Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to projekt edukacyjny organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych i Fundację GPW, którego Fundacja WIB jest partnerem. Celem projektu jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. 

SIGG to kilkuetapowa internetowa gra inwestycyjna, w której uczestniczą zespoły uczniów (od 2 do 4 osób) szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski pod opieką nauczyciela.

Harmonogram 20. edycji SIGG

  • 6 października – 15 października 2021 r. – gra testowa
  • 2 listopada 2021 – 7 stycznia 2022 r. – etap 1: transakcje na akcjach i ETF-ach
  • 1 marca 2022 – 31 marca 2022 r. – etap 2: transakcje na kontraktach terminowych
  • 28 kwietnia 2022 r. – Finał SIGG w Sali Notowań GPW

Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe. Łączna pula nagród wynosi ponad 90 000 zł!!!
5 najlepszych klas zostanie zaproszonych do siedziby GPW. 

Rejestracja zespołów do 20. edycji SIGG została przedłużona do 31 października 2021.

Rejestracji dokonuje nauczyciel – opiekun grupy, który rejestruje szkołę oraz dodaje nazwy zespołów na https://sigg.gpw.pl/.

Następnie, każdy z uczniów zakłada własne konto, wskazuje nazwę szkoły, nauczyciela oraz zespół.

Konkurs rozpoczyna się grą testową.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu na stronie: www.sigg.gpw.pl
Kontakt: sigg@gpw.pl