Milion na Bank

Milion na Bank to konkurs edukacyjny, którego celem wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej i podnoszenie kompetencji młodych ludzi w zakresie podstawowych narzędzi finansowych. To także kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów, umiejętności inwestowania oraz zarządzania finansami osobistymi.

Organizatorzy:
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!

Do kogo skierowany jest Konkurs:
Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w całym okresie trwania konkursu mają nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 lat. Uczestnikami Konkursu nie mogą być zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu. Wyłączenie z rywalizacji dotyczy graczy, którzy w poprzednich edycjach Konkursu zdobyli jedno z 6 pierwszych miejsc w rankingu generalnym i tym samym uzyskali status laureata Konkursu.

Na czym polega Milion na Bank:
Uczestnik Konkursu „Milion na Bank“ bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy milion“. Gra jest symulacją inwestowania. Celem jest zgromadzenie wirtualnego  kapitału  w  wysokości  co  najmniej  1000.000,00  zł (słownie:  jednego  miliona  złotych)  w  jak  najmniejszej  liczbie tur. Należy ukończyć minimum jedną turę. Po każdej turze uczestnik może zapisać grę i powrócić do niej w innym terminie. Do decyzji uczestnika Konkursu pozostaje wybór produktów finansowych.

Nagrody w Konkursie:
       I. Nagrody główne:
Dla uczestników, którzy osiągną w Konkursie sześć najlepszych wyników przewidziane są nagrody finansowe:
 1. miejsce  –  2000 zł brutto
 2. miejsce  –  1500 zł brutto
 3. miejsce  –  1000 zł brutto
 4. miejsce  –  1000 zł brutto
 5. miejsce  –  1000 zł brutto
 6. miejsce  –  1000 zł brutto
Fundatorem nagród głównych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!, która na realizację konkursu otrzymała środki od Citi Foundation (w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2021). 
      II. Nagrody dodatkowe:
Uczestnicy, którzy w swoim województwie osiągną najlepszy wynik (zgodnie z zasadami wyłaniania zwycięzców opisanymi w Regulaminie Konkursu) otrzymają nagrodę dodatkową w wysokości 300 zł brutto. Fundatorem nagród jest Warszawski Instytut Bankowości.        

Jak przystąpić do Konkursu:
Aby wziąć udział  w Konkursie należy:
1. założyć konto na stronie: https://uczniowie-2021.gra.1milion.edu.pl/pl/logowanie-rejestracja
Każdy uczestnik może założyć tylko jedno konto. Gra będzie aktywna od 6.12.2021 od godz. 8.00 do 25.02.2022 do godz. 23.59. 
2. i ukończyć minimum jedną turę w Grze. 

Regulamin Konkursu (link)

Kontakt w sprawie Konkursu:  milionnabank-uczen@wib.org.pl