Konkurs “Jaki obiekt w Polsce lub na świecie związany z finansami warto zobaczyć i dlaczego?”

Projekt realizowany w ramach kampanii #BAKCYLprzedsiębiorczości – Wakacje 2020

Uczestnicy:
– uczniowie szkół podstawowych w wieku 13-15 lat

Czas trwania konkursu:
– do konkursu można przystąpić w terminie od 1 lipca 2020 roku do 28 sierpnia 2020 roku (do godziny 24.00).

Na czym polega:
– zadaniem uczestnika jest przygotowanie projektu w postaci prezentacji lub filmu (do wyboru) na temat  „Jaki obiekt w Polsce lub na świecie związany z finansami warto zobaczyć i dlaczego?”.

W projekcie uczestnik powinien m.in.:

  • Wskazać obiekt, który chciałby zobaczyć (lub widział)
  • Opisać go (np. miejsce położenia, na jakich zasadach funkcjonuje, z czym się kojarzy, komu podlega itd.)
  • Przedstawić ew. sylwetkę osoby powiązanej lub kojarzonej z tą instytucją/miejscem
  • Uwzględnić ew. ciekawostki, anegdoty, cytaty i wypowiedzi osób na temat wybranej przez siebie instytucji/miejsca
  • Uzasadnić swój wybór

Nagrody:
I.    miejsce  – tablet (o wartości ok. 700 zł)  i nagroda finansowa: 400 zł (słownie: czterysta złotych)
II.   miejsce  – tablet (o wartości ok. 700 zł) i nagroda finansowa: 300 zł (słownie: trzysta złotych)
III.  miejsce – tablet (o wartości ok. 700 zł) i nagroda finansowa: 200 zł (słownie: dwieście złotych)
IV.  miejsce – nagroda finansowa: 200 zł (słownie: dwieście złotych)
V.   miejsce – nagroda finansowa: 200 zł (słownie: dwieście złotych)

Jak przystąpić do konkursu:
– Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie formularza (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z opracowanym projektem (zgodnie treścią §4, ustęp 1 i 2 Regulaminu), na adres: bakcyl.sp.13-15@wib.org.pl  do dnia 28.08.2020 r. , godzina 24.00. Temat wiadomości e-mail powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek uczestnika (np. Jan Kowalski, 15 lat). Maksymalna liczba załączonych plików: projekt + formularz zgłoszeniowy.
– szczegóły w Regulaminie Konkursu

Kontakt w sprawie Konkursu: bakcyl.sp.13-15@wib.org.pl

REGULAMIN KONKURSU

                                                                               WYNIKI KONKURSU

Wakacyjny konkurs “Jaki obiekt w Polsce lub na świecie związany z finansami warto zobaczyć i dlaczego?” – został ROZSTRZYGNIĘTY!

Laureaci Konkursu:
1 miejsce: Marianna Żwawa, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Zatorze, nagroda:  400 zł + tablet
2 miejsce: Szymon Gościniewicz, Szkoła Podstawowa nr 45 w Sosnowcu, nagroda: 300 zł + tablet 
3 miejsce: Anna Szubiak, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. J. Twardowskiego w Biłgoraju, nagroda: 200 zł + tablet
4 miejsce: Adam Jaworski, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, nagroda: 200 zł
5 miejsce: Martyna Mynarek, Szkoła Podstawowa nr 14 w Chorzowie, nagroda: 200 zł

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy wygranej!