ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

MILION NA BANK

MILION NA BANK

Konkurs Milion na Bank 2022/2023 został rozstrzygnięty!

W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 1100 uczestników. Najlepsi okazali się Uczniowie z województwa małopolskiego.
Zgarnęli całą pulę nagród głównych. GRATULUJEMY!!!

Poniżej lista laureatów nagród głównych i dodatkowych dla najlepszych graczy w województwie.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie. Zwycięzcom gratulujemy wygranej!

Uwaga: Nagrody zostaną przekazane po uprzednim potwierdzeniu przez Laureatów, iż spełnili wymogi formalne udziału w Konkursie.

Milion na Bank

Cel

Milion na Bank to konkurs edukacyjny, którego celem jest wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej i podnoszenie kompetencji młodych ludzi w zakresie podstawowych narzędzi finansowych. To także kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów, zdobywanie umiejętności inwestowania oraz zarządzania finansami osobistymi.

Dodatkowe informacje

Uczestnik Konkursu MILION NA BANK bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy milion“. Gra jest symulacją inwestowania. Celem jest zgromadzenie wirtualnego kapitału w wysokości co najmniej jednego miliona złotych w jak najmniejszej liczbie tur. Po każdej turze uczestnik może zapisać grę i powrócić do niej w innym terminie. 

Uczestnicy

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy w całym okresie trwania konkursu mają nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 lat.

Uwaga: Uczestnikami Konkursu nie mogą być zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu. Wyłączenie z rywalizacji dotyczy graczy, którzy w poprzednich edycjach Konkursu zdobyli jedno z 6 pierwszych miejsc w rankingu generalnym i tym samym uzyskali status laureata Konkursu.

Termin realizacji konkursu

Od 14.11.2022 r. (od godz. 12.00) do 24.02.2023 r. (do godz. 12:00)

Nagrody

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Uczestnicy, którzy osiągną w Konkursie sześć najlepszych wyników otrzymają nagrody finansowe. Wysokość nagród:

  1. miejsce – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.
  2. miejsce – 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto.
  3. miejsce – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.
  4. miejsce – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.
  5. miejsce – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.
  6. miejsce – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.

Fundatorem nagród finansowych jest Fundacja Think!, a konkurs jest częścią prowadzonego przez nią Programu Rozwoju Przedsiębiorczości – finansowanego ze środków Citi Foundation.

Uczestnikom, którzy w swoim województwie osiągną najlepszy wynik (zgodnie z zasadami wyłaniania zwycięzców) Fundacja Warszawski Instytut Bankowości przyzna nagrody finansowe w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) brutto.

Zgłoszenia

Każdy Uczestnik samodzielnie zgłasza swój udział w Konkursie. 

Aby wziąć udział w Konkursie Milion na Bank, należy dokonać poniższych czynności w terminie zgodnym z Harmonogramem:
1.  założyć konto na stronie: https://uczniowie-2022.gra.1milion.edu.pl/pl/logowanie-rejestracja
2. ukończyć minimum jedną turę w Grze.

W procesie rejestracji Uczestnik Konkursu zobowiązany jest wskazać wymagane przez platformę dane, w tym nazwę szkoły ponadpodstawowej, do której uczęszcza.
Przykład: LO nr X w (miejscowości) Y / Technikum … w (miejscowości) Y.

Każdy uczestnik może założyć tylko jedno konto w Grze!

Regulamin

Regulamin do pobrania w pliku PDF: pobierz.

Organizatorzy

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

www.wib.org.pl

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!

www.think.org.pl