Szkolenie 2019/2020

Harmonogram szkoleń wolontariuszy BAKCYLA 2019-2020

Terminy webinariów

1,5 godzinne szkolenie on-line. W trakcie, uczestnicy otrzymają informację na temat projektu BAKCYL: poznają kontekst projektu, jego cele, oczekiwania wobec wolontariusza, zadania po stronie wolontariusza i WIB. Webinaria odbędą się na platformie ClickMeeting.

15.10.2019 r. (wtorek), godz. 9.15 ZREALIZOWANE

21.10.2019 r. (poniedziałek), godz. 15.30 ZREALIZOWANE

6.11.2019 r. (środa), godz. 9.15 ZREALIZOWANE

22.11.2019 r. (piątek), godz. 9.15 ZREALIZOWANE

Wybór terminu należy zgłaszać mailowo na adres: mwatrakiewicz@wib.org.pl

Ewentualne dalsze terminy zostaną ustalone w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania.

Terminy warsztatów

Całodniowe szkolenie o charakterze warsztatowym z udziałem trenera – doświadczonego wolontariusza w projekcie BAKCYL. W trakcie, uczestnicy przećwiczą scenariusze wszystkich lekcji BAKCYLA zarówno od strony treści merytorycznych, jak i stosowanych metod nauczania (ćwiczenia, quizy), poznają specyfikę pracy z uczniami na lekcji.  

Udział w warsztacie powinien być poprzedzony uczestnictwem w webinarium!

Terminy zrealizowane

Terminy 2020 r.

miejsce

23.10.2019 r.

Katowice

14.01.2020 r.

Warszawa Zrealizowane

24.10.2019 r.

Wrocław

07.02.2020 r.

Warszawa

4.11.2019 r.

Warszawa

11.02.2020 r.

Bydgoszcz  

8.11.2019 r.

Gdańsk

21.02.2020 r.

Kraków

14.11.2019 r.

Lututów

12.03.2020 r.

Warszawa – grupa zamknięta

15.11.2019 r.

Poznań

 

 

27.11.2019 r.

Warszawa

 

 

02.12.2019 r.

Cyców

 

 

03.12.2019 r.

Rzeszów

 

 

06.12.2019 r.

Warszawa

 

 

Zastrzegamy możliwość zmiany terminów szkoleń.Wybór terminu należy zgłaszać mailowo na adres: mwatrakiewicz@wib.org.pl

W roku szkolnym 2018/2019 odbyło się 20 szkoleń w 13 miastach Polski. Przeszkolono 340 wolontariuszy.