Milion na Bank

Milion na Bank to konkurs edukacyjny, którego celem wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej i podnoszenie kompetencji młodych ludzi w zakresie podstawowych narzędzi finansowych. To także kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów, umiejętności inwestowania oraz zarządzania finansami osobistymi.

Organizatorzy
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!

Do kogo skierowany jest Konkurs
Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w całym okresie trwania konkursu mają nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 lat.

UWAGA! Uczestnikami Konkursu nie mogą być zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu. Wyłączenie z rywalizacji dotyczy graczy, którzy w poprzednich edycjach Konkursu zdobyli jedno z 6 pierwszych miejsc w rankingu generalnym i tym samym uzyskali status laureata Konkursu.

Na czym polega Milion na Bank
Uczestnik Konkursu „Milion na Bank“ bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy milion“. Gra jest symulacją inwestowania. Celem jest zgromadzenie wirtualnego  kapitału  w  wysokości  co  najmniej  1000.000,00  zł (słownie:  jednego  miliona  złotych)  w  jak  najmniejszej  liczbie tur. Należy ukończyć minimum jedną turę. Po każdej turze uczestnik może zapisać grę i powrócić do niej w innym terminie. Do decyzji uczestnika Konkursu pozostaje wybór produktów finansowych.

Nagrody
Dla uczestników, którzy osiągną w Konkursie najlepsze wyniki przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe. 

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się II edycja Konkursu. Szczegóły już wkrótce.

 

Kontakt :  milionnabank-uczen@wib.org