Konkurs „Oszacuj z BAKCYLEM”

Laureaci Konkursu:

MIEJSCE

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA UCZESTNIKA

NAGRODA

1 miejsce

Julia Ziółek

21 Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, uczennica kl. 1

300 zł

2 miejsce

Zofia Binkiewicz

21 Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, uczennica kl. 1D

200 zł

3 miejsce

Agnieszka Barczak

VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, uczennica kl. 1F2

150 zł

4 miejsce

Miłosz Korta

VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, uczeń kl. 1A2

100 zł

5 miejsce

Piotr Bury

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu, uczeń kl. 2TM

100 zł

PYTANIA KONKURSOWE – poprawne odpowiedzi

Projekt organizowany z okazji Dnia Dziecka w ramach wydarzenia: #1czerwcazWIB

Uczestnicy konkursu:         
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Na czym polega konkurs:
Konkurs polega na rozwiązaniu testu wiedzy, który składa się z 25 pytań. Część pytań będzie polegać na oszacowaniu, tj. podaniu wartości najbliższej prawdzie (pytania będą dotyczyły danych statystycznych). 

Przyjmowanie zgłoszeń:             
Do konkursu można przystąpić w dniu 01.06.2020 r. (przez całą dobę)

Jak przystąpić do konkursu:
By wziąć udział w Konkursie uczestnik winien wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jednocześnie zawiera pytania testowe. Link do formularza zgłoszeniowego zostanie opublikowany w dniu 01.06.2020

Nagrody:
Uczniowie, którzy uzyskają pięć najlepszych wyników otrzymają nagrody finansowe:

  1. miejsce – 300 zł (słownie: trzysta złotych)
  2. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych)
  3. miejsce – 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
  4. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)
  5. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)

Kontakt w sprawie konkursu:  bakcyl@wib.org.pl, tel. 723 723 763

Link do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
REGULAMIN KonkursWyniki