Nauczyciel

Konkurs dla nauczycieli w ramach projektu "Niebanalnie o giełdzie"

Konkurs dla nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne (w szczególności Podstawy Przedsiębiorczości, Wiedza o społeczeństwie, Geografia, Historia, Matematyka, Ekonomia w praktyce, Doradztwo zawodowe i przedmioty branżowe.

Dwa tematy scenariuszy lekcji:

 • Na temat rynku kapitałowego i inwestowania (propozycja Fundacji GPW, jako organizatora projektu Niebanalnie o Giełdzie) – szczegóły w Regulaminie Konskursu
 • Temat:. „Inteligencja finansowa jako element postawy przedsiębiorczej” (propozycja  Warszawskiego Instytutu Bankowości, jako Partnera projektu Niebanalnie o Giełdzie).
  Dla autora najlepszego scenariusza na temat „Inteligencja finansowa jako element postawy przedsiębiorczej” nagroda w wysokości 2000 zł.

Konkurs trwa do 17 lipca 2020r.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu scenariusza lekcji (na obydwa wyżej wymienione tematy lub tylko jeden wybrany) przeznaczonego na 45-minutową lekcję szkolną.
Scenariusz lekcji powinien mieć formę planu zajęć (opisowy lub punktowy), którego objętość (wraz z załącznikami) nie może przekroczyć 10 stron formatu A4 (czcionka Arial 11, odstępy 1,5 wiersza).
Scenariusz lekcji powinien zawierać w szczególności:

 • Adresatów scenariusza (klasa),
 • Przedmiot nauczania, w ramach którego ma być przeprowadzona lekcja,
 • Słowa kluczowe,
 • Cel ogólny lekcji i cele szczegółowe,
 • Metody pracy,
 • Formy pracy
 • Spis pomocy dydaktycznych, które mają być wykorzystane do przeprowadzenia lekcji,
 • Przebieg lekcji ze wskazaniem czasu na poszczególne jej elementy,
 • Odnośniki do załączników i materiałów źródłowych (opcjonalnie),
 • Bibliografię  i wykorzystane źródła.

Przy tworzeniu scenariusza lekcji na temat inteligencji finansowej jako elementu postawy przedsiębiorczej szczególnie polecane jest odniesienie się do książki Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”

Polecane opracowania/inspiracje:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa do Konkursu

Projekt Niebanalnie o Giełdzie:

W ramach projektu przyjęto  realizację 16 szkoleń w całej Polsce.

Uczestnicy szkolenia:

 • Rozwiną swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania o rynku kapitałowym
 • Zdobędą wiedzę o nowoczesnych i innowacyjnych formach nauczania oraz narzędziach edukacyjnych
 • Stworzą własne narzędzia do prowadzenia lekcji
 • Będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z wykładowcami i innymi nauczycielami
 • Zagrają w grę edukacyjną „Kawiarenki”
 • Otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu
 • Zyskają szansę udziału w konkursie na scenariusz lekcji z łączną pulą nagród w wysokości 20 000 zł
 • Wezmą udział w ogólnopolskiej konferencji na GPW w Warszawie

Uczestnicy szkoleń dwudniowych otrzymają materiały dydaktyczne (podręcznik) oraz materiały dla swoich uczniów (gry edukacyjne „Kawiarenki). Uczestnicy szkoleń jednodniowych otrzymają podręczniki.

Więcej informacji o Projekcie

Organizator projektu Niebanalnie o Giełdzie jest Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych.

Partnerem projektu jest Giełda Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat nad projektem objęły: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości.