Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w lekcji online „Droga po kapitał – korzyści i proces debiutu giełdowego”.

KIEDY: 02.10.2023, godzina 10.45 – 11.30
GDZIE: online na Platformie CilckMeeting

Główne zagadnienia poruszane na lekcji:

  • oferta publiczna
  • emisja akcji – finansowanie spółki
  • korzyści debiutu giełdowego
  • proces oferty publicznej
  • życie spółki giełdowej

Aby wziąć udział w lekcji należy:

  1. Zarejestrować Szkołę: szkola.wib.edu.pl
  2. Zarezerwować wybraną lekcję

Lekcja odbędzie się w ramach kampanii World Investor Week (WIW). Światowy Tydzień Inwestora jest kampanią o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Rolę koordynatora World Investor Week w Polsce pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Lekcja jest częścią projektu EduAkcja.

Więcej informacji o projekcie: https://bakcyl.wib.org.pl/projekty-partnerskie/eduakcja/

ZAPRASZAMY!