Rada programu BAKCYL

Rada Programu BAKCYL akceptuje kierunki rozwoju projektu. W skład Rady Projektu wchodzą przedstawiciele banków partnerskich.

18.06.2019 r. - Spotkanie Rady Projektu BAKCYL