Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

O projekcie

O projekcie

Celem projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Projekt jest częścią jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”.

Realizowany jest od 2013 r. we współpracy z instytucjami sektora bankowego, instytucjami publicznymi i samorządami terytorialnymi. Projekt uzyskał wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej za szczególne przyczynianie się do rozwijania kompetencji finansowych społeczeństwa.

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL - Logo

Cele projektu BAKCYL

Poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości

Wspieranie nauczycieli
w przekazywaniu wiedzy

Wprowadzanie uczniów
w świat codziennych finansów

Edukowanie w zakresie świadomego i bezpiecznego korzystania z usług finansowych

Cele projektu Bakcyl

Umacnianie wizerunku sektora finansowego jako instytucji zaufania publicznego

Podnoszenie kompetencji zawodowych
i rozwój osobisty wolontariuszy

Cele projektu Bakcyl

Poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości

Wspieranie nauczycieli w przekazywaniu wiedzy

Wprowadzanie uczniów w świat codziennych finansów

Edukowanie w zakresie świadomego i bezpiecznego korzystania z usług finansowych

Umacnianie wizerunku sektora finansowego jako instytucji zaufania publicznego

Podnoszenie kompetencji  zawodowych i rozwój osobisty wolontariuszy

Wybrane formy działalności