Konkurs IT i Cyberbezpieczeństwo

Konkurs organizowany przez Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych oraz Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, będącego modułem Programu sektorowego Bankowcy dla Edukacji.

Grupą docelową konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-24 lat. Celem projektu  jest propagowanie oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie IT oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Konkurs jest dwuetapowy –  obejmuje etap szkolny i finałowy. 
Elementem rozszerzającym formułę konkursu jest dwudniowa wizyta studyjna w Warszawie (dla 20 najlepszych uczestników edycji oraz ich opiekunów).

WKRÓTCE KOLEJNA ODSŁONA KONKURSU. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Kontakt w sprawie konkursu pod adresem konkurs@irks.pl