Projekty z FMP

projekty.logo_.pole_.ochronne.grosik.bakcyl.960x

Projekt współorganizowany z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Od grosika do złotówki to projekt adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Realizowany jest od 2007 r. W tym czasie udział wzięło w nim około 121 000 uczniów i 181 000 ich rodziców oraz 5588 nauczycieli z 2344 szkół ze wszystkich województw.

Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.

Główne cele programu:

 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
 • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Przejdź na stronę projektu

projekty.logo_.pole_.ochronne.ekonomia.na_.co_.dzien_.encd_.bakcyl.960x

Projekt współorganizowany z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 • Program oferuje bezpłatny pakiet materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć z doradztwa zawodowego i edukacji finansowej.
 • Program skierowany jest zarówno do doradców zawodowych, jak i wychowawców klas oraz nauczycieli innych przedmiotów, którzy zobowiązani są realizować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
  Nauczyciele, którzy zdecydują się na realizację programu, mogą bezpłatnie:
  • uczestniczyć w warsztatach doskonalących;
  • otrzymać materiały dydaktyczne: scenariusze zajęć wraz z kartami pracy dla ucznia, gry dydaktyczne, filmy, dostęp do materiałów cyfrowych zamieszczonych na platformie Fundacji;
  • korzystać z konsultacji z trenerami programu.
 • Uczniowie mogą brać udział w ogólnopolskim konkursie Potyczki Ekonomiczne, oraz w konkursach internetowych związanych z realizacją programu.

Przejdź na stronę projektu

projekty.logo_.pole_.ochronne.mfws_.moje_.finanse.w.szkole.bakcyl.960x

Projekt współorganizowany z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Program edukacji finansowej skierowany do młodzieży w wieku 16–19. 

Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.

Program przewidziany jest do realizacji na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych w systemie klasowym i pozaklasowym, w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub innych przedmiotów ekonomicznych.

Przejdź na stronę projektu