Kongres Edukacji Finansowej 2017 Warszawa 28 marca 2017 PGE Narodowy

Pierwsza edycja Kongresu Edukacji Finansowej odbędzie się 28 marca 2017 w Warszawie na PGE Narodowym.

Kongres Edukacji Ekonomicznej
Kongres Edukacji Ekonomicznej

Kongres będzie ważnym elementem rozwijającej się szerokiej współpracy sektora finansowego z instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tymi zagadnieniami. Pragniemy wspomagać rozwój edukacji finansowej w ramach realizacji obowiązkowej i nieobowiązkowej edukacji (programy nauczania, podręczniki, szkolenia nauczycieli, lekcje), także osób dorosłych oraz środowisk z utrudnionym dostępem do informacji, aby zapobiegać wykluczeniu finansowemu. Będziemy wspierać organizacje pozarządowe i firmy w praktycznej realizacji działań edukacyjnych w tym zakresie.Kongres Edukacji Finansowej organizują cztery fundacje działające w sektorze finansowym i zajmujące się tą tematyką od wielu lat. Naszym celem jest upowszechnienie edukacji finansowej i ekonomicznej.