Konkurs “Jak zwiedzić więcej za mniej”

Projekt realizowany w ramach kampanii #BAKCYLprzedsiębiorczości – Wakacje 2020

Uczestnicy:
– uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat

Czas trwania konkursu:
– do konkursu można przystąpić w terminie od 1 lipca 2020 roku do 28 sierpnia 2020 roku (do godziny 24.00).

Na czym polega:
– zadaniem uczestnika jest przygotowanie projektu, w którym opisze on swoją wymarzoną podróż na wakacje 2021. W tym celu uczestnik powinien określić cel podróży, uzasadnić swój wybór, stworzyć tygodniowy plan podróży oraz opracować budżet przedsięwzięcia. Wygrywają prace o najniższym realnym budżecie i najciekawszym planie tygodniowej podróży.

W projekcie uczestnik powinien: 

  • wskazać cel podróży w okresie wakacji 2021 (lipiec-sierpień)
  • uzasadnić swój wybór (dlaczego właśnie to miejsce, czym kierował się uczestnik przy wyborze)
  • opracować plan 7-dniowej podróży (w tym wskazać atrakcje turystyczne, jakie uczestnik zamierza zobaczyć, uwzględnić bilety wstępu)
  • określić środki transportu i noclegi z jakich uczestnik będzie korzystał (w tym wskazać realne koszty, na podstawie dostępnych danych)
  • opracować budżet przedsięwzięcia (tj. przygotować zestawienie planowanych wydatków. Najwyżej oceniane będą prace zawierające budżet, który pozwoli uczestnikowi spędzić czas w wymarzonym miejscu przy niskich nakładach finansowych).

Nagrody:
I.    miejsce  – tablet (o wartości ok. 700 zł)  i nagroda finansowa: 400 zł (słownie: czterysta złotych)
II.   miejsce  – tablet (o wartości ok. 700 zł) i nagroda finansowa: 300 zł (słownie: trzysta złotych)
III.  miejsce – tablet (o wartości ok. 700 zł) i nagroda finansowa: 200 zł (słownie: dwieście złotych)
IV.  miejsce – nagroda finansowa: 200 zł (słownie: dwieście złotych)
V.   miejsce – nagroda finansowa: 200 zł (słownie: dwieście złotych)

Jak przystąpić do konkursu:
– warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie formularza (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z opracowanym projektem (zgodnie treścią §4, ustęp 1 i 2 Regulaminu), na adres: bakcyl-pp@wib.org.pl  do dnia 28.08.2020 r. do godziny 24.00. Temat wiadomości e-mail powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek uczestnika (np. Jan Kowalski, 17 lat). Maksymalna liczba załączonych plików: projekt + formularz zgłoszeniowy.
– szczegóły w Regulaminie Konkursu

Kontakt w sprawie Konkursu:  bakcyl-pp@wib.org.pl 

REGULAMIN KONKURSU 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (załącznik nr 1 do Konkursu)

                                                                              WYNIKI KONKURSU

Wyłoniono laureatów wakacyjnego konkursu “Jak zwiedzić więcej za mniej”.
Jury konkursowe stanowili przedstawiciele Banku Pekao SA (banku partnerskiego projektu BAKCYL): Pani Beata Frankiewicz-Boniecka, Pan Tomasz Molenda i Arkadiusz Drzał.

Laureaci Konkursu:
1 miejsce: Miłosz Korta, VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, nagroda: 400 zł + tablet
2 miejsce: Wiktoria Jamroz, Autorskie Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 42 w Warszawie, nagroda: 300 zł + tablet
3 miejsce: Maria Kamińska, I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim, nagroda: 200 zł + tablet
4 miejsce: Wiktoria Maślakiewicz, Szkoła Branżowa 1 Stopnia nr 4 w Łodzi, nagroda: 200 zł
5 miejsce: Gabriela Sacharewicz, X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, nagroda: 200 zł