Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Konkurs, którego celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. To projekt edukacyjny uczący w sposób praktyczny inwestowania na giełdzie. SIGG ma postać dwuetapowej, internetowej gry inwestycyjnej. Uczniowie przystępujący do Konkursu tworzą 2-4 osobowe zespoły pod opieką nauczyciela.

Na czym polega:
Zadaniem zespołów jest pomnożenie posiadanych środków. Gracze wykorzystują wirtualne pieniądze, ale zlecenia realizowane są na podstawie pochodzących z rzeczywistego rynku ofert kupna i sprzedaży. SIGG to podstawy inwestowania, śledzenie informacji rynkowych i notowań, podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz dokonywanie transakcji. SIGG to doskonałe przygotowanie do zarządzania własnym portfelem oraz inwestowania prawdziwych pieniędzy w przyszłości.

Uczestnicy:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Organizatorzy: 
Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW w Warszawie S.A. oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości jest partnerem projektu.

Etapy Konkursu:
1.  Gra testowa
2.  Etap I – Każdy zespół ma do dyspozycji wirtualne środki w wysokości 20 000 zł na inwestycje w akcje i ETF-y.
3.  Etap II – Każdy zespół ma do dyspozycji wirtualne środki w wysokości 10 000 zł na inwestycje w kontrakty          erminowe.
4.  Finał – dziesięć najlepszych zespołów z rankingu I etapu oraz 10 najlepszych zespołów z rankingu II etapu zostanie zakwalifikowanych do finału.

Harmonogram:
1.  Rejestracja: 02-30.11.2020
2.  Gra testowa: 23-30.11.2020
3.  Etap I: 01.12.2020-15.01.2021
4.  Etap II: 01.03-01.04.2021
5. Finał: 19-23.04.2021

Nagrody:
Na najlepszy zespół czeka nagroda w wysokości 10 000 zł, a łączna pula nagród wynosi ponad 80 000 zł!

Jak wygląda rejestracja?

  1. Znajdź nauczyciela – opiekuna, który zarejestruje szkołę
  2. Zbierz zespół (od 2 do 4 osób + opiekun)
  3. Zarejestruj się przez formularz (dostępny na stronie: https://sigg.gpw.pl)
  4. Weź udział w grze testowej

Uwaga: Rejestracja udziału w SIGG rozpocznie się 2 listopada i potrwa do 30 listopada

Kontakt:
e-mail: sigg@gpw.pl
www.sigg.gpw.p