Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

logo SIGG2018

Co to jest SIGG:
Konkurs, którego celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

Na czym polega:
SIGG ma postać dwuetapowej, internetowej gry inwestycyjnej. Uczniowie przystępujący do Konkursu tworzą 2-4 osobowe zespoły pod opieką nauczyciela. Zadaniem zespołów jest pomnożenie posiadanych środków. Gracze wykorzystują wirtualne pieniądze, ale zlecenia realizowane są na podstawie pochodzących z rzeczywistego rynku ofert kupna i sprzedaży. SIGG to podstawy inwestowania, śledzenie informacji rynkowych i notowań, podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz dokonywanie transakcji. Gra stanowi doskonałe przygotowanie do inwestowania prawdziwych pieniędzy w przyszłości.

Uczestnicy:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.
W przypadku uczniów, którzy w dniu rejestracji nie ukończyli 16. roku życia wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

Harmonogram:
gra testowa: 21 października 2019 – 31 października 2019
I etap gry: od 4 listopada 2019 do 10 stycznia 2020
II etap gry: 25 luty – 26 marca 2020
Finał SIGG: 16 kwietnia 2020

Zgłoszenia:
Rejestracja uczestników od 23 września do 20 października 2019 r.

Jak przystąpić do Konkursu:
Zgłoszenia do SIGG dokonuje w pierwszej kolejności nauczyciel – opiekun lub w wyjątkowych sytuacjach koordynator regionalny SIGG, który dodaje w formularzu nazwy zespołów uzgodnione z uczniami, a następnie rejestracji dokonują uczniowie.
Formularze rejestracyjne znajdują się na stronie www.sigg.gpw.pl

Informacja do wydrukowania

Organizatorzy:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. we współpracy z Fundacją GPW oraz Fundacją im. Lesława A. Pagi. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości jest partnerem projektu.

Kontakt:
e-mail:
sigg@gpw.pl
www.sigg.gpw.pl