Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

Rynek finansowy – zaufanie w biznesie

Rynek finansowy - zaufanie w biznesie

Lekcje dla szkół ponadpodstawowych - Rynki finansowe - zaufanie w biznesie

Po przebytej lekcji uczeń:

 • wykazuje postawę zaufania do systemu nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce
 • zna podmioty gospodarki rynkowej, instytucje rynku finansowego
 • określa jaka jest rola banku w gospodarce
 • łączy historię Polski z rozwojem bankowości
 • definiuje rolę banku centralnego
 • wymienia instytucje finansowe
 • ma świadomość ryzyka inwestycyjnego

Główne zagadnienia:

 1. Instytucje rynku finansowego w Polsce
 2. Rola banku w gospodarce
  1. bankowość polska – zarys historyczny
  2. bank jako instytucja zaufania publicznego
  3. jak funkcjonuje bank
  4. Bank Centralny
 3. Nadzór nad rynkiem finansowym
  1. KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
  2. BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 4. Zaufanie a ryzyko inwestycyjne

Czas trwania lekcji:

 • 45 minut (1 godzina lekcyjna)