Europejski Quiz Finansowy

Co to jest EQF i do kogo jest skierowany:

 • Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • Organizowany z inicjatywy Europejskiej Federacji Bankowej. W Polsce organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.
 • Uczestnicy: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
 • w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się III edycja Konkursu

Etapy Konkursu:

etap szkolny (od momentu zgłoszenia do 21 lutego 2020 r.) – celem jest wyłonienie dwuosobowych zespołów finalistów, które będą reprezentowały swoje klasy i szkoły podczas kolejnych etapów gry. Szkoła wyłania zespoły finalistów przeprowadzając eliminacje klasowe lub szkolne z wykorzystaniem testu przesłanego przez Organizatora (papierowo lub on-line). Szkoła, która nie przeprowadzi eliminacji ma prawo zgłosić 1 dwuosobowy zespół finalistów z całej szkoły.

półfinał krajowy (11 marzec 2020 r.) – zdalnie/on-line z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!. Wezmą w nim udział zespoły finalistów wyłonione podczas etapu szkolnego.

finał krajowy (26-27 marzec 2020r.) – stacjonarnie w Warszawie, w trakcie dwudniowego pobytu połączonego z integracją . Do tego etapu zostaną zaproszone 3 najlepsze zespoły z półfinału krajowego oraz laureaci wojewódzcy.  

finał europejski (28-29 kwiecień 2020 r.) – wyłoniony podczas finału krajowego zespół finalistów będzie reprezentował Polskę w Brukseli podczas zmagań europejskich (kwiecień 2020). Krajowi finaliści zmierzą się z kilkudziesięcioma zespołami z całej Europy. Organizatorem finału jest Europejska Federacja Bankowa.

Zasady wyłaniania zespołów finalistów oraz organizacji poszczególnych etapów opisano szczegółowo w Regulaminie Konkursu.

Na czym polega EQF:

 • zadaniem uczestników (na każdym etapie Konkursu) jest rozwiązanie testu wiedzy  
 • quiz ma charakter interaktywny (odbywa się z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!)
 • w rywalizacji liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia.                  

Nagrody i wyróżnienia:

 • 3 najlepsze zespoły wyłonione podczas półfinału krajowego oraz laureaci wojewódzcy tego etapu zostaną zaproszone do Warszawy na finał krajowy połączony z integracją. Koszty podróży i noclegu pokrywa Organizator.
 • 3 najlepsze zespoły finału krajowego otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostałe zespoły upominki.
 • zwycięzca finału krajowego (1 zespół finalistów) zyska prawo reprezentowania Polski  podczas finału europejskiego, który odbędzie się w Brukseli. Koszt przelotu, noclegów i ubezpieczenia pokrywa Organizator.

Rekrutacja:

 • przyjmowanie zgłoszeń szkół od 14.10.2019 r. do 11.02.2020 r.

Jak przystąpić do Konkursu:

 • szkoła zgłasza chęć udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym wskazuje: nauczyciela odpowiedzialnego za przebieg Konkursu w szkole, sposób wyłonienia zespołów finalistów (do wyboru: eliminacje klasowe / eliminacje szkolne / zgłoszenie reprezentacji szkoły). W przypadku eliminacji klasowych lub szkolnych również przybliżony termin przeprowadzenia testu oraz jego formę (do wyboru: test papierowy / quiz on-line w aplikacji Kahoot!).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

REGULAMIN KONKURSU

Informacja do wydruku

Wzory dyplomów:

Kontakt:

 • e-mail: eqf@wib.org.pl 2

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!