Kontakt

Dyrektor WIB: Krzysztof Ostafiński, kom. 723 723 775, e-mail: kostafinski@wib.org.pl

Organizacja lekcji i spotkań w szkołach

województwo

kontakt

Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Opolskie

Magdalena Skwarska
kom. 723 723 750;
e-mail: mskwarska@wib.org.pl

Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie

Monika Jaworska
kom. 506 760 814 
e-mail: mjaworska@wib.org.pl

Mazowieckie, Łódzkie, Śląskie

Magdalena Więcek
kom. 694 489 915;
e-mail: mwiecek@wib.org.pl

Kujawsko-Pomorskie

Joanna Zimoląg-Myczkowska
kom. 723 723 763;
e-mail: jzimolagmyczkowska@wib.org.pl

Organizacja szkoleń przygotowujących do roli wolontariusza

Monika Jaworska kom. 506 760 814; e-mail: mjaworska@wib.org.pl

Konkursy

Joanna Zimoląg-Myczkowska kom. 723 723 763; e-mail jzimolagmyczkowska@wib.org.pl