Nauczyciel

Konkurs dla nauczycieli w ramach projektu "Niebanalnie o giełdzie"

Konkurs dla nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne (w szczególności Podstawy Przedsiębiorczości, Wiedza o społeczeństwie, Geografia, Historia, Matematyka, Ekonomia w praktyce, Doradztwo zawodowe i przedmioty branżowe.

Dwa tematy scenariuszy lekcji:

 • Na temat rynku kapitałowego i inwestowania (propozycja Fundacji GPW, jako organizatora projektu Niebanalnie o Giełdzie)
 • Temat:. „Inteligencja finansowa jako element postawy przedsiębiorczej” (propozycja  Warszawskiego Instytutu Bankowości, jako Partnera projektu Niebanalnie o Giełdzie).
  Dla autora najlepszego scenariusza na temat „Inteligencja finansowa jako element postawy przedsiębiorczej” nagroda w wysokości 2000 zł.
 • Zadanie konkursowe polega na napisaniu scenariusza lekcji (na obydwa wyżej wymienione tematy lub tylko jeden wybrany) przeznaczonego na 45-minutową lekcję szkolną.

Scenariusz lekcji powinien mieć formę planu zajęć (opisowy lub punktowy), którego objętość (wraz z załącznikami) nie może przekroczyć 10 stron formatu A4 (czcionka Arial 11, odstępy 1,5 wiersza).
Scenariusz lekcji powinien zawierać w szczególności:

 • Adresatów scenariusza (klasa),
 • Przedmiot nauczania, w ramach którego ma być przeprowadzona lekcja,
 • Słowa kluczowe,
 • Cel ogólny lekcji i cele szczegółowe,
 • Metody pracy,
 • Formy pracy
 • Spis pomocy dydaktycznych, które mają być wykorzystane do przeprowadzenia lekcji,
 • Przebieg lekcji ze wskazaniem czasu na poszczególne jej elementy,
 • Odnośniki do załączników i materiałów źródłowych (opcjonalnie),
 • Bibliografię  i wykorzystane źródła.

Przy tworzeniu scenariusza lekcji na temat inteligencji finansowej jako elementu postawy przedsiębiorczej szczególnie polecane jest odniesienie się do książki Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”

Polecane opracowania/inspiracje:

Konkurs trwa do 27 lipca 2020 r. 

Więcej szczegółów: https://wizytyszkolnegpw.pl/nog-konkurs

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

1 miejsce: Alina Ślimak z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście za scenariusz pod tytułem „Kufer Dżeka”


Wyróżnienia
:

·       Alina Błaszczyk z XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi za scenariusz pt. „ Kompetencje przedsiębiorcze w edukacji finansowej”
 

·       Grażyna Dudek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Opolu za scenariusz pt. „Inteligencja finansowa, jako element postawy przedsiębiorczej, na przykładzie książki Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”
 

·       Edyta Kończal z Zespołu Szkół w Mogilnie za scenariusz p.t. „Inteligencja finansowa jako element postawy przedsiębiorczej”
 

·       Karolina Stanek z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi za scenariusz p.t. „Inteligencja finansowa jako element postawy przedsiębiorczej”
 

·       Daria Witulska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim p.t „Jak rozsądnie gospodarować pieniędzmi?”