Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

Kontakt

Kontakt

Koordynatorki Projektu:

Organizacja lekcji:

woj. pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie

Magdalena Skwarska

e-mail: mskwarska@wib.org.pl
tel. 723 723 750

woj. mazowieckie, łódzkie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Magdalena Więcek

e-mail: mwiecek@wib.org.pl
tel. 694 489 915

Organizacja konkursów:

Joanna Zimoląg-Myczkowska

e-mail: jzimolagmyczkowska@wib.org.pl
tel. 723 723763

Organizacja lekcji:

woj. pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, kujawsko-pomorskie

Magdalena Skwarska

e-mail: mskwarska@wib.org.pl
tel. 723 723 750

woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie

Monika Jaworska

e-mail: mjaworska@wib.org.pl
tel. 506 760 814

woj. mazowieckie, łódzkie, śląskie

Magdalena Więcek

e-mail: mwiecek@wib.org.pl
tel. 694 489 915

Organizacja konkursów:

Joanna Zimoląg-Myczkowska

e-mail: jzimolagmyczkowska@wib.org.pl
tel. 723 723763

Dyrektor Projektów Edukacyjnych:

Krzysztof Ostafiński

email: kostafinski@wib.org.pl