ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

SCORE HUNTER JUNIOR

SCORE HUNTER JUNIOR

Cel

Konkurs realizowany na platformie edukacyjnej Biura Informacji Kredytowej wykorzystującej elementy grywalizacji. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat budowania wiarygodności finansowej, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych oraz ochrony własnej tożsamości. Zadaniem uczestnika jest zdobycie jak największej liczby punktów w grze, poprzez wykonywanie misji i wyzwań na platformie.

Dodatkowe informacje

Platforma zawiera materiały video umożliwiające uczniom pozyskiwanie wiedzy w łatwy i przyjemny sposób oraz materiały dla nauczycieli, tj. przykładowy scenariusz zajęć i podzielone tematycznie prezentacje.

Uczestnicy

Score Hunter Junior jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych (od 16. roku życia za zgodą przedstawiciela ustawowego), których szkoła zgłosiła do udziału w Konkursie.

Termin realizacji konkursu

Nowa edycja konkursu ruszy w październiku 2022 r.

Nagrody

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Do wygrania zarówno nagrody dla uczniów, nauczycieli jak i szkół.

Zgłoszenia

  • do konkursu szkołę zgłasza przedstawiciel szkoły (koordynator). W tym celu przesyła na adres e-mail scorehunter@bik.pl wiadomość, w której podaje dokładną nazwę szkoły i miejscowość. Po zgłoszeniu szkoły przez Koordynatora uczniowie mogą się rejestrować.
  • aby wziąć udział w Konkursie uczeń powinien zarejestrować się na stronie: www.junior.scorehunter.edu.pl.

Organizator

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

www.bik.pl

Partner

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

www.wib.org.pl

Regulamin

Regulamin zostanie udostępniony w październiku 2022 r.