Konkurs “Finansowa podróż w czasie – czyli jak zmieniał się pieniądz na przestrzeni lat”

Projekt realizowany w ramach kampanii #BAKCYLprzedsiębiorczości – Wakacje 2020

Uczestnicy:
– uczniowie szkół podstawowych w wieku 9-12 lat

Czas trwania konkursu:
– do konkursu można przystąpić w terminie od 1 lipca 2020 roku do 16 sierpnia 2020 roku (do godziny 24.00).

 Na czym polega:
– zadaniem uczestnika jest przygotowanie projektu w postaci KOMIKSU, tj. sekwencyjnej historii obrazkowej.

Uczestnik winien stworzyć komiks, dzięki któremu czytający dowie się m.in.: 

·       Jaką postać miał pieniądz dawniej, a jaką ma dziś (czym się płaciło)
·       Dlaczego pieniądz zmieniał się
·       Jakie były zalety i wady pieniądza w poszczególnych okresach
·       Jak może wyglądać pieniądz przyszłości, czyli czym będą płacić następne pokolenia (wyobrażenie uczestnika na ten  
      temat)

Nagrody:

I.    miejsce   – tablet (o wartości ok. 700 zł)  i nagroda finansowa: 400 zł (słownie: czterysta złotych)
II.   miejsce   – tablet (o wartości ok. 700 zł) i nagroda finansowa: 300 zł (słownie: trzysta złotych)
III.  miejsce   – tablet (o wartości ok. 700 zł) i nagroda finansowa: 200 zł (słownie: dwieście złotych)
IV.  miejsce  – nagroda finansowa: 200 zł (słownie: dwieście złotych)
V.   miejsce  – nagroda finansowa: 200 zł (słownie: dwieście złotych)

Jak przystąpić do konkursu:

– warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie formularza (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z opracowanym projektem (zgodnie treścią §4, ustęp 1 i 2 Regulaminu), na adres: bakcyl.sp.9-12@wib.org.pl  do dnia 16.08.2020 r. do godziny 24.00

– temat wiadomości e-mail powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek uczestnika (np. Jan Kowalski,
11 lat). Maksymalna liczba załączonych plików: projekt + formularz zgłoszeniowy.

– szczegóły w Regulaminie Konkursu

Kontakt w sprawie konkursu: bakcyl.sp.9-12@wib.org.pl

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (załącznik nr 1 do Regulaminu)