Konkurs “Wakacje z krzyżówką finansową”

 1. Projekt realizowany w ramach kampanii #BAKCYLprzedsiębiorczości – Wakacje 2020

Uczestnicy:

– uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych (9-12 lat i 13-15 lat) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat

Czas trwania konkursu:

– do konkursu można przystąpić w terminie od 15 lipca do 24 sierpnia 2020 roku – ZAKOŃCZONY

– dla każdej grupy wiekowej zostaną opublikowane dwie krzyżówki:

 • w lipcu – formularz należy wypełnić do dnia 09.08.2020 r.
 • w sierpniu – formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 24.08.2020 r.

Na czym polega:

Zadaniem uczestnika jest:

– rozwiązanie krzyżówki

– interpretacja hasła poprzez podanie 5 najważniejszych informacji/zasad (ujętych hasłowo w punktach). 

Przy wyłanianiu przez jury najlepszych prac uwzględniana jest poprawność hasła oraz atrakcyjność merytoryczna.

Nagrody:

Pięciu uczestników, którzy rozwiążą daną krzyżówkę i najtrafniej zinterpretują hasło (odrębnie w trzech grupach wiekowych) otrzyma nagrody finansowe:

 1. miejsce – 300 zł (słownie: trzysta złotych)
 2. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych)
 3. miejsce – 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
 4. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)
 5. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych).

Nagroda dodatkowa: uczestnik, który rozwiąże dwie krzyżówki (jedną w lipcu, drugą
w sierpniu) i najtrafniej zinterpretuje hasło ma szansę otrzymać nagrodę dodatkową
w wysokości 200 zł (odrębnie w każdej grupie wiekowej).

Jak przystąpić do konkursu:

– warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie formularza: 

 • konkurs lipcowy: 09.08.2020 r.  do godziny 24.00. (upłynął termin przyjmowania zgłoszeń)
 1. krzyżówka dla uczniów szkół podstawowych w wieku 9-12 lat (do pobrania)
 2. krzyżówka dla uczniów szkół podstawowych w wieku 13-15 lat (do pobrania)
 3. krzyżówka dla uczniów  szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat (do pobrania)
Uwaga! Wyniki konkursu lipcowego poniżej.
 • konkurs sierpniowy:  24.08.2020 r. do godziny 24.00 (upłynął termin przyjmowania zgłoszeń)
 1. krzyżówka dla uczniów szkół podstawowych w wieku 9-12 lat (do pobrania)
 2. krzyżówka dla uczniów szkół podstawowych w wieku 13-15 lat (do pobrania)k
 3. krzyżówka dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat (do pobrania)

REGULAMIN KONKURSU

WYNIKI – II część Konkursu “Wakacje z krzyżówką finansową”:
(interpretacja hasła krzyżówki sierpniowej)

1) Kategoria wiekowa 9-12 lat (uczniowie szkół podstawowych)
HASŁO: NIE HEJTUJ

1 miejsce  – Julia Topol, Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie, nagroda: 300 zł
2 miejsce  – Natalia Dziechciarz, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku, nagroda: 200 zł
3 miejsce  – Natalia Myrcha, Szkoła Podstawowa im. Bohdana Arcta w Kotuniu, nagroda: 150 zł
4 miejsce  – Kinga Rychter, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem, nagroda: 100 zł
5 miejsce –  Oliwier Pięta, Szkoła Podstawowa nr 18 im. M. Rataja w Lublinie, nagroda: 100 zł

2) Kategoria wiekowa 13-15 lat (uczniowie szkół podstawowych)
HASŁO: BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY

1 miejsce  – Tomasz Mleczko, Zespół Szkoły i Przedszkola w Złotej, nagroda: 300 zł
2 miejsce  – Maja Wojtowicz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu, nagroda: 200 zł
3 miejsce  – Marianna Żwawa, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zatorze, nagroda: 150 zł
4 miejsce  – Adam Jaworski, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, nagroda: 100 zł
5 miejsce –  Milena Wiecierzewska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie, nagroda: 100 zł

3) Kategoria wiekowa 15-20 lat (uczniowie szkół ponadpodstawowych)
HASŁO: ZAGROŻENIA CYFROWE

1 miejsce –  Grzegorz Deląg, IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu, nagroda: 300 zł
2 miejsce  – Oliwier Dziechciarz, Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku, nagroda: 200 zł
3 miejsce  – Sylwia Sokołowska, Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Technikum nr 4 w Płocku, nagroda: 150 zł
4 miejsce  – Dominik Mleczko, Liceum Ogólnokształcące w Brzesku, nagroda: 100 zł
5 miejsce –  Damian Jaworski, Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
w Bielawie, nagroda: 100 zł

Nagrody dodatkowe za interpretację obu haseł (krzyżówki lipcowej i sierpniowej) przyznano:

1)      Grupa wiekowa 9-12 lat: Julia Topol, Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie, nagroda: 200 zł
2)      Grupa wiekowa 13-15 lat: Tomasz Mleczko, Zespół Szkoły i Przedszkola w Złotej, nagroda 200 zł
3)   Grupa wiekowa 15-20 lat: Grzegorz Deląg, IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu, nagroda: 200 zł

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

WYNIKI – I części konkursu „Wakacje z krzyżówką finansową”

(interpretacja hasła krzyżówki lipcowej)

 1) Laureaci w grupie wiekowej 9-12 lat (uczniowie szkół podstawowych)
HASŁO: WARTO OSZCZĘDZAĆ

1 miejsce – Julia Topol, Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie, nagroda: 300 zł
2 miejsce – Maja Wojtowicz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu, nagroda: 200 zł
3 miejsce – Gabriela Sowa, Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Mierzynie, nagroda: 150 zł
4 miejsce – Magda Krupska, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie, nagroda: 100 zł
5 miejsce – Kinga Rychter, Szkoła podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem, nagroda:  100 zł

2) Laureaci w grupie wiekowej 13-15 lat (uczniowie szkół podstawowych)
HASŁO: ATAK CYBERNETYCZNY

1 miejsce – Tomasz Mleczko, Zespół Szkoły i Przedszkola w Złotej, nagroda 300 zł
2 miejsce – Anna Szubiak, Szkoła Podstawowa nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju, nagroda: 200 zł
3 miejsce – Szymon Gościniewicz, Szkoła Podstawowa nr 45 w Sosnowcu, nagroda: 150 zł

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Organizator podjął decyzję o nieprzyznaniu nagrody za miejsce 4 i 5.

3) Laureaci w grupie wiekowej 15-20 lat (uczniowie szkół ponadpodstawowych)
HASŁO: INTELIGENCJA FINANSOWA

1 miejsce – Dominik Mleczko, Liceum Ogólnokształcące w Brzesku, nagroda: 300 zł
2 miejsce – Marta Pawlik, VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, nagroda: 200 zł
3 miejsce – Grzegorz Deląg, Liceum Ogólnokształcące nr. IX we Wrocławiu, nagroda: 150 zł
4 miejsce – Patrycja Wiktorska, ZSP nr 1 imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy, nagroda: 100 zł
5 miejsce – Michał Budzanowski, XI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, nagroda: 100 zł

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 •