Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

Ogólnopolska lekcja online „Od Grabskiego do Balcerowicza – reformatorzy i architekci ładu gospodarczego”, 11 maja 2024 r, godz. 8:55-9:40

Lekcję poprowadzi: Profesor Leszek Balcerowicz – ekonomista, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Finansów, Prezes Narodowego Banku Polskiego. Założyciel i przewodniczący Rady think-tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju.

W lekcji udział wezmą również:

 • Prof. dr hab. Dariusz Adamski – Przewodniczący Rady Edukacji Finansowej
 • Dr Tadeusz Białek – Przewodniczący Komitetu Programowego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 i Prezes Związku Banków Polskich

Podczas tej wyjątkowej lekcji prof. Leszek Balcerowicz podzieli się swoim ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu największymi wyzwaniami gospodarczymi oraz refleksjami na temat historycznych, jak i współczesnych wydarzeń ekonomicznych w Polsce i na świecie. Opowie również o znaczeniu kluczowych reform gospodarczych i ich wpływie na każdego z nas, w tym także uczniów – przyszłych pracodawców, menedżerów, pracowników i polityków.

REJESTRACJA:

Aby zarejestrować klasę, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko nauczyciela, adres e-mail, nazwę szkoły, klasę, przewidywaną liczbę uczniów, województwo, miejscowość):  www.wib.org.pl/od_grabskiego_do_balcerowicza

 Po zarejestrowaniu zostanie przesłana (na adres wskazany podczas rejestracji) wiadomość e-mail zawierająca link do lekcji. Gdyby nie było wiadomości w skrzynce głównej, prosimy o sprawdzenie spamu lub innych folderów poczty. Rekomendujemy wyświetlanie lekcji w klasie na ekranie.

Lekcja odbędzie się w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 (www.ree2024.pl) oraz Europejskiego Kongresu Finansowego 2024 (www.efcongress.com

Ogólnopolska lekcja online „Unia Europejska – rozmowy o przyszłości”, 5 maja 2024 r, godz. 8:55-9:40

Lekcję poprowadzi: dr Bartłomiej E. Nowak – Team Europe Direct, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 Na początku lekcji odbędzie się kilkuminutowa rozmowa, w której udział wezmą Witold Naturski – Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, Bartłomiej Balcerzyk – p.o. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Waldemar Zbytek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

 Główne zagadnienia poruszane w trakcie lekcji:

 • wybory do Parlamentu Europejskiego – możliwe scenariusze,
 • priorytety UE na najbliższe lata,
 • dyskusja o reformie UE,
 • Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej (2025).

 REJESTRACJA:

Aby zarejestrować klasę, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko nauczyciela, adres e-mail, nazwę szkoły, klasę, przewidywaną liczbę uczniów, województwo, miejscowość):  

https://bde.clickmeeting.com/unia-europejska-rozmowy-o-przyszlosci/register

 Po zarejestrowaniu zostanie przesłana (na adres wskazany podczas rejestracji) wiadomość e-mail zawierająca link do lekcji. Gdyby nie było wiadomości w skrzynce głównej, prosimy o sprawdzenie spamu lub innych folderów poczty. Rekomendujemy wyświetlanie lekcji w klasie na ekranie.

Lekcja odbędzie się w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024, który został ustanowiony uchwałą Senatu z dnia 7 września 2023 r.

Wyniki ogólnopolskiego konkursu Konkursu „Krzyżówka z EduAkcja”

Laureatami konkursu zostali:

 1. miejsce – Karolina Małecka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim, klasa 7 – Nagroda: 800 zł
 1. miejsce – Anna Zaremba – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim, klasa 5 – Nagroda: 600 zł
 1. miejsce – Emilia Prądzyńska – Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka, Polanów, klasa 7 – Nagroda: 400 zł
 1. miejsce – Maria Buśko – Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Trzebiczu, klasa 6 – Nagroda: 200 zł
 1. miejsce – Igor Nowacki – Szkoła Podstawowa nr 3, Milanówek, klasa 7 -Nagroda: 100 zł

Serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłane prace.

Ogólnopolska lekcja online: Oko w oko z biometrią, 21 maja 2024r. godz. 8:55-9:40.

Lekcję poprowadzi: Maciej Orliński – Dyrektor Biura Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa, Bank BNP Paribas Polska S.A.

 Główne zagadnienia poruszane na lekcji:

 • Jak nowoczesne technologie zmieniają świat
 • Czym jest biometria i czy jest bezpieczna, jej wady i zalety
 • Jakie są przykładowe zastosowania biometrii
 • Jak stosowana jest biometria w banku BNP Paribas

REJESTRACJA:

Aby zarejestrować się, prosimy o kliknięcie w  link (należy wpisać imię, nazwisko nauczyciela, adres e-mail, nazwę szkoły, klasę, liczbę uczniów, województwo): https://bakcyl.wib.org.pl/biometria

Na adres wskazany podczas rejestracji zostanie przesłana wiadomość e-mail zawierająca link do webinaru. Gdyby nie było wiadomości w skrzynce głównej, prosimy o sprawdzenie spamu lub innych folderów poczty.

20-lat obecności Polski w Unii Europejskiej

Proces akcesyjny, który trwał kilka lat, wymagał gruntownych reform politycznych, gospodarczych i społecznych. Polska musiała dostosować swoje prawo do zbioru przepisów

i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Proces ten obejmował reformy instytucji państwowych, modernizację gospodarki, poprawę jakości ochrony środowiska oraz rozwój infrastruktury.

Przez ostatnie dwie dekady Polska przeszła znaczącą transformację, stając się jednym
z dynamicznie rozwijających się krajów w Europie. Istotnym aspektem członkostwa w UE jest zauważalny wzrost gospodarczy – Polska systematycznie zmniejsza dystans w PKB per capita w porównaniu do średniej unijnej.

Do Polski zostały przekazane środki o wartości ponad 161 miliardów euro w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Te fundusze wspierały różnorodne projekty inwestycyjne, obejmujące transport, energetykę, ochronę środowiska, innowacje, rozwój przedsiębiorstw oraz inicjatywy społeczne. Finansowanie to nie tylko obejmowało duże projekty, ale również tysiące lokalnych inicjatyw, które były bliskie mieszkańcom, dotyczyły ich codziennych spraw i potrzeb. Te środki miały szczególne znaczenie dla mniej rozwiniętych regionów, które skutecznie wykorzystały te fundusze, przekształcając swój profil gospodarczy i wykorzystując ukryte potencjały.

Polska przede wszystkim jednak zyskała dostęp do wspólnego rynku unijnego, co przyczyniło się do wzrostu eksportu i umocnienia pozycji kraju w gospodarce globalnej. Udział eksportu towarów w PKB wzrósł z 25 proc. w 2003 roku do 56 proc. w 2020 roku. W eksporcie do UE Polska jest często wiodącym dostawcą w kategoriach takich jak części samochodowe, akumulatory, telewizory, meble i kosmetyki. Artykuły rolno-spożywcze zyskały na znaczeniu w sprzedaży do UE, stanowiąc około 15% całkowitej wartości eksportu w 2022 roku.

Nie można również pominąć wpływu członkostwa w UE na rynek pracy i na migrację – po wejściu Polski do Unii Europejskiej wiele państw otworzyło swoje rynki pracy dla polskich obywateli.

W kontekście obchodów 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej warto podkreślić korzyści gospodarcze wynikające z integracji europejskiej. Należy jednak docenić obecność Polski w UE z punktu widzenia bezpieczeństwa, wynikającego z obecności wśród krajów o podobnych wartościach.

Przed Polską i Unią Europejską wciąż stoi wiele wyzwań, m.in. demograficznych, ekonomicznych, ekologicznych i związanych z rozwojem technologii. Ostatnie 20 lat pokazuje jednak, że nasza ojczyzna jest gotowa na różnego rodzaju wyzwania, również dzięki strategicznemu wsparciu Unii Europejskiej.

100 lat Banku Centralnego w Polsce.

Bank centralny – bogaty w historię

Istnienie banku centralnego bardzo silnie związane jest z polską państwowością i niepodległością – władze polskie już od 1918 roku, kiedy to po 123 latach nieobecności Polska ponownie zawitała na mapę Europy, dążyły do utworzenia Banku Polskiego. Ostatecznie ta instytucja, będąca prekursorem dzisiejszego Narodowego Banku Polskiego, powstała w 1924 roku.

Jednakże cofnięcie się jedynie o sto lat może pozostawiać pewien niedosyt. Początków tego, co dzisiaj rozumiemy jako bank centralny i polityka monetarna możemy doszukiwać się znacznie wcześniej.

Jak drzewiej bywało…

Twórcą jednej z pierwszych reform monetarnych, której efektem było ujednolicenie pieniądza w całym kraju był Król Kazimierz Wielki. Datuje się ją na lata 1365-1370.

Kazimierz Wielki zostawił więc Polskę nie tylko murowaną, ale i Groszami wysrebrzaną.

Już 200 lat później pojawiła się kolejna postać, która miała bardzo duży wkład w rozwój ekonomii. Był to Mikołaj Kopernik, który w 1528 roku wygłosił ostateczną wersję „Rozprawy o biciu monet”, w której pisał o inflacji jako „psuciu pieniądza”. Tezy wypracowane przez Kopernika są uniwersalne i dotyczą polityki monetarnej oraz związanych z nią zjawisk również dzisiaj. Co ciekawe 9 lutego 2023 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł „Mikołaj Kopernik”.

Król Stanisław August Poniatowski to kolejny władca, który przeprowadził reformę monetarną – na przełomie 1765 i  1766 roku oparto się w państwie polsko-litewskim na nowym systemie monetarnym, zachowując przy tym tradycyjne jednostki pieniężne. Zmianie uległo tylko to, że zamieniono dotychczas używaną grzywnę krakowską na grzywnę kolońską. Postawiło to Rzeczpospolitą wśród państw posługujących się w mennictwie tzw. stopą konwencyjną.

Następnie w historii polskiej bankowości centralnej warto wskazać okres insurekcji kościuszkowskiej. W 1794 roku w Polsce zaczęto używać pierwszych banknotów. Niedobór złota i srebra skłonił władze do drukowania pieniędzy. Wśród ludnością nie cieszyły się one jednak zbytnią popularnością.

Również w czasach rozbiorów w bankowości centralnej następowały zmiany. W 1828 roku powstał Bank Polski, który działał niemal 60 lat – był to polski bank emisyjny. Został zlikwidowany w 1886 roku wraz z likwidacją odrębności monetarnej Królestwa Polskiego.

Następnie po odrodzeniu państwa polskiego w 1918 roku od niemieckiego zaborcy przejęło instytucję emisyjną – Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Emitowane przez nią marki polskie stały się tymczasowym, obowiązującym środkiem płatniczym. Jednak już w grudniu 1918 r. zapowiedziano, że w przyszłości zostanie utworzony Bank Polski. Walcząc o ustalenie granic, przy jednocześnie niskich dochodach budżetu państwa, istniała konieczność zadłużania Skarbu Państwa. Dług ten finansowano dodrukiem pieniądza co doprowadziło do bardzo wysokiej inflacji, która w 1923 roku przekraczała 35 000 proc. W 1923 roku premierem został Władysław Grabski, który zamierzał doprowadzić stan gospodarki w Polsce do normy. 11 stycznia 1924 roku Sejm uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Następnie 28 kwietnia 1924 powstał Bank Polski, który dokonał wymiany marek polskich w relacji 1 800 000 marek za 1 złoty, który stał się obowiązująca w Polsce walutą. Pomimo powracających kryzysów, Polska gospodarka zaczęła się umacniać.

Jednakże okres tego rozwoju przerwała kolejna wojna…

Współczesny Bank Centralny

Po II wojnie światowej, w 1945 roku swoją działalność rozpoczął Narodowy Bank Polski, który stopniowo stawał się monobankiem – monopolistą w dziedzinie nie tylko emisji pieniądza, ale także udzielania kredytu i gromadzenia oszczędności. 1989 rok przyniósł zmiany gospodarcze, a inflacja osiągnęła czterocyfrowy poziom. W 1995 roku przeprowadzono denominację. Do istotnych zmian doszło po 1997 r. Nowa Konstytucja zapewniła mocną pozycję Narodowego Banku Polskiego w systemie instytucji publicznych i związała politykę pieniężną z nowym organem NBP –  Radą Polityki Pieniężnej.

Dlaczego Narodowy Bank Polski jest ważny dla nas wszystkich?

Narodowy Bank Polski pełni w gospodarce trzy podstawowe funkcje. Jest on Bankiem Emisyjnym, oznacza to że ma on wyłączne prawo do wypuszczania do obiegu gospodarczego polskiej waluty, Złotego. Jest on także Bankiem Państwa, to oznacza, że zapewnia obsługę bankową instytucjom państwowym. Bank Centralny jest także Bankiem Banków, oznacza to że może udzielać bankom kredytów oraz sprawuje nad nimi czynności nadzorcze i ostrożnościowe. Za pomocą instrumentów polityki monetarnej, takich jak stopa procentowa czy rezerwa obowiązkowa dba on o odpowiednią podaż pieniądza w obiegu. Głównym celem Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.

Działalność Narodowego Banku Polskiego ma duży wpływ na nasze codzienne życie oraz stan finansów w naszych portfelach oraz na kontach i lokatach. Sprawne działanie systemu bankowego przekłada się na stabilną gospodarkę oraz zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny.

Setna rocznica bankowości centralnej łączy się także z innymi ważnymi jubileuszami. Również 100 lat temu powstał Bank Gospodarstwa Krajowego, instytucja niezwykle ważna oraz tworząca gospodarczą historię Polski. W 2024 roku pamiętamy także o 100 rocznicy wprowadzenia polskiego złotego jako obowiązującej waluty. Rok 1924 był owocny nie tylko w wydarzenia gospodarcze, ale i edukacyjne. To właśnie wtedy Janusz Korczak napisał książkę „Bankructwo Małego Dżeka”, która stanowi pamiątkę tego jak dużą wagę w 20-leciu międzywojennym przywiązywano do edukacji ekonomicznej i w zakresie przedsiębiorczości. Dzisiaj pragniemy docenić i uhonorować osiągnięcia naszych przodków, czego wyrazem jest Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 – inicjatywa 6 największych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją finansową, która na mocy uchwały Senatu RP stała się faktem. Rok Edukacji Ekonomicznej ma za zadnie zwrócić naszą uwagę na istotność edukacji ekonomicznej i wskazać na istniejących w jej zakresie wyzwań.

Źródła:

„Materiał o bankowości centralnej w Polsce pojawił się także na stronie https://ree2024.pl/materialy-i-multimedia/

Ogólnopolska lekcja online: Jakie korzyści dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?, 7 maja 2024 r. godz. 8:55-9:40.

 Lekcję poprowadzi: Profesor Witold Orłowski

1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tego dnia unijne członkostwo uzyskały także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Tego dnia w Dublinie (Irlandia pełniła wówczas półroczne przewodnictwo w Radzie UE) przy dźwiękach „Ody do radości” na maszty wciągnięto 25 flag państw unijnych.

 Członkowsko w Unii to nie tylko przywileje ale też obowiązki. W związku z tym na lekcji dowiemy się:

 • Dlaczego powstała Unia Europejska?
 • Kiedy Polska przystąpiła do Unii? Dlaczego nie byliśmy w niej od początku? 
 • Dlaczego Polska otrzymuje pieniądze z budżetu Unii? Gdzie widać efekty tych transferów?
 • Dlaczego dochody Polaków są wyższe z powodu członkostwa w Unii?
 • Dlaczego dzięki członkostwu szybciej rośnie produkcja (PKB) Polski?
 • Jakie inne korzyści daje nam członkostwo w Unii?

 REJESTRACJA:

Aby zarejestrować klasę, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko nauczyciela, adres e-mail, nazwę szkoły, klasę, przewidywaną liczbę uczniów, województwo, miejscowość):  www.wib.org.pl/20_lat_Polski_w_UE

 Po zarejestrowaniu zostanie przesłana (na adres wskazany podczas rejestracji) wiadomość e-mail zawierająca link do lekcji. Gdyby nie było wiadomości w skrzynce głównej, prosimy o sprawdzenie spamu lub innych folderów poczty. Rekomendujemy wyświetlanie lekcji w klasie na ekranie.

Lekcja odbędzie się w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024, który został ustanowiony uchwałą Senatu z dnia 7 września 2023r.

Spotkanie z Praktykiem w ramach projektu EduAkcja:  „Najważniejszy wykres w życiu” prowadzona przez Przemysława Barankiewicza – Wiceprezesa CFA Society Poland już za nami!

Podczas lekcji

zostało poruszonych wiele istotnych zagadnień m.in.:
– Finanse osobiste, czyli zarabianie, wydawanie, oszczędzanie, inwestowanie
– Czym różni się oszczędzanie od inwestowania?
– Kiedy zacząć dbać o swoje pieniądze?
– Magia procentu składanego
– Czy warto być finansistą?

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za obecność.

„Krzyżówka z EduAkcją”

Uczestnik ma za zadanie:
1. Rozwiązać krzyżówkę i odgadnąć hasło,
2. Przedstawić znaczenie hasła dowolną metodą graficzną/fotograficzną/plastyczną na maksymalnie jednej stronie A4,
3. Przesłać skan/zdjęcie pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: konkurs.eduakcja@wib.org.pl do dnia 24.04.2024 r. Prace konkursowe należy wykonać jednoosobowo i samodzielnie.

Krzyżówka oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://bakcyl.wib.org.pl/projekty-partnerskie/eduakcja/

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe:
1. miejsce – 800 zł (słownie: osiemset złotych),
2. miejsce – 600 zł (słownie: sześćset złotych),
3. miejsce – 400 zł (słownie: czterysta złotych),
4. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych),
5. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych).

Konkurs odbywa się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego EduAkcja – wspólnego projektu edukacyjnego