Test Wiedzy z EduAkcją

Konkurs „TEST WIEDZY z EduAkcją” trwał od 16 do 30 maja 2022 roku. 1712 uczniów szkół ponadpodstawowych rozwiązało test  o rynku kapitałowym. 

Poznaliśmy zwycięzców:

 

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu na platformie Testportal składającego się z 14 pytań jednokrotnego wyboru w czasie 10 minut (czas liczony był od wyświetlenia pierwszego pytania). 

Przystąpienie do Konkursu „Test wiedzy z EduAkcją” było jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu plik do pobrania

Konkurs odbył się w ramach pierwszej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego EduAkcja – wspólnego projektu edukacyjnego Warszawskiego Instytutu BankowościFundacji GPWCFA Society Poland oraz Franklin Templeton.

 

Więcej informacji o projekcie EduAkcja:

https://bakcyl.wib.org.pl/eduakcja/  

https://www.edu-akcja.org