Szkoły podstawowe

Programy lekcji BAKCYLA

W związku z okresem pandemii do końca grudnia 2020 r. lekcje BAKCYLA prowadzone są wyłącznie w formule online na platformie webinarowej.  Po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego będą mogły być realizowane również bezpośrednio w klasach.

temat: Twoje pieniądze

klasy: 6-8 szkoły podstawowej

Cele edukacyjne lekcji, uczeń :

 • docenia znaczenie systematycznego oszczędzania
 • zdaje sobie sprawę z celowości budowania „funduszu bezpieczeństwa”
 • rozróżnia dochody i wydatki w życiu codziennym
 • sporządza prosty budżet z uwzględnieniem wydatków stałych i zmiennych oraz takich, z których można zrezygnować
 • określa funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej
 • wyjaśnia rolę zarządzania pieniędzmi w życiu codziennym oraz znaczenie oszczędzania

Główne zagadnienia :

1. Co to jest pieniądz?

    a. Zarys historii pieniądza: od wymiany towarów do pieniądza elektronicznego.

    b. Obrót pieniądza dzisiaj (formy płatności).

2. Przychody i wydatki w codziennym życiu:

   a. dochody, czyli skąd mamy pieniądze,

   b. wydatki: stałe, zmienne i opcjonalne.

3. Oszczędzanie, planowanie wydatków:

    a. budżet – ważne narzędzie w zarządzaniu finansami.

4. Zabezpieczenie na „czarną godzinę” – fundusz bezpieczeństwa.

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna

temat: Od oszczędzania do inwestowania

klasy: 6-8 szkoły podstawowej

Cele edukacyjne lekcji

– po przebytej lekcji uczeń będzie :

 • wiedział czym różni się oszczędzanie od inwestowania,
 • znał zasady bezpiecznych płatności w internecie i płatności mobilnych,
 • potrafił bezpiecznie korzystać z usług bankowych, m.in. z konta osobistego i karty debetowej,
 • rozumiał jak działa lokata i kapitalizacja odsetek,
 • znał rolę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • potrafił określić zależność wysokości potencjalnego zysku i ryzyka z inwestycji,
 • stosował dywersyfikację jako podstawową zasadę bezpiecznego inwestowania,
 • potrafił rozpoznać oferty potencjalnych oszustów finansowych.

Główne zagadnienia :

1. Oszczędzanie:

    a. bezpieczeństwo moich oszczędności a inflacja,

    b. osobiste konto bankowe,

    c. bezpieczeństwo płatności w internecie i płatności mobilnych,

    d. bezpieczne posługiwanie się kartami płatniczymi,

    e. lokaty i kapitalizacja odsetek.

2. Inwestowanie:

    a. zysk i ryzyko,

    b. akcje na giełdzie,

    c. dywersyfikacja – podstawowa zasada inwestowania.

3. Oszuści i piramidy finansowe.

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna.

temat: Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni

klasy: 5-8 szkoły podstawowej

Cele edukacyjne lekcji :

– po przebytej lekcji uczeń będzie:

 • Miał świadomość zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni.
 • Rozumiał, że nie warto dzielić się niektórymi informacjami w sieci i wiedział dlaczego tak jest.
 • Potrafił zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci
 • Określał dlaczego bezpieczne hasło to podstawa funkcjonowania w Internecie.
 • Tworzył bezpieczne hasła, aby były silne i jednocześnie łatwe do zapamiętania.
 • Identyfikował metody socjotechniczne (m.in. phishing).
 • Wiedział jak korzystać z ustawień prywatności w social mediach.
 • Potrafił bezpiecznie korzystać ze smartphone’a

 Główne zagadnienia poruszane w lekcji:

 • Bezpieczne hasła, które będą trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania
 • Które hasła są najbardziej popularne a jakich należy unikać?
 • Bezpieczna tożsamość w Internecie. Co należy zrobić, aby chronić swoją prywatność i nie narażać się na cyberprzemoc?
 • Co zrobić, aby nie paść ofiarą zjawiska tzw. catfishing (czyli kradzież tożsamości)?
 • Różnice pomiędzy posiadaniem konta prywatnego a otwartego na aplikacjach takich jak Instagram. Dlaczego konto prywatne jest bezpieczniejsze?
 • Zjawisko phishingu. Na czym polega i jak się przed nim chronić?
 • Co zrobić, aby nasz smartphone był bezpieczny?
 • Jak zachować się w sytuacji, kiedy padniemy ofiarą cyberprzemocy?

 Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna.

 

Opisy lekcji