ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

EUROPEJSKI QUIZ FINANSOWY

EUROPEJSKI QUIZ FINANSOWY

Cel

Europejski Quiz Finansowy to konkurs edukacyjny z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną, upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce, poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni oraz kształtowanie postawy przedsiębiorczości.

Dodatkowe informacje

EQF to kilkuetapowy konkurs wiedzy (etapy wojewódzkie, półfinał i finał). Zadaniem uczestników na każdym etapie Konkursu jest rozwiązanie testu wiedzy. Celem jest wyłonienie najlepszego krajowego zespołu, które będzie reprezentował Polskę podczas finału europejskiego, organizowanego przez Europejską Federację Bankową.

Uczestnicy

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas 7 i 8), w wieku 13-15 lat.

Termin realizacji konkursu

Nowa edycja konkursu ruszy w październiku 2022 r.

Nagrody

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody (zarówno dla uczniów, nauczycieli i szkół).

Zgłoszenia

Szkoła zainteresowana uczestnictwem w EQF składa deklarację uczestnictwa i przeprowadza rekrutację uczniów do Konkursu. Celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do rywalizacji konkursowej. Po przeprowadzonej rekrutacji Szkoła zgłasza dwuosobowy zespół/zespoły wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Inicjator przedsięwzięcia

Europejska Federacja Bankowa

www.ebf.eu

Organizator

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

www.wib.org.pl

Partner

Związek Banków Polskich

www.zbp.pl

Szczegółowe informacje

Kontakt