Europejski Quiz Finansowy

Europejski Quiz Finansowy - edycja 2020/2021

Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu  w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.   Uczestnikami są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat).

European Money Quiz 2021 – ROZSTRZYGNIĘTY!

W dniu 20 kwietnia br. odbył się Finał EMQ, którego organizatorem była Europejska Federacja Bankowa. Uczestniczyli w nim laureaci z 28 krajów Europy, w tym także reprezentantki Polski – Julia Stefaniuk i Gabriela Mlonek ze SP nr 9 w Siedlcach. Zwyciężyła reprezentantka z Węgier, która jako jedyna odpowiedziała poprawnie na wszystkie konkursowe pytania. Drugie miejsce zajęła Irlandia, a trzecie Słowacja. Z uwagi na pandemię tegoroczna edycja odbyła się w formule zdalnej. Laureaci z poszczególnych krajów odpowiadali na pytania konkursowe w języku angielskim. Nowością była także możliwość rywalizacji indywidualnej. Julia i Gabriela uczestniczyły jako zespół. Poniżej kilka zdjęć z finału.

KONKURS EUROPEJSKI QUIZ FINANSOWY 2020/2021 –  ROZSTRZYGNIĘTY!!!!

Finał Konkursu odbył się w dniu 30 marca br. W finałowej rozgrywce zmierzyło się 10 zespołów, które uzyskały najlepsze wyniki na etapie półfinału. Finał EQF 2020/2021 był połączony z częścią wykładową. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów. Pierwszy z zakresu przedsiębiorczości, który poprowadził prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (temat prelekcji: „Rozwijanie inteligencji finansowej dzieci i młodzieży jako elementu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości”). Drugi z zakresu finansów i cyberbezpieczeństwa, który poprowadził Pan Marcin Wąsik-Wiszniewski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (temat prelekcji: „Cyberbezpieczne finanse”). Laureatami konkursu zostały 4 zespoły (dwa zespoły zajęły ex aequo trzecie miejsce. Zwyciężyły uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach – Julia Stefaniuk i Gabriela Mlonek, które będą reprezentowały Polskę w rozgrywkach europejskich.

Poniżej wyniki. 

MIEJSCE

LOGIN

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

SZKOŁA

 

1

MZ13G

Gabriela, Julia

Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach

2

DS2A

Jakub, Michał

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich
w Głogowie

3

ex aequo

OP2A

Błażej, Tomek

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach

MZ5A

Weronika, Jan

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO
w Warszawie

5

SW4A

Ola, Maja

Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli

6

PL1B

Gabriel, Wojciech

Szkoła Podstawowa nr 20 w Białymstoku

7

PM1A

Aleksandra, Zuzanna

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Kopernika
w Starogardzie Gdańskim

8

PD5C

Julia, Wiktoria

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rzeszowie

9

PM4C

Karolina, Mikołaj

Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni

10

SW2A

Dominik i Wojciech

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach

Laureatom serdecznie gratulujemy wygranej!!!!

Nagranie z wydarzenia Finał Konkursu Europejski Quiz Finansowy 2020/2021LINK

Cel konkursu:

 • Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce.
 • Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni.
 • Wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną i motywacji do stałego pogłębiania wiedzy
 • Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.
 • Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym pracy w zespole w warunkach rywalizacji.

Na czym polega Europejski Quiz Finansowy:

 • EQF to kilkuetapowy konkurs edukacyjny.
 • Zadaniem uczestników (na każdym etapie Konkursu) jest rozwiązanie testu wiedzy.
 • Quiz ma charakter interaktywny (odbywa się m.in: z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!).
 • W rywalizacji liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia.

Czas trwania Konkursu: 01.12.2020 r. – 30.04.2021 r.
(Przed zgłoszeniem zespołów do EQF szkoły przeprowadzają rekrutację wśród uczniów.)

Etapy Konkursu:

·     Etapy wojewódzkie – przeprowadzone zdalnie w poszczególnych województwach z udziałem zgłoszonych zespołów ze szkół z danego regionu – ZAKOŃCZONE, wyniki poniżej. 

           23.02.2021     – podlaskie, pomorskie, łódzkie, śląskie, lubelskie, podkarpackie
           25.02.2021     – dolnośląskie, zachodniopomorskie, opolskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie
           02.03.2021     – kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, świętokrzyskie, małopolskie

          LISTA LAUREATÓW ETAPÓW WOJEWÓDZKICH (kliknij w link)

·  Półfinał  (15 marca) – trzy najlepsze zespoły z każdego województwa zostaną zaproszone do półfinału konkursu, który odbędzie się w połowie marca – ZAKOŃCZONY, wyniki poniżej

     LISTA LAUREATÓW PÓŁFINAŁU (kliknij w link)

· Finał (30 marca) dziesięć najlepszych zespołów z półfinału weźmie udział w finale konkursu, który zaplanowano w terminie 29-30 marca 2021 r. Zwycięzcy będą mieli prawo reprezentować Polskę w rozgrywce europejskiej (jej organizatorem jest Europejska Federacja Bankowa) i zmierzą się z kilkudziesięcioma zespołami z całej Europy.

Nagrody: 

 • karta podarunkowa o wartości 100 zł/os dla członków zespołów, którzy w przeprowadzonym etapie wojewódzkim najlepszych wynik.
   karta podarunkowa o wartości 100 zł/os dla nauczyciela, którego zespół osiągnął najlepszy wynik w        województwie lub który zgłosił minimum 2 zespoły do Konkursu, z których co najmniej jeden zajął drugie miejsce lub trzecie w etapie wojewódzkim (pod warunkiem nieotrzymania nagrody wskazanej powyżej).
 • nagrody w postaci kart/bonów podarunkowych o wartości 150 zł/os dla członków zespołów uczestniczących w finale Konkursu i ich nauczycieli.
 • nagrody finansowe dla trzech najlepszych zespołów z finału Konkursu:
  I miejsce        –  2500 zł /os
  II miejsce       –  1500 zł /os
  III miejsce      –  1000 zł /os

Rekrutacja uczniów do Konkursu:

 • Szkoła zainteresowana uczestnictwem w Europejskim Quizie Finansowym powinna złożyć deklarację uczestnictwa  i przeprowadzić rekrutację uczniów do Konkursu.
 •  Celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do EQF i będą reprezentowały swoje szkoły w poszczególnych etapach Konkursu (etap wojewódzki, półfinał i finał). Każda szkoła ma prawo zgłosić do Konkursu jeden dwuosobowy zespół, który będzie ją reprezentował.
 • W przypadku chęci zgłoszenia większej liczby zespołów niż dwuosobowa reprezentacja szkolna (1 zespół) szkoła przeprowadza eliminacje ogólnoszkolne lub klasowe. 
 • Rekrutację szkoła przeprowadza w terminie do 07.02.2021 r. zgodnie z “Zasadami rekrutacji uczniów do Konkursu” (patrz poniżej).
 
Zgłoszenia zespołu/zespołów do Konkursu, w terminie do 07.02.2021:
 • Po przeprowadzonej rekrutacji Szkoła zgłasza dwuosobowy zespół/zespoły, które będą reprezentowały szkołę w poszczególnych etapach Konkursu. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się poniżej.

Formularz zgłoszeniowy szkolnych zespołów do EQF 2020/2021 (link)

Regulamin 

Informacja o Konkursie EQF 2020/2021 (materiał do pobrania)

Przygotowania do udziału w Konkursie EQF:
– materiały edukacyjne (przykładowe testy/artykuły/filmy)
– możliwość udziału uczniów w lekcjach online z zakresu finansów i cyberbezpieczeństwa (lekcje prowadzone w ramach Programu BAKCYL). Tematy lekcji: Twoje pieniądze, Od oszczędzania do inwestowania, Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni (Opisy lekcji )

Umów lekcję (link do formularza dla dla nauczyciela)

Kontakt:  eqf@wib.org.pl 

Konkurs Europejski Quiz Finansowy 2020/2021 jest realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości wspólnie z Partnerem, tj. Związkiem Banków Polskich oraz we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.