Europejski Quiz Finansowy

Co to jest Europejski Quiz Finansowy i do kogo jest skierowany:

 • Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zainicjowany przez Europejską Federację Bankową
 • Organizatorem Konkursu  w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.  
 • Konkurs dedykowany szkołom podstawowym. Uczestnikami są: uczniowie klas VII i VIII (w wieku 13-15 lat)
 • W roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się IV edycja Konkursu

Cel konkursu:

 • Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce i Europie.
 • Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni
 • Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu młodego pokolenia w przyszłości

Na czym polega Europejski Quiz Finansowy:

 • EQF to kilkuetapowy konkurs edukacyjny.
 • zadaniem uczestników (na każdym etapie Konkursu) jest rozwiązanie testu wiedzy.
 • quiz ma charakter interaktywny (odbywa się m.in: z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!)
 • w rywalizacji liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia.                 

Zgłoszenia:

 • szkoły prowadzą rekrutację uczniów do Konkursu. Po przeprowadzonej rekrutacji zgłaszają dwuosobowe zespoły, które będą reprezentowały szkołę w poszczególnych etapach Konkursu.

Szczegóły na temat IV edycji już wkrótce!

Kontakt:

 • e-mail: eqf@wib.org.pl