Europejski Quiz Finansowy

Europejski Quiz Finansowy - edycja 2020/2021

Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu  w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.   Uczestnikami są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat).

Cel konkursu:

 • Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce.
 • Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni.
 • Wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną i motywacji do stałego pogłębiania wiedzy
 • Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.
 • Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym pracy w zespole w warunkach rywalizacji.

Na czym polega Europejski Quiz Finansowy:

 • EQF to kilkuetapowy konkurs edukacyjny.  
 • Zadaniem uczestników (na każdym etapie Konkursu) jest rozwiązanie testu wiedzy.
 • Quiz ma charakter interaktywny (odbywa się m.in: z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!).
 • W rywalizacji liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia.           

Czas trwania Konkursu: 01.12.2020 r. – 30.04.2021 r. 
(Przed zgłoszeniem zespołów do EQF szkoły przeprowadzają rekrutację wśród uczniów.)

Etapy Konkursu:

·     Etapy wojewódzkie – przeprowadzone zdalnie w poszczególnych województwach z udziałem zgłoszonych zespołów ze szkół z danego regionu. 

           23.02.2021     – podlaskie, pomorskie, łódzkie, śląskie, lubelskie, podkarpackie 
           25.02.2021     – dolnośląskie, zachodniopomorskie, opolskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie 
           02.03.2021     – kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, świętokrzyskie, małopolskie

·  Półfinał  (15 marca)– trzy najlepsze zespoły z każdego województwa zostaną zaproszone do półfinału konkursu, który odbędzie się w połowie marca.

· Finał (30 marca) dziesięć najlepszych zespołów z półfinału weźmie udział w finale konkursu, który zaplanowano w terminie 29-30 marca 2021 r. Zwycięzcy będą mieli prawo reprezentować Polskę w rozgrywce europejskiej (jej organizatorem jest Europejska Federacja Bankowa) i zmierzą się z kilkudziesięcioma zespołami z całej Europy. 

Nagrody: 

 • karta podarunkowa o wartości 100 zł/os dla członków zespołów, którzy w przeprowadzonym etapie wojewódzkim najlepszych wynik.
   karta podarunkowa o wartości 100 zł/os dla nauczyciela, którego zespół osiągnął najlepszy wynik w        województwie lub który zgłosił minimum 2 zespoły do Konkursu, z których co najmniej jeden zajął drugie miejsce lub trzecie w etapie wojewódzkim (pod warunkiem nieotrzymania nagrody wskazanej powyżej).
 • nagrody w postaci kart/bonów podarunkowych o wartości 150 zł/os dla członków zespołów uczestniczących w finale Konkursu i ich nauczycieli.
 • nagrody finansowe dla trzech najlepszych zespołów z finału Konkursu:       
          I miejsce        –  2500 zł /os
          II miejsce       –  1500 zł /os
          III miejsce      –  1000 zł /os

Rekrutacja uczniów do Konkursu:

 • Szkoła zainteresowana uczestnictwem w Europejskim Quizie Finansowym powinna złożyć deklarację uczestnictwa  i przeprowadzić rekrutację uczniów do Konkursu.
 •  Celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do EQF i będą reprezentowały swoje szkoły w poszczególnych etapach Konkursu (etap wojewódzki, półfinał i finał). Każda szkoła ma prawo zgłosić do Konkursu jeden dwuosobowy zespół, który będzie ją reprezentował. 
 • W przypadku chęci zgłoszenia większej liczby zespołów niż dwuosobowa reprezentacja szkolna (1 zespół) szkoła przeprowadza eliminacje ogólnoszkolne lub klasowe. 
 • Rekrutację szkoła przeprowadza w terminie do 07.02.2021 r. zgodnie z “Zasadami rekrutacji uczniów do Konkursu” (patrz poniżej).
 
Zgłoszenia zespołu/zespołów do Konkursu, w terminie do 07.02.2021:
 • Po przeprowadzonej rekrutacji Szkoła zgłasza dwuosobowy zespół/zespoły, które będą reprezentowały szkołę w poszczególnych etapach Konkursu. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się poniżej.

Formularz zgłoszeniowy szkolnych zespołów do EQF 2020/2021 (link)

Regulamin 

Informacja o Konkursie EQF 2020/2021 (materiał do pobrania)

Przygotowania do udziału w Konkursie EQF:
– materiały edukacyjne (przykładowe testy/artykuły/filmy)
– możliwość udziału uczniów w lekcjach online z zakresu finansów i cyberbezpieczeństwa (lekcje prowadzone w ramach Programu BAKCYL). Tematy lekcji: Twoje pieniądze, Od oszczędzania do inwestowania, Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni (Opisy lekcji )

Umów lekcję (link do formularza dla dla nauczyciela)

Kontakt:  eqf@wib.org.pl 

Konkurs Europejski Quiz Finansowy 2020/2021 jest realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości wspólnie z Partnerem, tj. Związkiem Banków Polskich oraz we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.