Score Hunter

Konkurs o charakterze edukacyjnym, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat  budowania wiarygodności finansowej,  bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych oraz ochrony własnej tożsamości. Organizatorem Konkursu Score Hunter Junior jest Biuro Informacji Kredytowej SA. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości jest partnerem głównym Konkursu.

Czym jest Scor Hunter?

– platforma edukacyjna BIK wykorzystująca elementy grywalizacji,
– ma za zadanie edukację w obszarach budowania wiarygodności finansowej, scoringu, ochrony własnej tożsamości,
– składa się z prostych zadań, quizów, materiałów video umożliwiających uczniom pozyskiwanie wiedzy w łatwy i przyjemny sposób,
– dostępna zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych,
– zawiera materiały dla nauczycieli – przykładowy scenariusz zajęć i podzielone tematycznie prezentacje.

Termin:  Konkurs trwa od 01 października 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. (do godziny 12.00).

Uczestnicy Konkursu:

  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 16 lat (za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz status ucznia Szkoły, która została zgłoszona do udziału w Konkursie przez Koordynatora.

     Nagrody:  

     1. Dla uczniów – Samsung Galaxy Watch Active SM-R500 (10 sztuk),
2. Dla szkół – karty przedpłacone o wartości 2000 zł brutto (3 sztuki),
3. Dla Koordynatorów – nagrody finansowe o wartości 700 zł brutto (5 sztuk)
Fundatorem nagród wymienionych w punkcie 1 i 2 jest Biuro Informacji Kredytowej SA.

Jak przystąpić do konkursu?

1. Do konkursu szkołę zgłasza przedstawiciel szkoły (Koordynator) – w tym celu przesyła na adres e-mail scorehunter@bik.pl wiadomość, w której podaje dokładną nazwę szkoły i miejscowość. Organizator konkursu wprowadza nazwę szkoły na platformę Score Hunter o czym informuje Koordynatora.
2. W kolejnym kroku Koordynator rejestruje się na platformie www.junior.scorehunter.edu.pl, w procesie rejestracji wybiera województwo i wskazuje nazwę swojej szkoły.
3. Po rejestracji Koordynator przesyła na adres e-mail scorehunter@bik.pl wiadomość z prośbą o zmianę statusu na Nauczyciel.
4. Po zgłoszeniu szkoły przez Koordynatora mogą rejestrować się uczniowie.

Instrukcja dla ucznia: 

    1. Zarejestruj się na platformie www.junior.scorehunter.edu.pl
2. W trakcie rejestracji wybierz właściwe województwo i wskaż nazwę szkoły – nazwa będzie zaczynała się od nazwy miejscowości, w której znajduje się szkoła.
3. Wykonaj misję startową, dzięki której zapoznasz się ze wszystkimi elementami platformy.
4. Uzupełnij swój profil – wpisz imię i nazwisko i napisz coś kreatywnego na swój temat, dodaj swoje zdjęcie bądź inne, które będzie twoim avatarem.
4. Obejrzyj materiały video – wyposażą Cię w niezbędną wiedzę, dzięki której zaczniesz zdobywać punkty.

     Szczegółowe informację na temat jak przystąpić do Konkursu Score Hunter Junior znajdziecie w prezentacji: „Jak korzystać z platformy”. 

     Prezentacja “Jak korzystać z platformy” (do pobrania)

REGULAMIN (do pobrania)

Ulotka (do pobrania)

Kontakt w sprawie konkursu: scorehunter@bik.pl

Laureaci Konkursu Score Hunter Junior, edycja 2020/2021

Lista zwycięzców, którzy spełniły warunki Regulaminu Konkursu Score Hunter Junior – edycja I i którzy otrzymują nagrody:

 • Gabriela Wylegała – V Liceum Ogólnokształcące im Jana Pawła II w Toruniu
 • Klaudia Jankowska – V Liceum Ogólnokształcące im Jana Pawła II w Toruniu
 • Maja Kozłowska – V Liceum Ogólnokształcące im Jana Pawła II w Toruniu
 • Szymon Świtajski – V Liceum Ogólnokształcące im Jana Pawła II w Toruniu
 • Rafał Sak – V Liceum Ogólnokształcące im Jana Pawła II w Toruniu
 • Remigiusz Maluk – Toruńskie Technikum Informatyczne
 • Krzysztof Mulski – V Liceum Ogólnokształcące im Jana Pawła II w Toruniu
 • Jakub Iwicki – V Liceum Ogólnokształcące im Jana Pawła II w Toruniu
 • Kamil Mińkowski – V Liceum Ogólnokształcące im Jana Pawła II w Toruniu
 • Maksymilian Król – V Liceum Ogólnokształcące im Jana Pawła II w Toruniu
 • Kacper Kniat – V Liceum Ogólnokształcące im Jana Pawła II w Toruniu

Organizator Konkursu postanowił również wyróżnić graczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki na Platformie, rejestrując się indywidualnie, nie reprezentując szkoły zgłoszonej do konkursu:

 • Michał Budzanowski – Katolickie Liceum Ogólnokształcącego im. św. Pawła z Tarsu
 • Maciej Pazderski – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie
 • Kajetan Zawadzki – Technikum Samochodowe nr 2 im. Czesława Orłowskiego w Warszawie
 • Jakub Dziekański -Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie
 • Piotr Schillak – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie

Szkoły, które zaangażowały największą liczbę graczy z finalną punktacją powyżej 50 punktów i otrzymują nagrody to:

 • Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
 • Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
 • XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Warszawie

Koordynatorzy, przedstawiciele Szkół zgłoszonych do Konkursu, które zaangażowały największą liczbę graczy z finalną punktacją powyżej 100 punktów i otrzymują nagrody to:

 • Tomasz Ruman – Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
 • Marta Woźniak – Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
 • Kamil Olak – XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Warszawie
 • Aneta Dzierżawska – Kępka – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
 • Katarzyna Rybicka – V Liceum Ogólnokształcące im Jana Pawła II w Toruniu

Nagrody dla najlepszych graczy i szkół ufundował Organizator Konkursu – Biuro Informacji Kredytowej SA. Fundatorem nagród dla koordynatorów Konkursu/przedstawicieli szkół jest Partner projektu – Fundacja Warszawski Instytut Bankowości.

Serdecznie gratulujemy!