Konkurs “Wakacje z krzyżówką finansową”

 1. Projekt realizowany w ramach kampanii #BAKCYLprzedsiębiorczości – Wakacje 2020

Uczestnicy:

– uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych (9-12 lat i 13-15 lat) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat

Czas trwania konkursu:

– do konkursu można przystąpić w terminie od 15 lipca do 23 sierpnia 2020 roku

– dla każdej grupy wiekowej zostaną opublikowane dwie krzyżówki:

 • w lipcu – formularz należy wypełnić do dnia 09.08.2020 r.
 • w sierpniu – formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 24.08.2020 r.

Na czym polega:

Zadaniem uczestnika jest:

– rozwiązanie krzyżówki

– interpretacja hasła poprzez podanie 5 najważniejszych informacji/zasad (ujętych hasłowo w punktach). 

Przy wyłanianiu przez jury najlepszych prac uwzględniana jest poprawność hasła oraz atrakcyjność merytoryczna.

Nagrody:

Pięciu uczestników, którzy rozwiążą daną krzyżówkę i najtrafniej zinterpretują hasło (odrębnie w trzech grupach wiekowych) otrzyma nagrody finansowe:

 1. miejsce – 300 zł (słownie: trzysta złotych)
 2. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych)
 3. miejsce – 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
 4. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)
 5. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych).

Nagroda dodatkowa: uczestnik, który rozwiąże dwie krzyżówki (jedną w lipcu, drugą
w sierpniu) i najtrafniej zinterpretuje hasło ma szansę otrzymać nagrodę dodatkową
w wysokości 200 zł (odrębnie w każdej grupie wiekowej).

Jak przystąpić do konkursu:

– warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie formularza

 • konkurs lipcowy: 09.08.2020 r.  do godziny 24.00. (upłynął termin przyjmowania zgłoszeń)
 1. krzyżówka dla uczniów szkół podstawowych w wieku 9-12 lat (do pobrania)
 2. krzyżówka dla uczniów szkół podstawowych w wieku 13-15 lat (do pobrania)
 3. krzyżówka dla uczniów  szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat (do pobrania)
 • konkurs sierpniowy:  24.08.2020 r. do godziny 24.00 
 1. krzyżówka dla uczniów szkół podstawowych w wieku 9-12 lat (do pobrania)
 2. krzyżówka dla uczniów szkół podstawowych w wieku 13-15 lat (do pobrania)
 3. krzyżówka dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat (do pobrania)

REGULAMIN KONKURSU