Milion na Bank

Co to jest Milion na Bank i do kogo jest skierowany:

 • Konkurs edukacyjny, którego celem jest wzbogacenie programu nauczania
  w zakresie praktycznej edukacji finansowej, kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów, umiejętności inwestowania oraz zarządzania finansami osobistymi.
 • Organizowany przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości we współpracy
  z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!
 • Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat

 Na czym polega Milion na Bank:

 • Uczestnik Konkursu „Milion na Bank“ bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy milion“.
 • Gra jest symulacją inwestowania. Celem jest zgromadzenie wirtualnego  kapitału 
  w  wysokości  co  najmniej  1000.000,00  zł (słownie:  jednego  miliona  złotych) 
  w  jak  najmniejszej  liczbie tur.
 • Należy ukończyć minimum jedną turę. Po każdej  turze uczestnik może zapisać grę i powrócić do niej w innym terminie.
 • Do decyzji uczestnika Konkursu pozostaje wybór produktów finansowych.

W roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się kolejna edycja ww. projektu.
Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji Konkursu (harmonogram i zasady rekrutacji) już wkrótce!

Kontakt: milionnabank-uczen@wib.org.pl

Krótkie podsumowanie edycji 2019/2020:

W Konkursie „Milion na Bank” wzięło udział ok. 1000 uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat. Najlepszymi graczami okazali się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu (zajęli 4 pierwsze miejsca w rankingu generalnym) oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. (zajęli 5 i 6 miejsce w rankingu generalnym). W konkursie nagrodzono także 13 najlepszych graczy w poszczególnych województwach.