ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

EUROPEJSKI QUIZ FINANSOWY

EUROPEJSKI QUIZ FINANSOWY

W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się już 6. edycja Konkursu.
Bieżące informacje na temat Projektu dostępne są na stronie konkursowej: eqf.wib.org.pl

Cel

Europejski Quiz Finansowy to konkurs edukacyjny z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną, upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce, poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni oraz kształtowanie postawy przedsiębiorczości.

Dodatkowe informacje

EQF to kilkuetapowy konkurs wiedzy (etapy wojewódzkie, półfinał i finał). Zadaniem uczestników na każdym etapie Konkursu jest rozwiązanie testu wiedzy. Celem jest wyłonienie najlepszego krajowego zespołu, które będzie reprezentował Polskę podczas finału europejskiego, organizowanego przez Europejską Federację Bankową.

Uczestnicy

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas 7 i 8), w wieku 13-15 lat.

Termin realizacji konkursu

Trwa rekrutacja szkół i uczniów do Konkursu (do 31.12.2022r.).
Formalne przyjmowanie zgłoszeń zespołów do EQF rozpocznie się z dniem 1 grudnia.

Nagrody

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody (zarówno dla uczniów, nauczycieli i szkół).

Zgłoszenia

Szkoła zainteresowana uczestnictwem w EQF 2022/2023 powinna złożyć deklarację uczestnictwa i przeprowadzić rekrutację uczniów do Konkursu w terminie do 31.12.2022r.. Celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do rywalizacji konkursowej. Po przeprowadzonej rekrutacji Szkoła zgłasza dwuosobowy zespół/zespoły poprzez formularz zgłoszeniowy, który zostanie udostępniony na początku grudnia. Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje jak przystąpić do Europejskiego Quizu Finansowego 2022/2023 są dostępne na stronie projektu: eqf.wib.org.pl

Inicjator przedsięwzięcia

Europejska Federacja Bankowa

www.ebf.eu

Organizator

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

www.wib.org.pl

Partner

Związek Banków Polskich

www.zbp.pl

Szczegółowe informacje

Kontakt