Score Hunter Junior

Konkurs o charakterze edukacyjnym, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat  budowania wiarygodności finansowej,  bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych oraz ochrony własnej tożsamości. Organizatorem Konkursu Score Hunter Junior jest Biuro Informacji Kredytowej SA. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości jest partnerem głównym Konkursu.
W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się II edycja Konkursu.

Czym jest Scor Hunter?

– platforma edukacyjna BIK wykorzystująca elementy grywalizacji,
– celem jest edukacja w obszarach budowania wiarygodności finansowej, scoringu, ochrony własnej tożsamości,
– składa się z prostych zadań, quizów, materiałów video umożliwiających uczniom pozyskiwanie wiedzy w łatwy i przyjemny sposób,
– dostępna zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych,
– zawiera materiały dla nauczycieli – przykładowy scenariusz zajęć i podzielone tematycznie prezentacje.
 
Uczestnicy Konkursu:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 16 lat (za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz status ucznia Szkoły, która została zgłoszona do udziału w Konkursie przez Koordynatora.

Czas trwania Konkursu:
Od 15 października 2021 r. – do 30 kwietnia 2022 r. (do godz. 12.00)

Nagrody (dla uczniów, szkół i nauczycieli:) 
1. Dla uczniów – Samsung Galaxy Watch Active2 40 (10 sztuk),
2. Dla szkół – karty przedpłacone o wartości 2000 zł brutto (3 sztuki),
3. Dla Koordynatorów – nagrody finansowe o wartości 700 zł brutto (5 sztuk)
Fundatorem nagród wymienionych w punkcie 1 i 2 jest Biuro Informacji Kredytowej SA.

Jak przystąpić do konkursu?
1. Do konkursu szkołę zgłasza przedstawiciel szkoły (Koordynator) – w tym celu przesyła na adres e-mail scorehunter@bik.pl wiadomość, w której podaje dokładną nazwę szkoły i miejscowość. Organizator konkursu wprowadza nazwę szkoły na platformę Score Hunter o czym informuje Koordynatora.
2. W kolejnym kroku Koordynator rejestruje się na platformie www.junior.scorehunter.edu.pl, w procesie rejestracji wybiera województwo i wskazuje nazwę swojej szkoły.
3. Po rejestracji Koordynator przesyła na adres e-mail scorehunter@bik.pl wiadomość z prośbą o zmianę statusu na Nauczyciel.
4. Po zgłoszeniu szkoły przez Koordynatora mogą rejestrować się uczniowie.

Instrukcja dla ucznia: 

1. Zarejestruj się na platformie www.junior.scorehunter.edu.pl
2. W trakcie rejestracji wybierz właściwe województwo i wskaż nazwę szkoły – nazwa będzie zaczynała się od nazwy miejscowości, w której znajduje się szkoła. 
3. Wykonaj misję startową, dzięki której zapoznasz się ze wszystkimi elementami platformy.
4. Uzupełnij swój profil – wpisz imię i nazwisko i napisz coś kreatywnego na swój temat, dodaj swoje zdjęcie bądź inne, które będzie twoim avatarem.
4. Obejrzyj materiały video – wyposażą Cię w niezbędną wiedzę, dzięki której zaczniesz zdobywać punkty.   
 

Ulotka (do pobrania)

Kontakt w sprawie konkursu: scorehunter@bik.pl