Wakacyjna krzyżówka z BAKCYLEM 2021

 • Projekt organizowany w ramach wydarzenia #BAKCYLPrzedsiębiorczości_Wakacje 2021
 • Konkurs trwa od 5 lipca do 30 sierpnia 2021 roku.
 • Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych w trzech grupach wiekowych:
  – klasy 1-4
  – klasy 
  5-6 
  – klasy 7-8 
  Zgodnie z uzyskaną w roku szkolnym 2020/2021 promocją do klasy wyższej. 
 • Zadaniem uczestnika jest rozwiązanie krzyżówki, a następnie wykonanie zdjęcia, którego tematem przewodnim będzie odgadnięte hasło.
 • Dla każdej grupy wiekowej została przygotowana odrębna krzyżówka.
 • Krzyżówki zostaną udostępnione na stronie: https://bakcyl.wib.org.pl/wakacyjna-krzyzowka-z-bakcylem/ w dniu 05.07.2021 r. (należy pobrać krzyżówkę właściwą dla grupy wiekowej uczestnika).                                                
 • Rozwiązanie (tj. hasło krzyżówki i 1 zdjęcie nawiązujące tematycznie do hasła) uczestnik Konkursu powinien przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: bakcyl@wib.org.pl do dnia 15.08.2021 r.
 • Nagrody (zostaną przyznane odrębnie w trzech grupach wiekowych):
  1. miejsce – 300 zł (słownie: trzysta złotych)
  2. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych)
  3. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)

   

 •  REGULAMIN
 •  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • KRZYŻÓWKI do pobrania:   
  1. krzyżówka dla uczniów klas 1-4 SP (plik pdf)
  2. krzyżówka dla uczniów klas 5-6 SP (plik pdf)
  3. krzyżówka dla uczniów klas 7-8 SP (plik pdf)