Rekrutacja

Proces kwalifikacji wolontariuszy

 • Kandydat na Wolontariusza przesyła wypełniony formularz aplikacyjny WIB.
 • Formularz można składać w formie elektronicznej bezpośrednio do WIB (formularz jest dostępny pod linkiem: https://forms.gle/h3GLVH9aRKnDF4dHA)  lub w formie papierowej (lub pliku pdf) poprzez Koordynatora w Banku.
 • Na podstawie analizy otrzymanych aplikacji i ew. rozmów uzupełniających, WIB wyłania grupę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w szkoleniu, którego celem jest przygotowanie do prowadzenia lekcji z młodzieżą.
 • Udział w szkoleniu, które jest ostatnim etapem kwalifikacji wolontariusza, jest obowiązkowy.

Szkolenie wolontariuszy

 • Szkolenie składa się z dwóch etapów:
  1. etap – 1,5 godzinne webinarium (szkolenie on-line).
  2. etap – całodniowe szkolenie o charakterze warsztatowym z udziałem trenera
   – doświadczonego wolontariusza w projekcie BAKCYL. Przed szkoleniem uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi. W tym celu WIB przekaże każdemu uczestnikowi indywidualny login i hasło dostępu do strefy wolontariusza na stronie www.bakcyl.wib.org.pl, gdzie są opublikowane materiały umożliwiające przygotowanie się do warsztatów. Harmonogram szkoleń zostanie ogłoszony pod koniec września/w październiku, po analizie zebranych zgłoszeń. Szkolenia odbywać się będą w większych miastach w całej Polsce.
 • Celem szkolenia jest przygotowanie trenerskie do prowadzenia lekcji BAKCYLA dla uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

1. W trakcie 1. etapu szkolenia (webinarium) uczestnicy:

 • otrzymają pełną informację na temat projektu BAKCYL: poznają kontekst projektu, jego cele, oczekiwania wobec wolontariusza, zadania po stronie wolontariusza i WIB.

2. W trakcie 2. etapu szkolenia (1-dniowe szkolenie warsztatowe) uczestnicy:

 • poznają scenariusze wszystkich lekcji, które będą omówione zarówno od strony treści merytorycznych, jak i stosowanych metod nauczania (ćwiczenia, quizy),
 • udoskonalą umiejętności trenerskie pod kątem prowadzenia zajęć w klasie, poznają specyfikę pracy z uczniami na lekcji, jak zachować się w sytuacjach, z jakimi mogą spotkać się w szkole,
 • przećwiczą wybrane fragmenty lekcji w bezpiecznych warunkach szkoleniowych
  i uzyskają informację zwrotną na temat swoich wystąpień.
 • Po szkoleniu potwierdzana jest ostateczna kwalifikacja wolontariusza. Wolontariusze podpisują Porozumienie o współpracy oraz podpisanie Kodeksu Wolontariusza w Projekcie BAKCYL. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia.