Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

Wiarygodność finansowa

Wiarygodność finansowa i zdolność kredytowa

Po przebytej lekcji uczeń:

 • rozumie pojęcie wiarygodności finansowej w odniesieniu do osoby fizycznej i przedsiębiorcy,
 • zna pojęcie zdolności kredytowej,
 • zna instytucje tworzące system wymiany informacji kredytowej i gospodarczej,
 • rozumie pojęcie historii kredytowej,
 • identyfikuje procesy mające wpływ na budowanie wiarygodności finansowej,
 • wie jakie są konsekwencje poręczenia kredytu,
 • zna pojęcie scoringu (oceny punktowej) i wie, w jaki sposób jest wykorzystywany przez banki i jakie podstawowe zachowania mają wpływ na jego wysokość,
 • wie co oznacza i czemu służy weryfikacja wiarygodności finansowej kontrahenta,
 • zna cel przekazywania informacji negatywnych i pozytywnych do Biur Informacji Gospodarczej.

Główne zagadnienia:

 1. Wiarygodność w życiu codziennym / wiarygodność kredytowa
 2. Historia kredytowa
 3. Zdolność kredytowa
 4. Scoring /ocena punktowa
 5. Nadmierne zadłużenie / spirala zadłużenia
 6. Biuro Informacji Kredytowej
 7. Biura Informacji Gospodarczej

Czas trwania lekcji:

 • 45 minut (1 godzina lekcyjna)