Konkurs “Przedsiębiorcza klasa”

Wyłoniono najlepsze projekty za I semestr 2020/2021. Wyniki poniżej.
Trwa przyjmowanie zgłoszeń/projektów w II semestrze. Zapraszamy do udziału!

 

INFORMACJA NA TEMAT KONKURSU:

Przedsiębiorcza klasa to konkurs edukacyjny dla klas, powiązany z cyklem lekcji Projektu BAKCYL.

Uczestnicy:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. VI-VIII) i ponadpodstawowych, których klasa uczestniczy (lub uczestniczyła) w lekcjach edukacyjnych z zakresu praktycznych finansów i cyberbezpieczeństwa, organizowanych w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL.
Uczestnikiem Konkursu jest klasa.

Cel Konkursu:

– upowszechnianie wiedzy na temat praktycznych finansów i bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni,
– podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu,
– kształtowanie i promowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży.

Na czym polega konkurs:
Zadaniem klasy jest opracowanie wspólnego projektu (zgodnego z tematem i wytycznymi wskazanymi przez Organizatora).  W każdym semestrze przewidziane jest 1 zadanie projektowe dla każdej grupy wiekowej (I grupa wiekowa – uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej, II grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych).

Warunkiem realizacji zadania będzie m.in.:

·        opracowanie ogólnych założeń przedsięwzięcia
·        przyjęcie planu i harmonogramu,
·        oszacowanie budżetu.

Czas trwania konkursu:

·        I semestr:          od 01.10.2020 do 31.01.2021
·        II semestr:         od 01.02.2021 do 31.05.2021

Nagrody:
Do wygrania nagrody finansowe dla klas. W każdym semestrze Organizator wyłoni trzy najlepsze klasowe projekty (odrębnie w dwóch grupach wiekowych).       
Wysokość nagród:
1. miejsce – 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto 
2. miejsce – 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto 
3. miejsce – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto 

Jak przystąpić do Konkursu:
Zgłoszenie klasy do uczestnictwa w cyklu lekcji Programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL upoważnia jednocześnie do uczestnictwa w Konkursie „Przedsiębiorcza klasa” (link do formularza zgłoszeniowego lekcji: https://dodajlekcje.wib.edu.pl). Opracowany przez klasę projekt nauczyciel – opiekun klasy przesyła wraz z metryką projektu (do pobrania poniżej) na adres: klasa-bakcyl@wib.org.pl, w terminach wskazanych powyżej (tj. do 31.01.2021 – I semestr, b. do 31.05.2021 – II semestr), 

Uwaga! Adres mailowy, z którego zostanie przesłany projekt będzie jednocześnie adresem do kontaktu w sprawie Konkursu.

Metryka projektu

REGULAMIN 

Zadania projektowe dla klas wraz z szczegółowymi wytycznymi dla obu grup wiekowych (pliki do pobrania):

Zadanie projektowe do wykonania w II semestrze roku szkolnego 2020/2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Kontakt w sprawie konkursu: klasa-bakcyl@wib.org.pl 

 

WYNIKI KONKURSU ZA I SEMESTR 2020/2021

Do Konkursu zgłoszono kilkanaście prac ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. W ocenę prac zaangażowali się m.in. Wolontariusze Projektu BAKCYL: Pan Grzegorz Michalecki z Banku Spółdzielczego
w Szczytnie oraz Pan Krzysztof Zamielski z Fundacji Banku Millennium. 
Mimo pandemii i zdalnego nauczania uczniowie po raz kolejny potwierdzili, że potrafią pracować zespołowo. Udowodnili, że do tematu HEJTU nie podchodzą obojętnie i są świadomi tego jak ważne jest kształtowanie właściwych postaw wśród swoich rówieśników.

LAUREACI: 

GRUPA WIEKOWA: kl. VI-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I MIEJSCE:       Klasa 7c, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Powstańców Wielkopolskich z Oddziałami Integracyjnymi
     w  Koninie, NAGRODA: 1500 zł

II MIESJCE:      Klasa 7, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli, NAGRODA: 1000 zł

III MIEJSCE:     Klasa 7d, Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie, NAGRODA:  500 zł

 

GRUPA WIEKOWA: KLASY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

I MIEJSCE:       Klasa 2TE4, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, NAGRODA: 1500 zł

II MIESJCE:      Klasa IIIA, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach, ,             NAGRODA: 1000 zł

III MIEJSCE:    Klasa 2E, XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, NAGRODA: 500 zł

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zaangażowanie, zaś laureatom gratulujemy wygranej!!!c