Rekrutacja

Proces kwalifikacji wolontariuszy

REKRUTACJA 2021/2022

  • Kandydat na Wolontariusza wypełnia online formularz aplikacyjny WIB
  • Na zgłoszenia czekamy do 22 października 2021 r. 
  • Na podstawie analizy otrzymanych aplikacji i ew. rozmów uzupełniających, WIB wyłania grupę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w szkoleniu, którego celem jest przygotowanie do prowadzenia lekcji z młodzieżą.
  • Udział w szkoleniu, które jest ostatnim etapem kwalifikacji wolontariusza, jest obowiązkowy.
  • Zapraszamy chętnych pracowników banków partnerskich. 

Szkolenie wolontariuszy

Szkolenie składa się z dwóch etapów:

  1etap – 2 godzinne webinarium (szkolenie on-line)

Uczestnicy otrzymają pełną informację na temat projektu BAKCYL: poznają kontekst projektu, jego cele, oczekiwania wobec wolontariusza, zadania po stronie wolontariusza i WIB.

  2. etap – 2 godzinne warsztaty on-line z udziałem trenera – doświadczonego wolontariusza w projekcie BAKCYL.

Przygotowując się oraz w trakcie szkolenia uczestnicy poznają scenariusze wszystkich lekcji. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają specyfikę pracy z uczniami na lekcji, przećwiczą wybrane fragmenty lekcji w bezpiecznych warunkach szkoleniowych i uzyskają informację zwrotną na temat swoich wystąpień.

Przed szkoleniem uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi. 

W przypadkach indywidualnych odbędą się dodatkowe spotkania online wspomagające wolontariusza np. w obsłudze platformy webinarowej, czy sposobie angażowania młodzieży w trakcie lekcji.

  • Po szkoleniu potwierdzana jest ostateczna kwalifikacja wolontariusza. Wolontariusze podpisują Porozumienie o współpracy oraz podpisanie Kodeksu Wolontariusza w Projekcie BAKCYL. WIB przekazuje indywidualny login i hasło dostępu do Panelu Wolontariusza na stronie www.bakcyl.wib.org.pl