Score Hunter

Konkurs realizowany na Platformie grywalizacyjnej Score Hunter, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat  budowania wiarygodności finansowej, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych oraz ochrony własnej tożsamości. Zadaniem uczestnika jest zdobycie jak największej liczby punktów w grze, poprzez wykonanie misji i wyzwań stanowiących bazową część Platformy oraz tych, które pojawią się  w różnych momentach trwania Konkursu. 

Uczestnicy Konkursu: osoby fizyczne, które w dniu przystąpienia do konkursu ukończyły 18 lat, posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz status ucznia szkoły ponadpodstawowej, która została zgłoszona do udziału w Konkursie przez Koordynatora.

WE WRZEŚNIU 2019 RUSZA KOLEJNA ODSŁONA KONKURSU.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE JUŻ WKRÓTCE.

Partner Konkursu: