Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

Rusza 7. edycja Europejskiego Quizu Finansowego.

Zachęcamy szkoły podstawowe do rozpoczęcia rekrutacji uczniów do Konkursu, celem wyłonienia dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do EQF 2023/2024.

Szkoły zainteresowane udziałem w tegorocznych rozgrywkach prosimy o wypełnienie „Deklaracji uczestnictwa” (formularz online).

LINK do formularza: https://formeqf.wib.org.pl/szkola/

W formularzu należy:

  1. wskazać dane szkoły (m.in. pełną nazwę i numer NIP),
  2. podać dane nauczyciela/opiekuna, który będzie pełnił rolę szkolnego Koordynatora Konkursu (w tym adres e-mail i telefonu do kontaktu),
  3. wskazać planowany sposób przeprowadzenia rekrutacji uczniów do Konkursu (zgodnie z zasadami rekrutacji i harmonogramem EQF 2023/2024), a w przypadku zamiaru przeprowadzania eliminacji klasowych przybliżony termin ich realizacji,
  4. zaznaczyć czy szkoła jest zainteresowana otrzymaniem od Organizatora testów weryfikujących wiedzę uczniów (na potrzeby szkolnej rekrutacji).

Przyjmowanie zgłoszeń zespołów do Konkursu rozpoczniemy z dniem 1 grudnia 2023 r.
a zakończymy 15 stycznia 2024 r. „Formularz zgłoszeniowy zespołów” zostanie udostępniony na stronie konkursowej na początku grudnia.

Czym jest EQF?

  • Projekt edukacyjny organizowany równolegle w kilkudziesięciu krajach Europy z inicjatywy Europejskiej Federacji Bankowej,
  • Konkurs składa się z preselekcji krajowych i finału europejskiego,
  • Organizatorem Konkursu w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich,
  • To konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych.
  • Celem preselekcji krajowych jest wyłonienie polskiej reprezentacji, która w rozgrywkach europejskich zmierzy się z kilkudziesięcioma najlepszymi zespołami z Europy.

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu na stronie: www.eqf.wib.org.pl
Kontakt: eqf@wib.org.pl

Może Cię zainteresować: