Europejski Quiz Finansowy

Europejski Quiz Finansowy 2021/2022 został rozstrzygnięty!

Wyniki na stronie: https://eqf.wib.org.pl

 

Europejski Quiz Finansowy

Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu  w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.   Uczestnikami są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat).
W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się już V edycja Konkursu.
Szczegółowe informacje na stronie konkursowej: eqf.wib.org.pl

Cel konkursu:

 • Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce.
 • Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni.
 • Wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną i motywacji do stałego pogłębiania wiedzy
 • Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.
 • Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym pracy w zespole w warunkach rywalizacji.

Na czym polega Europejski Quiz Finansowy:

 • EQF to kilkuetapowy konkurs wiedzy. (etapy wojewódzkie, półfinał i finał)
 • Zadaniem uczestników na każdym etapie Konkursu jest rozwiązanie testu wiedzy w formule online.
 • Quiz ma charakter interaktywny (z wykorzystaniem platformy Kahoot! i Tesportal) 
 • W rywalizacji liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia.

Poszczególne etapy konkursu:

·     Etapy wojewódzkie (16) 
–  celem jest wyłonienie 3 zespołów z każdego województwa, które przejdą do półfinału konkursu
(łącznie 48 dwuosobowych zespołów) 

      ·   Półfinał 
         – celem jest wyłonienie 10 zespołów, które zmierzą się w finale konkursu

·  Finał  
– celem jest wyłonienie zwycięzcy (1 zespołu), który będzie miał prawo reprezentować Polskę w rozgrywce europejskiej organizowanej przez Europejską Federację Bankową. W finale europejskim uczestniczą najlepsze zespoły z kilkudziesięciu krajów Europy.

Rekrutacja uczniów do Konkursu:

 • Szkoła zainteresowana uczestnictwem w Europejskim Quizie Finansowym składa deklarację uczestnictwa i przeprowadza rekrutację uczniów do Konkursu (zgodnie z wytycznymi Organizatora).
 • Celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do EQF i będą reprezentowały swoje szkoły w poszczególnych etapach Konkursu (etap wojewódzki, półfinał i finał). 
 • Po przeprowadzonej rekrutacji Szkoła zgłasza dwuosobowy zespół/zespoły, które będą reprezentowały szkołę w poszczególnych etapach Konkursu. 

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się już V edycja Konkursu.
Szczegółowe informacje na stronie konkursowej: eqf.wib.org.pl

Koordynator Konkursu: Joanna Zimoląg-Myczkowska
kontakt:  eqf@wib.org.pl