Szkoły podstawowe

W związku z okresem pandemii lekcje BAKCYLA prowadzone są wyłącznie w formule online na platformie webinarowej.  Po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego będą mogły być realizowane również bezpośrednio w klasach.

W terminarzu lekcji Projektu BAKCYL dostępne są stałe godziny zajęć. Zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM –  link 

Aby wziąć udział w lekcjach:

 1. Zarejestruj Szkołę, a następnie
 2. Zarejestruj wybrane lekcje  zgodnie z załączonym harmonogramem 

Jeśli realizacja lekcji we wskazanych terminach jest niemożliwa, prosimy o wskazanie innego terminu.

Programy lekcji BAKCYLA

TEMAT: Twoje pieniądze

klasy: 6-8 szkoły podstawowej

Cele edukacyjne lekcji,
Po przebytej lekcji uczeń będzie:

 • doceniał znaczenie systematycznego oszczędzania,
 • zdawał sobie sprawę z celowości budowania „funduszu bezpieczeństwa”,
 • rozróżniał dochody i wydatki w życiu codziennym,
 • sporządzał prosty budżet z uwzględnieniem wydatków stałych i zmiennych oraz takich, z których można zrezygnować,
 • określał funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej,
 • wyjaśniał rolę zarządzania pieniędzmi w życiu codziennym oraz znaczenie oszczędzania.

Główne zagadnienia :

1. Co to jest pieniądz?

    a. zarys historii pieniądza: od wymiany towarów do pieniądza elektronicznego,

    b. obrót pieniądza dzisiaj (formy płatności).

2. Przychody i wydatki w codziennym życiu:

   a. dochody, czyli skąd mamy pieniądze,

   b. wydatki: stałe, zmienne i opcjonalne.

3. Oszczędzanie, planowanie wydatków:

    a. budżet – ważne narzędzie w zarządzaniu finansami.

4. Zabezpieczenie na „czarną godzinę” – fundusz bezpieczeństwa.

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna

TEMAT: Od oszczędzania do inwestowania

klasy: 6-8 szkoły podstawowej

Cele edukacyjne lekcji
Po przebytej lekcji uczeń będzie:

 • wiedział czym różni się oszczędzanie od inwestowania,
 • znał zasady bezpiecznych płatności w internecie i płatności mobilnych,
 • potrafił bezpiecznie korzystać z usług bankowych, m.in. z konta osobistego i karty debetowej,
 • rozumiał jak działa lokata i kapitalizacja odsetek,
 • znał rolę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • potrafił określić zależność wysokości potencjalnego zysku i ryzyka z inwestycji,
 • stosował dywersyfikację jako podstawową zasadę bezpiecznego inwestowania,
 • potrafił rozpoznać oferty potencjalnych oszustów finansowych.

Główne zagadnienia :

1. Oszczędzanie:

a. bezpieczeństwo moich oszczędności a inflacja,

b. osobiste konto bankowe,

c. bezpieczeństwo płatności w internecie i płatności mobilnych,

d. bezpieczne posługiwanie się kartami płatniczymi,

e. lokaty i kapitalizacja odsetek.

2. Inwestowanie:

a. zysk i ryzyko,

b. akcje na giełdzie,

c. dywersyfikacja – podstawowa zasada inwestowania.

3. Oszuści i piramidy finansowe.

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna.

temat: Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni

klasy: 5-8 szkoły podstawowej

Cele edukacyjne lekcji
Po przebytej lekcji uczeń będzie:

 • miał świadomość zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni,
 • rozumiał, że nie warto dzielić się niektórymi informacjami w sieci i wiedział dlaczego tak jest,
 • potrafił zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci,
 • określał dlaczego bezpieczne hasło to podstawa funkcjonowania w internecie,
 • tworzył bezpieczne hasła, aby były silne i jednocześnie łatwe do zapamiętania,
 • identyfikował metody socjotechniczne (m.in. phishing),
 • wiedział jak korzystać z ustawień prywatności w social mediach,
 • potrafił bezpiecznie korzystać ze smartfona.

 Główne zagadnienia poruszane w lekcji:

 • Bezpieczne hasła, które będą trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania.
 • Które hasła są najbardziej popularne a jakich należy unikać?
 • Bezpieczna tożsamość w Internecie. Co należy zrobić, aby chronić swoją prywatność i nie narażać się na cyberprzemoc?
 • Co zrobić, aby nie paść ofiarą zjawiska tzw. catfishing (czyli kradzież tożsamości)?
 • Różnice pomiędzy posiadaniem konta prywatnego a otwartego w aplikacjach takich jak Instagram. Dlaczego konto prywatne jest bezpieczniejsze?
 • Zjawisko phishingu. Na czym polega i jak się przed nim chronić?
 • Co zrobić, aby nasz smartfon był bezpieczny?
 • Jak zachować się w sytuacji, gdy padniemy ofiarą cyberprzemocy?

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna.

 

Opisy lekcji