Szukaj
Close this search box.

ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Lekcje dla szkół ponadpodstawowych - Cyberbezpieczeństwo

Po przebytej lekcji uczeń:

 • jest świadomy zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni
 • potrafi rozróżnić bezpieczne adresy internetowe
 • umie bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych i urządzeń mobilnych
 • wie co zrobić w przypadku zgubienia dokumentów
 • umie budować i zarządzać bezpiecznymi hasłami
 • rozumie jak w bezpieczny sposób korzystać z bankowości elektronicznej

Główne zagadnienia:

 1. Bezpieczny sposób korzystania z internetu i portali społecznościowych
 2. Co cyberprzestępca może zrobić z danymi osobowymi?
 3. Procedura zastrzegania dokumentów w przypadku ich zgubienia
 4. Jak budować i zarządzać hasłami?
 5. Bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych i bankowości elektronicznej
 6. Jak rozróżnić mylące rozszerzenia plików?
 7. Jak zachować się w sytuacji, gdy padniemy ofiarą cyberprzestępcy?

Czas trwania lekcji:

 • 45 minut (1 godzina lekcyjna)