Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

Partnerzy

Partnerzy

Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży, BAKCYL bazuje na szerokiej współpracy międzysektorowej z instytucjami działającymi w obszarze bankowości, finansów oraz nowoczesnych technologii przy współudziale instytucji edukacyjnych, samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych. Założeniem projektu jest szeroki rozwój wolontariatu pracowników sektora finansowego i środowiska akademickiego.

Zapraszamy do współpracy banki oraz instytucje sektora finansowego.

Razem możemy więcej!

Nasi obecni Partnerzy

Korzyści dla Partnera

 • wzmocnienie wizerunku organizacji jako instytucji zaufania publicznego zaangażowanej w działania edukacyjne
 • realizacja celów zrównoważonego rozwoju: wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości edukacji
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego pracowników
 • realny wpływ na podnoszenie wiedzy ekonomicznej uczniów – przyszłych klientów, pracowników i przedsiębiorców
 • przekazywanie wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
 • wskazywanie młodym ludziom ścieżek rozwoju zawodowego w bankowości

Fundacja WIB zapewnia:

 • przeszkolenie pracowników Partnera do roli wolontariuszy
 • szkolenia przypominające dla wolontariuszy
 • materiały szkoleniowe, scenariusze oraz prezentacje lekcji
 • wsparcie organizacyjne oraz logistyczne Koordynatora Projektu związane z realizacją lekcji
 • zaproszenie do udziału w projekcie szkół wskazanych przez wolontariuszy oraz instytucje partnerskie
 • dostęp do statystyk lekcji realizowanych w ramach projektu
 • informowanie nauczycieli, szkół i samorządów terytorialnych o realizacji Projektu BAKCYL

Proces rekrutacji wolontariuszy

Warszawski Instytut Bankowości, jako organizator projektu BAKCYL, współpracuje z instytucjami partnerskimi na podstawie dwustronnych porozumień. Projekt jest społecznym przedsięwzięciem polskiego sektora bankowego, nie służy indywidualnej promocji Partnera.

Zapraszamy do współpracy!