Prezesi w szkołach

W wybranych szkołach organizujemy spotkania przedstawicieli kadry zarządczej banków partnerskich z młodzieżą. Tematyka tych spotkań dotyczy zawodu bankowca i specyfiki pracy w banku. Spotkanie trwa 45 minut i może być organizowane dla kilku klas jednocześnie. Szkoły zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt z koordynatorem wojewódzkim.