ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA

SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA

Cel

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to projekt edukacyjny organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych i Fundację GPW, którego Fundacja WIB jest partnerem. Celem projektu jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

Dodatkowe informacje

SIGG to kilkuetapowa internetowa gra inwestycyjna, w której uczestniczą zespoły uczniów (od 2 do 4 osób) pod opieką nauczyciela.

Uczestnicy

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski.

Termin realizacji konkursu

Nowa edycja konkursu ruszy w roku szkolnym 2022/2023.

Nagrody

Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe.

Zgłoszenia

Rejestracji dokonuje nauczyciel – opiekun grupy, który rejestruje szkołę oraz dodaje nazwy zespołów na www.sigg.gpw.pl.

Następnie, każdy z uczniów zakłada własne konto, wskazuje nazwę szkoły, nauczyciela oraz zespół.

Organizatorzy

Giełda Papierów Wartościowych

www.gpw.pl

Partner

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

www.wib.org.pl

Szczegółowe informacje

Kontakt