QUIZ FINANSOWY dla juniorów

KONKURS ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

Laureaci Konkursu:

  1. Tobiasz Olkowski, uczeń Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu
  2. Wiktoria Piwowarek, uczennica Zespołu Szkół w Krzywdzie
  3. Igor Samborowicz, uczeń Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie im. Kawalerów Orderu Uśmiech
  4. Julia Strąk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci TABLETU.
Procedura przekazania nagród laureatom zostanie uzgodniona z nauczycielami, którzy zgłosili szkołę do Konkursu.   

Poprawne odpowiedzi do pytań testowych

————————————————

Konkurs edukacyjny z zakresu finansów i cyberbezpieczeństwa, organizowany jako element programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL. 

Uczestnicy: Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w wieku 9-12 lat 

Termin:  Konkurs trwa od 1 października do 27 października 2020 roku.

Na czym polega Konkurs: Zadaniem uczestnika jest rozwiązanie testu online (test wiedzy z zakresu finansów
i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni). Quiz składa się z 15 pytań (jednokrotnego wyboru, które system wybierze dla uczestnika losowo). Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik zdobędzie określoną liczbę punktów (każde pytanie będzie odrębnie punktowane). Uczestnicy będą mogli przystąpić do testu od 12 do 20 października 2020 r. (link zostanie zdezaktywowany w dniu 20 października o godz. 23.59).  Organizator rekomenduje, aby uczestniczący
w konkursie uczniowie rozwiązywali test w szkole. 

Nagrody: Laureatami Konkursu zostaną 4 osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników (tj. więcej niż cztery osoby) tej samej liczby punktów, kryterium rozstrzygającym będzie czas w jakim uczestnik rozwiązał test. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w postaci tabletu.

Przyjmowanie zgłoszeń:  do dnia 18. października 2020 r.
Uczniów do konkursu zgłasza nauczyciel wypełniając formularz zgłoszeniowy, do którego link znajduje się poniżej. W formularzu nauczyciel podaje dane szkoły oraz planowaną liczbę uczestników. Organizator prześle nauczycielowi (na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu) link do quizu wraz z wytycznymi przeprowadzenia testu. Pełny harmonogram Konkursu w Regulaminie. 

REGULAMIN (do pobrania)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKÓŁ (link)

Kontakt: bakcyl.sp.9-12@wib.org.plód