Europejski Quiz Finansowy

Europejski Quiz Finansowy - edycja 2020/2021

Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu  w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.   Uczestnikami są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat).

Cel konkursu:

 • Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce.
 • Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni.
 • Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu młodego pokolenia w przyszłości.

Na czym polega Europejski Quiz Finansowy:

 • EQF to kilkuetapowy konkurs edukacyjny.  
 • Zadaniem uczestników (na każdym etapie Konkursu) jest rozwiązanie testu wiedzy.
 • Quiz ma charakter interaktywny (odbywa się m.in: z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!).
 • W rywalizacji liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia.           

Czas trwania Konkursu: 01.12.2020 r. – 30.04.2021 r. 
(Przed zgłoszeniem zespołów do EQF szkoły przeprowadzają rekrutację wśród uczniów.)

Etapy Konkursu:

·      Etapy wojewódzkie – przeprowadzone zdalnie w poszczególnych województwach z udziałem zgłoszonych zespołów ze szkół z danego regionu. 

·    Półfinał – trzy najlepsze zespoły z każdego województwa zostaną zaproszone do półfinału konkursu, który odbędzie się w połowie marca.

·      Finał dziesięć najlepszych zespołów z półfinału weźmie udział w finale konkursu, który zaplanowano w terminie 29-30 marca 2021 r. Zwycięzcy będą mieli prawo reprezentować Polskę w rozgrywce europejskiej (jej organizatorem jest Europejska Federacja Bankowa) i zmierzą się z kilkudziesięcioma zespołami z całej Europy. 

Rekrutacja uczniów do Konkursu:

 • Szkoła zainteresowana uczestnictwem w Europejskim Quizie Finansowym powinna złożyć deklarację uczestnictwa (najlepiej w terminie do 08.01.2021) i przeprowadzić rekrutację uczniów do Konkursu.
 •  Celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do EQF i będą reprezentowały swoje szkoły w poszczególnych etapach Konkursu (etap wojewódzki, półfinał i finał). Każda szkoła ma prawo zgłosić do Konkursu jeden dwuosobowy zespół, który będzie ją reprezentował. 
 • W przypadku chęci zgłoszenia większej liczby zespołów niż dwuosobowa reprezentacja szkolna (1 zespół) szkoła przeprowadza eliminacje ogólnoszkolne lub klasowe. 
 • Rekrutację szkoła przeprowadza w terminie do 19.01.2021 r. zgodnie z “Zasadami rekrutacji uczniów do Konkursu” (patrz poniżej).
Zgłoszenia zespołu/zespołów do Konkursu (od 01.12.2020 r. do 19.01.2021):
 • Po przeprowadzonej rekrutacji Szkoła zgłasza dwuosobowy zespół/zespoły, które będą reprezentowały szkołę w poszczególnych etapach Konkursu. Link do formularza zgłoszeniowego zostanie opublikowany 01.12.2020 r.

Zasady rekrutacji uczniów do Konkursu EQF (dokument w formie PDF do pobrania)

Deklaracja uczestnictwa szkoły w EQF (link)

Kontakt:

 • e-mail: eqf@wib.org.pl