Kodeks wolontariusza

KODEKS WOLONTARIUSZA W PROJEKCIE BAKCYL

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL

Wolontariusz w projekcie BAKCYL:

  • Godnie reprezentuje sektor bankowy i społeczność BAKCYLA
  • Jest wzorem profesjonalizmu, rzetelności i odpowiedzialności społecznej bankowca
  • Z zaangażowaniem dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami
  • Uznaje, propaguje i wspiera cele BAKCYLA

Cele projektu BAKCYL:

  • Umożliwić szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, realizowanych z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.
  • Wzbogacić praktyczną wiedzę finansową uczniów i kształtować postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie.
  • Wprowadzić uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.
  • Ugruntować odpowiedzialność społeczną banków przejawiającą się troską o edukację finansową swoich przyszłych klientów pod hasłem: Mam zaufanie do banku, bo go znam i znam ludzi, którzy w nim pracują.