Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

„Krzyżówka z EduAkcją”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klas IV-VIII) do udziału w konkursie „Krzyżówka z EduAkcją” Konkurs trwa od 8 do 24 kwietnia 2024 roku.

Uczestnik ma za zadanie:
1. Rozwiązać krzyżówkę i odgadnąć hasło,
2. Przedstawić znaczenie hasła dowolną metodą graficzną/fotograficzną/plastyczną na maksymalnie jednej stronie A4,
3. Przesłać skan/zdjęcie pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: konkurs.eduakcja@wib.org.pl do dnia 24.04.2024 r. Prace konkursowe należy wykonać jednoosobowo i samodzielnie.

Krzyżówka oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://bakcyl.wib.org.pl/projekty-partnerskie/eduakcja/

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe:
1. miejsce – 800 zł (słownie: osiemset złotych),
2. miejsce – 600 zł (słownie: sześćset złotych),
3. miejsce – 400 zł (słownie: czterysta złotych),
4. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych),
5. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych).

Konkurs odbywa się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego EduAkcja – wspólnego projektu edukacyjnego

Może Cię zainteresować: