ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

SCORE HUNTER JUNIOR

SCORE HUNTER JUNIOR

Cel

Konkurs realizowany na platformie edukacyjnej Biura Informacji Kredytowej wykorzystującej elementy grywalizacji. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat budowania wiarygodności finansowej, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych oraz ochrony własnej tożsamości. Zadaniem uczestnika jest zdobycie jak największej liczby punktów w grze, poprzez wykonywanie misji i wyzwań na platformie.

Dodatkowe informacje

Platforma zawiera materiały video umożliwiające uczniom pozyskiwanie wiedzy w łatwy i przyjemny sposób oraz materiały dla nauczycieli, tj. przykładowy scenariusz zajęć i podzielone tematycznie prezentacje.

Uczestnicy

Score Hunter Junior jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych (od 16. roku życia za zgodą przedstawiciela ustawowego), których szkoła zgłosiła do udziału w Konkursie.

Termin realizacji konkursu

Od 10 października 2022 r. do 5 maja 2023 r. (do godz.12.00)

Nagrody

10 nagród głównych:

  • dla 10 graczy/uczniów z najlepszym wynikiem w Konkursie: karta podarunkowa przedpłacona o wartości 800 zł brutto/os

Fundatorem Nagród dla Uczniów jest Organizator, tj. BIK.

Nagrody dodatkowe:

  • dla 5 nauczycieli (Koordynatorów ze Szkół), które w swoich województwach zaangażują największą liczbę Uczestników (którzy osiągnęli wynik nie mniejszy niż 100 Punktów doświadczenia): nagroda pieniężna w wysokości 700 zł brutto/os

Fundatorem Nagród dla Koordynatorów jest WIB.

  • dla 3 szkół, które zaangażują największą liczbę Uczestników, biorących udział w Konkursie (w ramach danej Szkoły, którzy zdobyli minimum 50 Punktów doświadczenia): karta podarunkowa przedpłacona o wartości 2.000 zł brutto/szkoła

Fundatorem Nagród dla Szkół jest Organizator, tj. BIK.

Zgłoszenia

  • do konkursu szkołę zgłasza przedstawiciel szkoły (koordynator). W tym celu przesyła na adres e-mail scorehunter@bik.pl wiadomość, w której podaje dokładną nazwę szkoły i miejscowość. Po zgłoszeniu szkoły przez Koordynatora uczniowie mogą się rejestrować.
  • aby wziąć udział w Konkursie uczeń powinien zarejestrować się na stronie: www.junior.scorehunter.edu.pl.

Organizator

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

www.bik.pl

Partner

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

www.wib.org.pl

Dla członków ZHP

Sprawdź informacje na temat specjalnej edycji konkursu dla harcerzy, realizowanej przez WIB wspólnie z ZHP