Kim jest wolontariusz BAKCYLa?

Kto może zostać wolontariuszem?

Pracownik banku partnerskiego, ew. student ostatnich lat kierunków ekonomicznych, osoba:

 • z doświadczeniem w prezentacjach i/lub wystąpieniach publicznych, i/lub szkoleniach (także wewnętrznych),
 • o kierunkowym wykształceniu i/lub doświadczeniu zawodowym w instytucji finansowej,
 • gotowa do pracy z młodzieżą i działalności na rzecz społeczności lokalnych.

Zadania wolontariusza BAKCYLA:

 • Przeprowadzenie w formule wolontariatu lekcji BAKCYLA w szkołach, zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi podczas szkolenia przygotowującego do roli wolontariusza, z wykorzystaniem pakietu materiałów przygotowanych przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości.
 • Wolontariusz może także prowadzić zajęcia dla seniorów wg materiałów dydaktycznych przygotowanych przez WIB.

Korzyści dla wolontariusza:

 • Uczestnictwo w ważnym sektorowym projekcie społecznym, którego celem jest przekazanie młodzieży wiedzy z zakresu finansów i cyberbezpieczeństwa.
 • Sprawdzenie się w nowej roli i możliwość przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia.
 • Rozwój osobisty, wzmocnienie różnorodnych umiejętności – zwłaszcza komunikacji, prezentacji, zarządzania grupą, etc.
 • Wzbogacenie CV o nowe doświadczenia zawodowe.
 • Udział w społeczności wolontariuszy BAKCYLA, w tym bezpłatny udział w konferencjach tematycznych.
 • Możliwość bezpłatnej prenumeraty pism branżowych z zakresu bankowości.

Warszawski Instytut Bankowości (WIB) jako organizator zapewnia:

 • Bezpłatne dwuetapowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia lekcji dla uczniów w szkołach. Pierwszy etap to webinarium (2 godzinne szkolenie on-line), drugi to 2 godzinne warsztaty on-line z udziałem trenera.
 • Pełne scenariusze lekcji oraz materiały dydaktyczne i pomoce uatrakcyjniające lekcje.
 • Umawianie lekcji, wsparcie organizacyjne i logistyczne związane z realizacją lekcji.
 • Zwrot uzgodnionych kosztów podróży związanych z prowadzeniem lekcji stacjonarnych.
 • Ubezpieczenie NNW w związku z realizacją lekcji w szkołach.
 • W większości przypadków deklarację pracodawcy o oddelegowaniu na szkolenie dla wolontariuszy i do prowadzenia lekcji w szkołach w ramach obowiązków pracowniczych (płatnego czasu pracy).

Oczekiwania wobec kandydata na wolontariusza:

 • Obowiązkowe uczestnictwo w obydwu etapach szkolenia przygotowującego do roli wolontariusza w projekcie BAKCYL.
 • Przeprowadzenie w szkołach minimum 4 lekcji rocznie w terminach uzgodnionych z koordynatorem projektu w WIB. Niespełnienie minimum może skutkować wykreśleniem z listy wolontariuszy w projekcie BAKCYL.
 • Motywacja do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami szkół.
 • Wzorowa postawa etyczna.
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne.