Quiz Finansowy z ING Bank Śląski

dla dzieci pracowników ING Banku Śląskiego S.A., spółek z Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. oraz Fundacji Sztuki Polskiej ING i Fundacji ING Dzieciom

27 marca, godzina 12.00 – MAMY ZWYCIĘZCÓW

Na czym polega Quiz Finansowy i do kogo jest skierowany?

 • Zakres tematyczny Quizu Finansowego dotyczy finansów, bankowości i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • Quiz organizowany jest przez Warszawski Instytutu Bankowości we współpracy z ING Bank Śląski SA. (Partner wydarzenia)
 • Uczestnicy Quizu Finansowego: młodzież w wieku 12-16 lat, dzieci pracowników ING Banku Śląskiego S.A., spółek z Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. oraz Fundacji Sztuki Polskiej ING i Fundacji ING Dzieciom
 • Termin: 27 marca 2020 r.,  12.00
 • Nagrody: bezprzewodowe słuchawki Beats Solo3 Wireless

Zasady organizacji Quizu Finansowego:

 • jednoetapowy quiz finansowy
 • zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu wiedzy (quiz online)
 • quiz będzie miał charakter interaktywny(z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!, transmisja na kanale YouTube w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 12.00)
 • liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia

Rekrutacja:

 • do 24 marca 2020 (godzina 24.00)
 • uczestnik zgłasza chęć udziału w Quizie Finansowym, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • w formularzu zgłoszeniowym uczestnik jest zobowiązany m.in. podać swój login identyfikujący go w quizie i mail kontaktowy. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Organizatora.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – rekrutacja zamknięta

REGULAMIN KONKURSU

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU