Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

Moje finanse – myślę przedsiębiorczo

Moje finanse – myślę przedsiębiorczo

Lekcje dla szkół ponadpodstawowych - Moje finanse - myślę przedsiębiorczo

Po przebytej lekcji uczeń:

 • ma świadomość, że stan jego finansów jest wprost zależny od jego postawy i zaangażowania
 • potrafi scharakteryzować osobę przedsiębiorczą
 • wykazuje się przedsiębiorczą postawą w zarządzaniu swoimi finansami
 • identyfikuje wydatki konieczne (stałe, zmienne) i opcjonalne
 • potrafi planować budżet gospodarstwa domowego ze świadomością konsekwencji nadmiernego zadłużania się
 • ma świadomość konieczności unikania niepotrzebnych zobowiązań finansowych
 • szacuje na ile korzystny jest kredyt/pożyczka, wybiera najlepsze dla siebie rozwiązania
 • określa znaczenie posiadania wiarygodności kredytowej
 • świadomie podchodzi do konieczności spłaty zobowiązań finansowych
 • jest świadomy konsekwencji związanych z nieodpowiedzialnym zadłużaniem się
 • poszukuje wraz z bankiem możliwości rozwiązań w przypadku problemów ze spłatą swoich zobowiązań
 • zna produkty i usługi ważne dla gospodarstwa domowego

Główne zagadnienia:

 1. Co oznacza bycie przedsiębiorczym?
 2. Dochody i wydatki
 3. Budżet, oszczędzanie jako stały element budżetu
 4. Kiedy warto pożyczać pieniądze?
 5. Wybór kredytu/pożyczki
 6. Co robić, jeśli pojawią się problemy ze spłatą zobowiązań?

Czas trwania lekcji:

 • 45 minut (1 godzina lekcyjna)