Szkolenie 2019/2020

Harmonogram szkoleń wolontariuszy BAKCYLA 2020/2021

Terminy szkoleń zostaną ustalone w połowie września. 

Zastrzegamy możliwość zmiany terminów szkoleń. Wybór terminu należy zgłaszać mailowo na adres: mjaworska@wib.org.pl

W roku szkolnym 2019/2020 odbyły się 4 szkolenia w 3 miastach Polski. Od marca szkolenia zostały wstrzymane z uwagi na epidemię koronowirusa. 

W roku szkolnym 2018/2019 odbyło się 20 szkoleń w 13 miastach Polski. Przeszkolono 340 wolontariuszy.