ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA

SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA

Cel

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to projekt edukacyjny organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych i Fundację GPW, którego Fundacja WIB jest partnerem. Celem projektu jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

Dodatkowe informacje

SIGG to kilkuetapowa internetowa gra inwestycyjna, w której uczestniczą zespoły uczniów (od 2 do 4 osób) pod opieką nauczyciela.

Uczestnicy

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski.

Termin realizacji konkursu

SIGG - Rejestracja trwa do 2 listopada 2022 r.

3 października – 13 listopada 2022 r.: Rejestracja

3 listopada – 12 listopada 2022 r.: Gra testowa

3 listopada – 15 stycznia 2023 r.: Aktywność w module edukacyjnym SIGG

14 listopada 2022 – 15 stycznia 2023 r.: Etap 1 – inwestycje w akcje i ETF-y

27 lutego 2022 – 31 marca 2023 r.: Etap 2 – inwestycje w kontrakty terminowe

11 kwietnia – 17 kwietnia 2023 r.: Dogrywka dla najlepszych Zespołów w województwach

27 kwietnia 2023 r.: Finał SIGG w Sali Notowań GPW

Nagrody

Łączna pula nagród wynosi 100 000 zł:

  • Pierwsze miejsce w finale – 10.000 zł dla Zespołu
  • Nagrody pieniężne dla Zespołów od 1 do 26 miejsca w rankingu finałowym
  • Pierwsze miejsce w I etapie – 1.500 zł dla Zespołu
  • Pierwsze miejsce w II etapie – 1.500 zł dla Zespołu
  • Nagroda za najlepszy wynik na platformie edukacyjnej – 1.500 zł

5 najlepszych klas otrzyma zaproszenie do siedziby GPW (przyjazd zostanie dofinansowany).

Zgłoszenia

Rejestracji dokonuje nauczyciel – opiekun grupy, który rejestruje szkołę oraz dodaje nazwy zespołów na www.sigg.gpw.pl.

Następnie, każdy z uczniów zakłada własne konto, wskazuje nazwę szkoły, nauczyciela oraz zespół.

Organizatorzy

Giełda Papierów Wartościowych

www.gpw.pl

Partner

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

www.wib.org.pl

Szczegółowe informacje

Kontakt