Europy. Inicjatywa, zainaugurowana przez Europejską Federację Bankową w 2017 roku, ma na celu wyposażenie młodych ludzi w niezbędną wiedzę finansową i promowanie odpowiedzialnego podejścia do finansów wśród młodego pokolenia.

Quiz testował wiedzę uczestników na temat kluczowych zagadnień finansowych, w tym m.in.  oszczędzania oraz inwestowania długoterminowego, funkcjonowania rynku finansowego, zarządzania ryzykiem, odpowiedniego dobierania ofert finansowych i cyberbezpieczeństwa. Wszystkie pytania były zgodne z wytycznymi OECD/INFE dotyczącymi edukacji finansowej. W konkursie wzięło udział ogółem 26 krajów: Albania, Austria, Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Ukraina. Wim Mijs, CEO EBF, powiedział: – Co roku w Brukseli widzimy nowe pokolenie młodych ludzi gotowych opanować swoje umiejętności finansowe i zdobyć tytuł mistrzowski w Europie. Rozwijając swoje umiejętności we współpracy z nauczycielami już we wczesnym wieku, zdobywają kompetencje, które dadzą im przewagę w dorosłości.

Organizatorem polskiej edycji EQF jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, a Partnerem – Związek Banków Polskich. Podczas finału konkursu w Brukseli, uczniów i nauczyciela wspierał Pan Paweł Pniewski, Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej Biura Związku Banków Polskich.