Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

Mądre inwestowanie

Mądre inwestowanie

Lekcje dla szkół ponadpodstawowych - Mądre inwestowanie

Po przebytej lekcji uczeń:

 • definiuje pojęcia oszczędzania i inwestowania
 • definiuje pojęcia i określa zależność pomiędzy ryzykiem i zyskiem
 • identyfikuje dywersyfikację jako podstawową zasadę mądrego inwestowania
 • oblicza i szacuje zysk z kapitalizacji odsetek
 • korzysta z kalkulatorów finansowych
 • ma świadomość możliwości wykorzystania zalet procentu składanego w planowaniu oszczędzania
 • definiuje lokaty, obligacje, akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych
 • szacuje potencjalny zysk i ryzyko z inwestycji
 • określa podstawowe zasady inwestowania na giełdzie
 • zna zasady doboru odpowiedniej formy inwestowania uwzględniając towarzyszące im ryzyko
 • definiuje pojęcie ESG

Główne zagadnienia:

 1. Zysk i ryzyko
 2. Dywersyfikacja i reinwestycja jako podstawowe zasady mądrego inwestowania
 3. Różne produkty finansowe i wiążące się z nimi ryzyko
  1. lokaty
  2. obligacje
  3. akcje
  4. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
 4. Inwestowanie na giełdzie

Czas trwania lekcji:

 • 45 minut (1 godzina lekcyjna)