V Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej w Mińsku Mazowieckim

22 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się V Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej. To inicjatywa mińskiego Ekonoma,  której celem jest propagowanie wiedzy ekonomicznej w naszym powiecie oraz integracja środowiska lokalnego. Wyzwanie podjęło 54 uczestników. Zmieniona formuła uczestnictwa od zeszłego roku dopuszczała do udziału 2-osobowe zespoły. Do testu przystąpiło 28 zespołów reprezentujących różne instytucje powiatu mińskiego między innymi Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, Gminy Siennicy, Gminy Jakubów, przedstawiciele służb mundurowych – Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji, pracownicy oddziałów Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Studium Języków Obcych, firmy, P.P.H FOLPAK Baranowski, firmy Afocopy Biuro-Serwis, Mazowieckiego Stowarzyszenia  „Krok dalej”  oraz placówek oświatowych i szkół – LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej, Zespołu Szkół Agrotechnicznych, Zespołu Szkół im M. Skłodowskiej-Curie, Salezjańskiego Liceum, Zespołu Szkół w Mrozach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. J. Pawła II, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim. Wśród zaproszonych gości byli Antoni Jan Tarczyński –starosta miński, Krzysztof Płochocki- wicestarosta miński, Emilia Piotrkowicz – Naczelnik wydziału Oświaty i Promocji, Waldemar Zbytek –wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Robert Lewandowski –prezes Fundacji Andriollego w Otwocku, Justyna Kania – Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim
Stefan Stępniewski –wieloletni dyrektor ZSE.

Uczestnicy konkursu
Uczestnicy konkursu

 

Pytania zawarte w teście dotyczyły ogólnej wiedzy ekonomicznej na poziomie podstaw przedsiębiorczości i  aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Z uwagi na włączenie się szkoły w obchody „Roku Niepodległej” pojawiły się również pytania z zakresu najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych związanych z odradzającą się polską gospodarką po 1918 roku.

Nad przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie:

Elżbieta Wieczorek – przewodnicząca Jury – dyrektor ZSE

Antoni Jan Tarczyński –starosta miński

Waldemar Zbytek –wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości

Stefan Stępniewski –honorowy członek Jury – wieloletni dyrektor ZSE
Justyna Kania – Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim
Teresa Łodyga– wieloletni nauczyciel ZSE w Mińsku Mazowieckim

Do finału zakwalifikowało się 5 zespołów z najwyższą liczba punktów /20 pkt na 21 pkt/. Poziom był bardzo wyrównany, kolejne zespoły otrzymywały 19, 18, 17 pkt .

Finaliści  rozwiązywali krzyżówkę o zwiększonym stopniu trudności. Po finałowej zmaganiach wyłoniono zwycięzców:

Jury Konkursu
Jury Konkursu

I MIEJSCE oraz  tytuł POWIATOWEGO MISTRZA WIEDZY EKONOMICZNEJ 2018

Laura Kulbacka, Michał Pawlikowski – uczniowie GiLO w Mińsku Mazowieckim

 

II MIEJSCE

Krzysztof Płochocki –wicestarosta miński i Sandra Olędzka – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ZSE, uczennica Liceum Plastycznego

 

III MIEJSCE

Justyna Kaim, Mateusz Czyżkowski  – uczniowie  Technikum i LO  ZSE

 

Wyróżnienia otrzymali:

Mariusz Rogalski – właściciel firmy Afocopy Biuro-Serwis w Mińsku Mazowieckim

Jadwiga Goźlińska, Augustyn Kmiecik  – nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie

 

Ponadto Jury przyznało  dodatkową nagrodę dla najmłodszego uczestnika Pawła Kołodzika  ze  Szkoły Podstawowej Nr 3 im. J.P.II w Mińsku Mazowieckim.

Jury Konkursu
Laureaci Konkursu

Po zmaganiach w teście wiedzy ekonomicznej   – profesor dr hab. Stefan Kwiatkowski – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie wygłosił wykład na temat  kompetencji kluczowych. Powiatowy Test w mińskim Ekonomie to również okazja do  prezentacji projektów i talentów mińskiego Ekonoma. Tu zaprezentowali się uczniowie Liceum Plastycznego zakwalifikowani do projektu edukacyjnego dla najzdolniejszych uczniów w Polsce, realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją. To ogromne wyróżnienie, gdyż Liceum Plastyczne im. E. M. Andriollego znalazło się wśród 6 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, jako jedyne liceum plastyczne, wśród grup realizujących projekt. Uczniom nagrody za ich artystyczne osiągnięcia wręczył gość PTWE – Robert Lewandowski –prezes Fundacji Andriollego w Otwocku. W dalszej części spotkania mieliśmy okazję zobaczyć kolejnych utalentowanych uczniów ZSE –występy taneczne, wokalne, pokaz Parkour. Krystian Matera –uczeń ZSE oraz Mago Toni Rivera zaprezentowali pokaz z wykorzystaniem obręczy (juego de aros). Nie zabrakło również jubileuszowej słodkiej niespodzianki – z symboliczną piątką i biało-czerwonym akcentem. Wręczono nagrody dla najwytrwalszych uczestników i partnerów szkoły w organizacji testu – Studium Języków Obcych oraz Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim.

Organizatorzy dziękują Staroście Mińskiemu Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu, Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości  za objęcie testu honorowym patronatem oraz firmom: Bankowi Spółdzielczemu w Mińsku Mazowieckim, Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości  za ufundowanie nagród.