Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

SCORE HUNTER JUNIOR

SCORE HUNTER JUNIOR

Cel

Konkurs realizowany na platformie edukacyjnej Biura Informacji Kredytowej wykorzystującej elementy grywalizacji. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat budowania wiarygodności finansowej, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych oraz ochrony własnej tożsamości. Zadaniem uczestnika jest zdobycie jak największej liczby punktów w grze, poprzez wykonywanie zadań, misji i wyzwań na platformie.

Score Hunter Junior - BIK

Dodatkowe informacje

Platforma zawiera materiały edukacyjne umożliwiające uczniom pozyskiwanie wiedzy w łatwy i przyjemny sposób oraz materiały dla nauczycieli, tj. przykładowy scenariusz zajęć i podzielone tematycznie prezentacje.

Uczestnicy

Score Hunter Junior jest skierowany do uczniów:
szkół ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych)
– w wieku od 14. roku życia (za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego)
– którzy posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP
– których szkoła zgłosiła swój udział w konkursie

Termin realizacji konkursu

Od 18 września 2023 r. do 10 maja 2024 r. do godz. 12.00

Nagrody

10 nagród głównych:

  • dla 10 graczy/uczniów z najlepszym wynikiem w Konkursie: karta podarunkowa przedpłacona o wartości 1000 zł brutto.

Fundatorem Nagród dla Uczniów jest Organizator, tj. BIK

Nagrody dodatkowe:

  • dla 5 nauczycieli (Koordynatorów ze Szkół), które w swoich województwach zaangażują największą liczbę Uczestników (którzy osiągnęli wynik nie mniejszy niż 100 Punktów wiedzy): nagroda pieniężna w wysokości 700 zł brutto.

Fundatorem Nagród dla Koordynatorów jest WIB.

  • dla 3 szkół, które zaangażują największą liczbę Uczestników, biorących udział w Konkursie (w ramach danej Szkoły, którzy zdobyli minimum 50 Punktów wiedzy): karta podarunkowa przedpłacona o wartości 2000 zł brutto. 

Fundatorem Nagród dla Szkół jest Organizator, tj. BIK.

Zgłoszenia

  • do konkursu szkołę zgłasza przedstawiciel szkoły (koordynator). W tym celu przesyła na adres e-mail scorehunter@bik.pl wiadomość, w której podaje dokładną nazwę szkoły i miejscowość. Zgłoszenia są przyjmowane od momentu uruchomienia konkursu do jego zakończenia (tj. od 18 września 2023 r. do 10 maja 2024 r. do godz. 12.00). Po dopełnieniu formalności przez nauczyciela na platformie będą mogli rejestrować się uczniowie.
  • aby wziąć udział w Konkursie uczeń powinien zarejestrować się na stronie: www.junior.scorehunter.edu.pl.

Organizator

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

www.bik.pl

Partner

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

www.wib.org.pl