Konkurs “Przedsiębiorcza klasa”

Wyłoniono najlepsze projekty za II semestr 2020/2021. Wyniki poniżej. 
Tegoroczna edycja Konkursu została zakończona. Zapraszamy do udziału w Konkursie w nowym roku szkolnym!

INFORMACJA NA TEMAT KONKURSU:

Przedsiębiorcza klasa to konkurs edukacyjny dla klas, powiązany z cyklem lekcji Projektu BAKCYL.

Uczestnicy:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. VI-VIII) i ponadpodstawowych, których klasa uczestniczy (lub uczestniczyła) w lekcjach edukacyjnych z zakresu praktycznych finansów i cyberbezpieczeństwa, organizowanych w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL.
Uczestnikiem Konkursu jest klasa.

Cel Konkursu:

– upowszechnianie wiedzy na temat praktycznych finansów i bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni,
– podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu,
– kształtowanie i promowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży.

Na czym polega konkurs:
Zadaniem klasy jest opracowanie wspólnego projektu (zgodnego z tematem i wytycznymi wskazanymi przez Organizatora).  W każdym semestrze przewidziane jest 1 zadanie projektowe dla każdej grupy wiekowej (I grupa wiekowa – uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej, II grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych).

Warunkiem realizacji zadania będzie m.in.:

·        opracowanie ogólnych założeń przedsięwzięcia
·        przyjęcie planu i harmonogramu,
·        oszacowanie budżetu.

Czas trwania konkursu:

·        I semestr:          od 01.10.2020 do 31.01.2021
·        II semestr:         od 01.02.2021 do 31.05.2021

Nagrody:
Do wygrania nagrody finansowe dla klas. W każdym semestrze Organizator wyłoni trzy najlepsze klasowe projekty (odrębnie w dwóch grupach wiekowych).      
Wysokość nagród:
1. miejsce – 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto
2. miejsce – 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto
3. miejsce – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto 

Jak przystąpić do Konkursu:
Zgłoszenie klasy do uczestnictwa w cyklu lekcji Programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL upoważnia jednocześnie do uczestnictwa w Konkursie „Przedsiębiorcza klasa” (link do formularza zgłoszeniowego lekcji: https://dodajlekcje.wib.edu.pl). Opracowany przez klasę projekt nauczyciel – opiekun klasy przesyła wraz z metryką projektu (do pobrania poniżej) na adres: klasa-bakcyl@wib.org.pl, w terminach wskazanych powyżej (tj. do 31.01.2021 – I semestr, b. do 31.05.2021 – II semestr), 

Uwaga! Adres mailowy, z którego zostanie przesłany projekt będzie jednocześnie adresem do kontaktu w sprawie Konkursu.

Metryka projektu

REGULAMIN 

Zadania projektowe dla klas wraz z szczegółowymi wytycznymi dla obu grup wiekowych (pliki do pobrania):

Zadanie projektowe do wykonania w II semestrze roku szkolnego 2020/2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Kontakt w sprawie konkursu: klasa-bakcyl@wib.org.pl 

 

WYNIKI KONKURSU „PRZEDSIĘBIORCZA KLASA” – II SEMESTR, ROK SZKOLNY 2020/2021

Temat prac klasowych w II semestrze: “WSPIERAMY”

Laureatami zostali:

1. Grupa wiekowa klasy VI-VIII szkół podstawowych:

I miejsce:      Klasa 8, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli
                      Temat projektu: „Na cztery łapy”, opiekun/nauczyciel: Anna Szelongiewicz
                      Nagroda:  1500 zł

 

II miejsce:     Klasa 7b, Szkoła Podstawowa nr 43 im. KEN w Krakowie
                      Temat projektu: „Magia Pomagania”, opiekun/nauczyciel: Agnieszka Smoleń-Zaborska
                      Nagroda: 1000 zł

 

III miejsce:    Klasa 7b, Szkół  Szkoła Podstawowa im ks. Józefa Dalaka w Klonowej
                      Temat projektu: „WSPIERAMY naszych Dziadków”, opiekun/nauczyciel: Renata Sosin
                      Nagroda: 500 zł

 

Grupa wiekowa klasy szkół ponadpodstawowych:

I miejsce:      Klasa II TE4, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
                      Temat projektu: „Akcja charytatywna wspieramy pogotowie opiekuńcze”, 
                      opiekun/nauczyciel: Justyna Kozłowska
                      Nagroda:  1500 zł

 

II miejsce:    Klasa I TEI, Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
                      Temat projektu: „Podwórkowe wsparcie”, opiekun/nauczyciel:  Anna Ranachowska
                      Nagroda:  1000 zł

 

III miejsce:    klasa IIIA, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach
                       Temat projektu:  „Wspieraj! Pomocna dłoń! Walczymy z uzależnieniami”
                       opiekun/nauczyciel:  Iwona Urbas
                       Nagroda:  500 zł

 

Serdecznie gratulujemy!