Konkurs “Bezpieczne finanse, bezpieczna cyberprzestrzeń”

Laureaci konkursu:

1 miejsce: klasa 1M
XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie
nagroda 1000 zł

2 miejsce: klasa 1F
I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim im. Marii Skłodowskiej – Curie
nagroda 500 zł

3 miejsce: klasa 3D
Zespołu Szkół nr 7 w Tychach
nagroda 300 zł

———————————————————————————————

Uczestnicy konkursu:         
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Uczestnikiem konkursu jest klasa, zgłoszona do udziału przez nauczyciela lub ucznia/lidera projektu (w uzgodnieniu z wychowawcą klasy).

Na czym polega konkurs:
Konkurs składa się z dwóch zadań.
1. Pierwsze zadanie polega na rozwiązaniu testu online na platformie Quizizz. 
Link do testu na platformie Quizizz
2. Drugie zadanie polega na opracowaniu przez klasę wspólnego projektu w postaci krzyżówki lub rebusu, z wykorzystaniem 1 z 4 zaproponowanych haseł:
– Myślę przedsiębiorczo
– Mądre inwestowanie
– Obrót bezgotówkowy
– Atak Cybernetyczny

Przyjmowanie zgłoszeń:             
od 27.04.2020 do 30.05.2020 r.

Jak przystąpić do konkursu:
Zgłoszenie uczestnictwa klasy polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z opracowanym zadaniem dodatkowym (zgodnie treścią §4 pkt 1 Regulaminu), na adres: bakcyl@wib.org.pl  w terminie do 30.05.2020 r.

Nagrody:
Klasy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową otrzymają nagrody finansowe:

  1. miejsce – 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto.
  2. miejsce – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.
  3. miejsce – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) brutto.

Kontakt w sprawie konkursu:  bakcyl@wib.org.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (załącznik nr 1 do Regulaminu)

REGULAMIN Konkursu

Konkurs jest realizowany jako element programów: