Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

Zostań Wolontariuszem

Zostań wolontariuszem

Wolontariuszem w Projekcie BAKCYL może zostać pracownik banku partnerskiego, ew. zarekomendowany przez pracownika naukowego student ostatnich lat kierunków ekonomicznych, który jest gotowy dzielić się wiedzą i doświadczeniem z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

Aby zostać Wolontariuszem w projekcie BAKCYL należy:

 1. Uczestniczyć w szkoleniu i pozytywnie przejść warsztaty organizowane przez Fundację WIB (w formule online).
 2. Podpisać porozumienie o współpracy z Fundacją WIB.

Głównym zadaniem Wolontariusza BAKCYLA jest przeprowadzenie w formule wolontariatu lekcji BAKCYLA (online i/lub stacjonarnie) w szkołach, zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi podczas szkolenia przygotowującego do roli wolontariusza, z wykorzystaniem pakietu materiałów przygotowanych przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości.

Korzyści dla wolontariusza

 • uczestnictwo w ważnym sektorowym projekcie społecznym, którego celem jest przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości
 • kształtowanie zewnętrznego wizerunku firmy odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie
 • sprawdzenie się w nowej roli i możliwość przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia
 • rozwój osobisty, wzmocnienie różnorodnych umiejętności – zwłaszcza komunikacji, prezentacji, zarządzania grupą, etc.
 • wzbogacenie CV o nowe doświadczenia zawodowe
 • nieodpłatny dostęp do oferty szkoleniowej WIB dla najbardziej aktywnych Wolontariuszy
 • udział w społeczności wolontariuszy BAKCYLA, w tym bezpłatny udział w konferencjach tematycznych

Warszawski Instytut Bankowości zapewnia

 • bezpłatne dwuetapowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia lekcji dla uczniów w szkołach
 • scenariusze, prezentacje i nagrania lekcji oraz materiały dydaktyczne uatrakcyjniające lekcje
 • umawianie lekcji, wsparcie organizacyjne i logistyczne związane z realizacją lekcji
 • zwrot uzgodnionych kosztów podróży związanych z prowadzeniem lekcji stacjonarnych
 • ubezpieczenie NNW w związku z realizacją lekcji w szkołach
 • dostęp do platformy, na której realizowane są lekcje w formule online, w tym szkolenie z jej obsługi

Oczekiwania wobec kandydata na Wolontariusza

 • obowiązkowe uczestnictwo w obydwu etapach szkolenia przygotowującego do roli wolontariusza w projekcie BAKCYL
 • przeprowadzenie w szkołach minimum 4 lekcji rocznie w terminach uzgodnionych z koordynatorem projektu w WIB – niespełnienie minimum może skutkować wykreśleniem z listy wolontariuszy w projekcie BAKCYL
 • motywacja do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami szkół
 • wzorowa postawa etyczna
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, otwartość i gotowość do współpracy
 • nie promowanie własnych produktów bankowych i reprezentowanej instytucji

Wolontariusz w Projekcie BAKCYL:

 • godnie reprezentuje sektor bankowy i społeczność BAKCYLA,
 • jest wzorem profesjonalizmu, rzetelności i odpowiedzialności społecznej bankowca,
 • z zaangażowaniem dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami,
 • uznaje, propaguje i wspiera cele BAKCYLA,
 • nie lokuje produktu i instytucji.

Do pobrania: Kodeks Wolontariusza

Szkolenie przygotowujące do roli Wolontariusza

1. etap – 1-godzinne webinarium (szkolenie on-line)

Uczestnicy otrzymają pełną informację na temat projektu BAKCYL: poznają kontekst projektu, jego cele, oczekiwania wobec Wolontariusza, zadania po stronie wolontariusza oraz zobowiązania WIB.

2. etap – 2-godzinne warsztaty on-line z udziałem trenera – doświadczonego wolontariusza w projekcie BAKCYL.

 • w trakcie warsztatów uczestnicy poznają specyfikę pracy z uczniami na lekcji, ćwiczą wybrane fragmenty lekcji oraz uzyskają informację zwrotną na temat swoich wystąpień
 • uczestnicy poznają funkcjonalność platformy webinarowej ClickMeeting
 • przed szkoleniem uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi
 • WIB dopuszcza dodatkowe, uzupełniające szkolenia online, wspomagające wolontariusza np. w obsłudze platformy webinarowej, czy sposobie angażowania młodzieży w trakcie lekcji

Pozytywnie ukończone szkolenie pozwala na uzyskanie ostatecznej kwalifikacja Wolontariusza. Po podpisaniu Porozumienia o współpracy Wolontariusz otrzymuje indywidualny login i hasło dostępu do Panelu Wolontariusza dostępnego na stronie wolontariusz.wib.edu.pl. Od tej chwili może rozpocząć rezerwację i prowadzenie lekcji.