ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

MILION NA BANK

MILION NA BANK

Cel

Milion na Bank to konkurs edukacyjny, którego celem jest wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej i podnoszenie kompetencji młodych ludzi w zakresie podstawowych narzędzi finansowych. To także kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów, zdobywanie umiejętności inwestowania oraz zarządzania finansami osobistymi.

Dodatkowe informacje

Uczestnik Konkursu MILION NA BANK bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy milion“. Gra jest symulacją inwestowania. Celem jest zgromadzenie wirtualnego kapitału w wysokości co najmniej jednego miliona złotych w jak najmniejszej liczbie tur. Po każdej turze uczestnik może zapisać grę i powrócić do niej w innym terminie.

Uczestnicy

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy w całym okresie trwania konkursu mają nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 lat.

Uwaga: Uczestnikami Konkursu nie mogą być zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu. Wyłączenie z rywalizacji dotyczy graczy, którzy w poprzednich edycjach Konkursu zdobyli jedno z 6 pierwszych miejsc w rankingu generalnym i tym samym uzyskali status laureata Konkursu.

Termin realizacji konkursu

Nowa edycja konkursu ruszy w listopadzie 2022 r.

Nagrody

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe (nagrody dla 6. najlepszych graczy i najlepszych graczy w poszczególnych województwach).

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w Konkursie uczeń powinien zarejestrować się na platformie i założyć konto w grze. Uczestnik musi ukończyć minimum jedną turę w grze.

Organizatorzy

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

www.wib.org.pl

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!

www.think.org.pl

Regulamin

Pobierz PDF.